Bodil Hansen Blix kommer til LEV VEL #helelivet. Foto: Privat

Bodil Hansen Blix er postdoktor ved Senter for omsorgsforskning, nord i Tromsø, og 20. mars står hun på scenen på Sentralen under LEV VEL #helelivet.

– Jeg skal snakke om eldre voksne frivillige som ressurs i kommunale helse- og omsorgstjenester. Mer spesifikt vil jeg gå inn på endringer i hvordan man har tenkt og snakket om eldre voksne frivillige fra 1990-tallet og frem til i dag, forteller hun.

LEV VEL er Stiftelsen Dams årlige fagkonferanse, og i 2018 er temaet eldre og frivillighet.

Meld deg på LEV VEL 2018 her

– Frivillige må involveres

Blix er godt over snittet engasjert i frivillighetens rolle i helse- og omsorgstjenestene. Høsten 2017 markerte hun seg i en diskusjon rundt frivillighetens rolle i eldreomsorgen, med en kronikk sammen med kollega Torunn Hamran med tittelen «Frivillige – et virkemiddel til å «takle eldrebølgen»?». Bakgrunnen for kronikken var et utspill fra Tromsøs ordfører Kristin Røynemo, som mente det ikke er mulig for kommunene å takle eldrebølgen uten frivilligheten.

Blix skriver blant annet i kronikken at «en avklaring av hva som forventes av de frivillige er viktig. Men vel så viktig er det å lytte til hvordan de frivillige selv ønsker å bidra».

Dette blir et viktig tema i Blix’ innlegg på LEV VEL.

– Frivillige må ikke betraktes som et «middel» til å sikre bærekraftige helse- og omsorgstjenester. Autentiske partnerskap mellom offentlige tjenester og frivillige kan imidlertid bidra til kvalitativt gode tjenester. For at frivillige skal kunne være en ressurs, må de involveres meningsfullt i beslutningstaking, planlegging og utforming av tjenestene de forventes å bidra til, sier hun.

Stor respekt for frivillige kompetanse

Blix forsker på samarbeidet mellom formelle og uformelle omsorsytere for personer med demens. Hun skulle i utgangspuntket fokusere på ansatte og pårørende, men oppdaget raskt at frivilligheten har en nøkkelrolle.

– I utgangspunktet fokuserte jeg på ansatte i helse- og omsorgstjenestene og pårørende, men oppdaget etterhvert at frivillige også spiller en betydelig rolle i denne sammenhengen. Jeg har i min egen forskning intervjuet eldre voksne som er involvert i frivillig arbeid om deres erfaringer, og jeg har stor respekt for deres innsats og kompetanse, sier hun.

Allerede nå kan du melde deg på LEV VEL 2018 ved å følge denne linken.

På denne siden kan du se siste nytt om konferansen og lese mer om hvilke innledere som også kommer.