4-mai deltok politisk rådgiver i Stiftelsen Dam Stian Antonsen i høring i finanskomiteen om Statens pensjonsfond 2018. Foto: Stortinget

Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) investerte i 2017 26 milliarder kroner i utenlandske spillselskap, selv om det er ulovlig for disse selskapene å operere og å markedsføre produktene i Norge.

Fredag 4. mai deltok Stiftelsen Dam på høring i finanskomiteen om forvaltningen av fondet, og der var stiftelsens hovedbudskap at disse investeringene er uetiske, ettersom spilleavhengighet er en alvorlig sykdom med store helsemessige konsekvenser. Stiftelsen Dam støtter derfor et uttrekk av disse selskapene fra fondet.

SE VIDEO: Her kan du se Stiftelsen Dams innlegg (starter etter 01:44:00)

Her kan du lese hele innlegget:

Stiftelsen Dams innlegg i finanskomiteens høring om Statens Pensjonsfond utland

Stiftelsen Dam takker for muligheten til å delta i høringen om Statens pensjonsfond 2018. Stiftelsen Dam mottar 6,4 prosent av det samlede overskuddet til Norsk Tipping, som i år utgjør 302 millioner kroner. Disse midlene går til helseprosjekter og -forskning som fremmer levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet og sosial deltakelse. Norge har et spillemonopol som skal begrense spilleproblemer og sikre at overskuddet går tilbake til gode formål. Ettersom det er ulovlig for utenlandske spillselskaper å operere og markedsføre sine produkter i Norge bør fellesskapets midler heller ikke investeres i disse selskapene. Spilleproblemer er et alvorlig folkehelseproblem, som flere av våre organisasjoner får midler til å utvikle behandling for.

Over 100 000 nordmenn har en problematisk spilleatferd

Som mottaker av spillemidler har vi et særlig stort ansvar for å bidra til å forhindre spillavhengighet, sammen med Norsk Tipping. Vi er derfor glad for at Norsk Tipping har tatt en rekke grep for å forhindre problematisk spilleatferd, som for eksempel tapsgrense og «den andre telefonen fra Hamar». Det gjør ikke de utenlandske spillselskapene. Lotteritilsynet anslår at over 100 000 nordmenn har en moderat eller alvorlig spilleatferd. I tillegg rammes familiene til de spilleavhengige, slik at det reelle tallet for berørte av problematisk spilleatferd er enda høyere. Konsekvensene av spilleproblemer er store økonomiske belastninger, men også alvorlige psykiske helseplager. De mest marginaliserte i samfunnet er også de mest utsatte. Unge menn med innvandrerbakgrunn og menn med lav utdanning er mye mer utsatt for å utvikle spilleproblemer.

At konsekvensene av spilleproblemer kan være fatale så vi får noen uker siden i Aftenposten. Der fortalte 30 år gamle Anne Bolsø at spilleavhengigheten kostet eks-samboeren hennes livet 

Hjelpeapparatet melder om flere tilfeller av selvmord og selvmordsforsøk i tilknytning til spilleavhengighet. Hjelpelinjen, Blå Kors og Akan melder også om et stadig større press på sitt behandlingstilbud som skyldes nettopp pengespill, i all hovedsak utenlandske pengespill.

Mulig å få til

I debatter omkring uttrekk av selskaper eller sektorer blir det ofte argumenterer med at det er svært vanskelig å få til i praksis. Vi har selv et aksjefond og vi overvåker plasseringer som er eksponert mot ulike etiske kategorier. Vi følger SPUs retningslinjer, og i tillegg utelukker vi for kategorien Gambling som allerede er en etablert kategori for etisk oppfølging. Slyngstad bekrefter i DN at dette er fullt mulig og ikke vanskelig å få til.

Det er en grunn til at disse spillene er ulovlige i Norge. Det er en grunn til at vi har et spillemonopol. Det er for å beskytte mennesker mot å utvikle alvorlige helseproblemer. Da kan vi heller ikke bruker fellesskapets midler på å investere i de samme selskapene som er ulovlige her i Norge. Det er dobbeltmoralsk at verdens største investeringsfond skal bidra til å undergrave norsk lov. Det er usolidarisk med spilleavhengige over hele verden. Verdens Helseorganisasjon er nå i en prosess for å legge til spilleavhengighet i sin klassifisering av diagnoser. Det betyr at Norge nå har en unik mulighet å anerkjenne denne avhengighet, og gi et klart signal om at vi ikke investerer i disse selskapene. Vi mener derfor det er på høy tid at Statens Pensjonsfond Utland trekker seg ut pengespillselskaper, og ser frem til en utredning om dette. Takk!