Generalsekretær Hans Christian Lillehagen er strålende fornøyd med å kunne realisere enda flere helseprosjekter og forskning i 2019. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

– Etter en veldig lang prøvetid – seks år – så ser jeg fram til å være fast ansatt framover. sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

Det var 1. juni 2012 at Lillehagen startet sitt åremål i stiftelsen. Nå seks år senere har styret bestemt at daglig leder i stiftelsen ikke lenger skal være et åremål, men en fast ansettelse.

–  Jeg tror det gjør noe med horisonten når du har et åremål. Du må ha med evighetsperspektivet når du skal planlegge og legge strategier for framtiden. Jeg liker å vise resultater og regner med at det ligger til grunn for styrets avgjørelse.

Stolt av rekordhøy tildeling

Lillehagen er stiftelsen andre generalsekretær, og tok over jobben etter Anne-Kari Holm, da hun gikk av med pensjon i 2012. I 2018 har Stiftelsen Dam kunnet feire sitt 25-årsjubileum, og Lillehagen er både stolt og forventningsfull når han ser tilbake på det stiftelsen har gjort siden han startet for seks år siden.

– Av de tingene jeg er stoltest over er at vi har økt nivået på tildelinger til organisasjonenes prosjekter, til rekordhøye 302 millioner kroner i 2018, opp fra 212 millioner i 2013. Det er 42 prosent økning på fem år Vi har også lavterskelordningen Ekspress som gir masse aktivitet lokalt i hele landet, hevet kvaliteten på søknadsbehandlingen og spredd fristene utover i året, sier Lillehagen.

Les også: Over 300 millioner til Stiftelsen Dam i 2018

– Noe av det beste med jobben er å møte alle dem som får støtte til sine prosjekter, sier Hans Christian Lillehagen. Her hos Fontenehuset i Bergen, som i 2017 fikk støtte til sitt prosjekt Ung på huset. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

Innholdsrike år

For de siste årene har vært innholdsrike for Stiftelsen Dam. Den kanskje aller største endringen er at stiftelsen ikke lenger eier Extra-spillet. 1. januar 2016 overtok Norsk Tipping spillet, som var fundamentet i opprettelsen av stiftelsen. Nå mottar Stiftelsen Dam 6,4 prosent av det totale overskuddet til Norsk Tipping, til fordeling til helseformål.

Også stiftelsens ordninger har gjennomgått store endringer siden 2012. Blant annet har de tidligere ordningen Forebygging og Rehabilitering blitt slått sammen til Helse, det har blitt en ny innretning på forskningen, der det når prioriteres forskning på primærhelsetjenesten og samhandling, lavterskelordningen Ekspress har blitt innført, og stiftelsen har gått fra å ha én tildeling i året, til nå å ha fem tildelinger hvert år.

Rørt til tårer

Økte inntekter og flere ordninger gjør at stiftelsen nå støtter nesten tusen prosjekter hvert år. Totalt er hele porteføljen på nesten 9.000 prosjekter siden første tildeling i 1997. Lillehagen har i årene siden 2012 besøkte en rekke prosjekter – en side ved jobben han setter svært stor pris på.

– Jeg har gjennom disse seks åra møtt tusenvis av engasjerte folk og flere ganger blitt rørt til tårer av hva det betyr for den enkelte at de får gjennomført sitt prosjekt, sier han.

Han takker også både organisasjonene og sekretariatet for at han har innholdsrike og gode dager på jobb.

– Jeg har fått jobbe med flinke folk i stiftelsen og i organisasjonene. Vi har fått armslag til å prøve nye metoder, og slik tror jeg vi bruker tiden vår godt, både med det vi alltid har gjort og det vi ser av muligheter framover, sier han.

Frivillighetens største kunnskapsbank: La deg inspirere i Stiftelsen Dams prosjektbibliotek

Stiftelsen Dam har de siste årene etablert en rekke arenaer for læring og deling av kunnskap. Her fra LEV VEL 2018. Foto: Jan-Ole Hesselberg

Sosiale medier og nye nettsider

Da Lillehagen startet i jobben for seks år siden hadde han en ambisjon om å synliggjøre arbeidet til stiftelsen gjennom prosjektene og organisasjonene. I en digital tidsalder har det vært naturlig å bruke digitale kanaler for å nå bredt ut.

– Vi har prioritert å være til stede på nett, og for tre år siden fikk vi nye og mer brukervennlige nettsider. Sosiale medier er også en svært viktig kanal for oss å være til stede i, og vi har hatt en målrettet satsning på å øke trafikken på våre sosiale medie-kontoer, for å nå ut til dem som tidligere ikke kjente til stiftelsen, sier Lillehagen.

Nye digitale kanaler

I tråd med økt satsning på digitale kanaler ble papirutgaven av Extra-bladet og prosjektkatalogene lagt ned. Disse er nå erstattet med et digitalt prosjektbibliotek, der muligheten for profilering av prosjektene stiftelsen har støttet er langt større.

En rekke arenaer for kunnskapsdeling og inspirasjon er også etablert, blant annet gjennom den årlige fagkonferansen LEV VEL, frokostseminarer og forskningsseminaret.

Men kanskje aller viktigst for organisasjonene og søkerne er det digitale søknadssystemet ExtraWeb.

– At vi har fått på plass et eget søknadssystem, med de mulighetene det gir oss, er kanskje noe av det aller viktigste som har skjedd de siste årene, sier Lillehagen.

Ny strategi

I disse dager er arbeidet med ny strategi for stiftelsen, som skal gjelde i perioden 2019-2021, i gang.

– Vi er i gang med å jobbe med strategien for stiftelsen, og vi har mange spennende oppgaver vi jobber med. Blant annet så fortsetter arbeidet med å kvalitetssikre ordningene og gjøre dem så treffsikre som mulig. Ny teknologi setter oss i stand til å tenke annerledes om hvordan søknader bedømmes og følges opp. Det gleder jeg meg til å jobbe med, sier Lillehagen.

Økende behov for Stiftelsen Dam

Han mener behovet for finansiering av prosjekter som stiftelsen støtter er økende, og at det er derfor er svært viktig å jobbe for å sikre og bevare inntektene.

– Gapet mellom veldferds- og helsetjenester som tilbys og behovene som øker i takt med mulighetene er kanskje en av de største utfordringene innen vårt felt. Når ulikhetene øker i et samfunn, så øker nok også ulikhetene i deltakelse og helsetjenester. Da må man gjøre tingene klokere, involvere brukere og knytte fagfolk tett til behovene og gjøre forskning og kunnskapsbygging så tilgjengelig og relevant som mulig. Mitt ønske er at gapet blir mindre med våre tildelinger, sier han.

På årsmøtet 23. mai fikk stiftelsen nytt styre. Sammen med styret og sine elleve kollegaer i sekretariatet, gleder Lillehagen til å videreutvikle Stiftelsen Dam i årene som kommer.

– Jeg gleder meg til fortsettelsen og har mye ugjort. Nå har vi et nytt styre og jeg ser fram til å jobbe sammen med dem for å bringe stiftelsen framover, ved å fortsette å gjøre det vi gjør best i dag: Skaffe penger til organisasjonenes prosjekter, og sørge for at det er læring i dem for et bedre samfunn i morgen.