Ekspress handler om å skape mer aktivitet for alle. Blant prosjektene som får penger i år er utprøving av rullestolrugby for medlemmer i Landsforeningen for ryggmarksskadde. Her fra et tidligere prosjekt. Foto: Landsforeningen for ryggmargsskadde

Torsdag 15. november 2018 får 269 prosjekter den gledelige beskjeden om at støtte er innvilget.

Se hele listen over tildelte prosjekter her

Rekordstor tildeling

Generalsekretær Hans Christian Lillehagen Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

– Aldri før har så mange prosjekter blitt støttet gjennom Ekspress-ordningen. Det er veldig gøy å se det yrende foreningslivet rundt om i Norge, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen. 

Tildelingen utgjør totalt 6.373.000 kroner, som er noe høyere enn tildelingen tidligere i år. Totalt utgjør de to Ekspress-tildelingene 12 millioner kroner i året.

– I år får over 500 prosjekter støtte gjennom denne ordningen, og det gir veldig mye aktivitet, helse og frivillighet for relativt små midler, sier Lillehagen.

Mye aktivitet

Ekspress er en ordning for stiftelsens medlemsorganisasjoner, og skal bidra til aktivitet og frivillighet i organisasjonenes lokalledd. En kikk på listen over innvilgede prosjekter viser et svært bredt spekter av aktiviteter, som vil komme veldig mange mennesker til gode.

Blant prosjektene som får støtte er blant annet fjellturer for mennesker med funksjonsnedsettelser, besøkshunder for eldre , rullestolrugby og bassengtrening for revmatikere.

– Vi ser at mange av prosjektene handler om å skape gode aktivitetstilbud til medlemmene i organisasjonene. Det betyr at veldig mange som kanskje trenger tilrettelegging eller bistand får muligheten til å komme seg ut på tur eller starte med en helt ny aktivitet, sier Lillehagen, og legger til.

– Jeg er imponert over hvor mye organisasjonene får til gjennom Ekspress-ordningen. Dette er virkelig folkehelse for alle.

Andre nyheter fra Stiftelsen Dam:

Dette er finalistene til Helseprisen 2018

Lev Vel 2019 – kommer til en by nær deg

Ekspress høst 2018

  • Ekspress er en forenklet søknadsrunde for Stiftelsen Dams 36 medlemsorganisasjoner.
  • Målet med ordningen er å stimulere til lokal aktivitet og mer frivillighet.
  • Det kan søkes om prosjekter i størrelsesorden 5.000 – 30.000 kroner.
  • Totalt bevilges det 6.373.000 kroner i denne runden.
  • Det ble søkt om midler til 666 prosjekter, 269 søknader fikk innvilget støtte.
  • Dette utgjør en tildelingsprosent på 40,4.
  • Se hele listen over tildelte prosjekter her