Denne fantastiske nyheten betyr at enda flere prosjekter vil kunne realiseres dette året, sier en jublende glad generalsekretær Hans Christian Lillehagen. Foto: Hege Bjørnsdatter braaten.

– Dette er fantastiske nyheter for helsefrivilligheten og organisasjonene, sier generalsekretær Hans Christian Lillehagen.

Torsdag 19. april hadde Norsk Tipping generalforsamling og årsmøte, der overskuddet til fordeling ble kunngjort. Stiftelsen Dam mottar 6,4 prosent av overskuddet til Norsk Tipping, og for 2018 beløper dette seg til 302 millioner kroner.

Mer penger til helse etter lovendringen

2018 blir det andre året etter at stiftelsen mottar midler fra det totale overskuddet, etter at Extra-spillet ble overdratt til Norsk Tipping 1. januar 2016. I 2017 mottok stiftelsen 277,5 millioner kroner, noe som var en solid oppgang fra tidligere år.

– I 2018 øker Norsk Tipping sin omsetning, som igjen betyr at overskuddsmottakerne får mer midler til fordeling til gode formål. Det viser at det har vært en riktig avgjørelse for Stiftelsen Dam å bli en del av tippenøkkelen. Siden lovendringen har Stiftelsen Dam økt sine inntekter med 26 prosent, tilsvarende 62 millioner kroner, sier Lillehagen.

Dette betyr at flere helse-og forskningsprosjekter kan støttes enn noen gang i stiftelsens historie.

Fem tildelinger i 2018

Allerede 15. mai blir årets første tildeling fra Stiftelsen Dam kjent, da Ekspress vår offentliggjøres. Deretter er de neste datoene for tildeling 15. juni for Helse vår, 15. oktober for Forskning, 15. november for Ekspress høst og 15. desember for Helse høst. Her kan du lese mer om søknadsprosessen og tildelingene til Stiftelsen Dam.

Søke midler fra Stiftelsen Dam? La deg inspirere av prosjektbiblioteket!

Norsk Tippings overskudd

  • Norsk Tippings overskudd fordeles til samfunnsnyttige formål.
  • Sju prosent av overskuddet går til Grasrotandelen.
  • Deretter får helse- og rehabiliteringsformål, gjennom Stiftelsen Dam 6,4 prosent av det totale overskuddet.
  • Deretter fordeles 64 prosent til idrett, 18 prosent til kultur og 18 prosent til humanitære og samfunnsnyttige organisasjoner.

Video: Animer