Parkinson er ingen hindring når gjengen i RockSteadyBoxing møtes til boksetrening på Jordal amfi. Deltakerne merker god effekt på helsa av å være med. På Frivillighetens dag forteller prosjektleder Rune Vethe mer om hva de har fått til. Foto: Stian Amadeus Antonsen

– Folkehelse handler om å bedre helsen til hele befolkningen. For oss i Stiftelsen Dam betyr det i stor grad å kunne bidra til at de som trenger ekstra tilrettelegging også kan ta del i dette, og derfor er vi veldig glad for å kunne vise fram noe av det gode arbeidet som skjer i prosjektene vi har støttet, sier

Generalsekretær Hans Christian Lillehagen.

generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

For på Frivillighetens dag 5. desember skal Stiftelsen Dam ha et eget fagseminar på DogA i Oslo. Seminaret er en del av Frivillighet Norges arrangement for å feire frivilligheten over hele landet.

Folkehelse i hele landet

Temaet for Stiftelsen Dams seminar er altså folkehelse – et tema stiftelsen har som særlig satsningsområde det neste året.

– Vi skal gjennomføre arrangementer om folkehelse i totalt fem byer rundt om i landet. Dette er et tema som engasjerer mange, og som er gjennomgående i mange av prosjektene vi støtter, sier Lillehagen.

For folkehelse handler om mye mer enn å bare gå mer på tur og spise sunt. Folkehelse handler om både fysisk og psykisk helse, og herunder også tilrettelegging for utsatte grupper. På Frivillighetens dag skal fire ulike prosjekter presentere arbeidet de har gjort for å bedre folkehelsen for ulike grupper.

Boksing for parkinson

Først ut er RockSteady Boxing, som er et samarbeid mellom Norges Idrettsforbund og Norges Parkinsonforbund.

– Før jeg fikk Parkinson lå jeg masse på sofaen hjemme. Nå trenger jeg flere ganger i uka, fortalte deltaker i prosjektet, Henning Bruun, da Stiftelsen Dam besøkte dem tidligere i år.

Boksing har god effekt på parkinsonpasienter, fordi den bidrar til å øke både styrke og koordinasjon, og dermed bremse symptomene. For mange er det også viktig å delta i prosjekter sammen med likepersoner.

– Det at alle deltakerne har Parkinson gjør det lettere å kunne snakke om utfordringer knyttet til sykdommen. Her vet vi at de andre har lignende utfordringer, sier prosjektleder Rune Vethe, som kommer til Frivillighetens dag for å fortelle mer om prosjektet.

Det spirer og gror i kolonihagen. Her er to av deltakerne i God helse gjennom grønne opplevelser, sammen med prosjektleder Tove Berg. Foto: Stian Amadeus Antonsen

Hagearbeid for bedre psykisk helse

I tillegg deltar Tove Berg fra Det Norske Hageselskap. Berg er prosjektleder for God helse gjennom grønne opplevelser, som har fått støtte gjennom Rådet for psykisk helse.

Som prosjektnavnet indikerer handler dette om god helse og gode opplevelser gjennom hagearbeid, og særlig da for mennesker som har psykiske helseplager.

– Vi vet fra forskning at grøntområder og naturmiljøer er bra for den psykiske helsa. Deltakerne har også deltatt i kolonihagens sosiale fellesskap, som grillkvelder eller sylting og safting til kolonihagens årlige høstmarked, fortalte Berg, da Stiftelsen Dam besøkte prosjektet.

Langrenn for revmatikere

Etter Berg er det Norsk Revmatikerforbund som skal på banen, med prosjektleder Jan Halvard Relbe Moe i spissen. Han skal fortelle om prosjektet Stive ledd, men god gli, som er et prosjekt for mennesker med revmatiske lidelser.

Prosjektet, som er støttet gjennom Ekspress-ordningen, tilbyr tre 90-minutters kurs i langrennsteknikk. Hensikten er å inspirere deltakerne til intensiv fysisk aktivitet, som har vist seg særlig nyttig for målgruppen.

Bydelsmødre har, gjennom et skreddersydd opplærngsopplegg, bidratt til at hjemmeværende kvinner med minoritetsbakgrunn har blitt ressurspersoner i sitt eget nærmiljø. Foto: Bydelsmødre

Bydelsmødre

Til slutt kommer prosjektleder for Bydelsmødrene, Nasreen Begum, på scenen. Begum, som også er en av finalistene til Helseprisen 2018, skal fortelle om prosjektet som bidrar til bedre helse for innvandrergrupper, og som har fått støtte gjennom Redd Barna.

Bydelsmødre er et skreddersydd opplæringsprogram for hjemmeværende kvinner, oftest med minoritetsbakgrunn, som skal bidra til at kvinnene kan støtte andre kvinner på områder som foreldreskap, samfunnskunnskap, helse og arbeid. Gjennom opplæringsprogrammet skal bydelsmødrene settes i stand til å bidra til økt livskvalitet, helse og mestring.

Minikurs for å søke midler

– Det er fire veldig ulike prosjekter som står på scenen under vårt fagseminar, men til felles har de at ildsjeler og organisasjoner går sammen for å bidra til bedre helse for deltakerne. Vi håper at de som sitter i salen blir inspirert til å sette i gang liknende tiltak der de bor, eller i sine organisasjoner, forteller generalsekretær Hans Christian Lillehagen, som selv har en rolle på scenen denne dagen.

– Vi håper jo selvsagt at de som får en god idé til et prosjekt vil søke oss om midler til å realisere ideen. Derfor skal jeg fortelle litt om hvordan man kan gå fram for å søke, sier han.

Les også: Les mer om hvordan du kan søke midler fra Stiftelsen Dam

Frivillighetens dag arrangeres altså på DogA i Hausmannsgate 16 i Oslo den 5. desember. Arrangementet starter allerede klokken 13, men Stiftelsen Dams fagseminar er mellom klokken 15 og 16. Klokken 18 blir det prisutdeling fra hovedscenen, der blant annet Helseprisen deles ut.

Du kan melde deg på Frivillighetens dag og Stiftelsen Dams fagseminar ved å følge denne linken.