Offentliggjøring av hvilke prosjekter som får midler skjer på Stiftelsen Dams nettsider fredag 15. desember klokken 13. Illustrasjon: Hege Bjørnsdatter Braaten

2017 blir et rekordår for tildelinger fra Stiftelsen Dam. Totalt har stiftelsen mottatt 277,5 millioner kroner fra Norsk Tipping dette året, noe som gjør at stiftelsen kan dele ut rekordmye penger til helseprosjekter og -forskning.

Fredag 15. desember er det klart for årets siste tildeling, da prosjektmidler til ordningen Helse høst 2017 offentliggjøres.

Det blir publisert en liste over alle prosjekter som får støtte på Stiftelsen Dams nettsider, samt i sosiale medier. Dette skjer klokken 13.

Alle søkere vil i tillegg få epost med beskjed om søknaden deres innvilges eller ikke. Alle søknader som har fått avslag vil motta en egen epost med hovedgrunner til at søknaden fikk avslag. Dette skjer innen 15. februar.