Generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen (t.v.) og generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen gleder seg til å samarbeid om bedre folkehelse. Målet er å inspiere til økt samarbeid mellom organisasjoner, kommuner og frivillige. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

– Vi har i flere år hatt et godt samarbeid med Frivillighet Norge, og når vi nå ser at våre to konsepter har et felles publikum, tror vi det blir veldig fint å reise rundt i landet sammen, både for oss, for de mange frivillige organisasjonene og kommunene, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

Onsdag 21. november gikk startskuddet for Stiftelsen Dams seminarrekke Lev Vel, og for første gang arrangerte stiftelsen Lev Vel utenfor Oslo. Det første seminaret ble avholdt i Bodø, og var en «tjuvstart» på 2019-sesongen.

Meld deg på Lev Vel og Møteplass Folkehelse i Ålesund allerede nå!

Glad for arrangement i flere byer

Lev Vel er stiftelsens årlige fagkonferanse, som tar for seg et overgripende tema innen helse og frivillighet. I 2019 er temaet folkehelse. Tidligere har Lev Vel blitt arrangert som en heldagskonferanse i Oslo, men stiftelsen ønsker å være en læringsarena for frivilligheten i hele landet. Derfor er Lillehagen glad for å lage arrangementer i totalt fem norske byer.

– Det er gøy at vi startet i Bodø, for det er en av få kommuner i Norge som har en helhetlig frivillighetspolitikk. Og så gleder vi oss til å få med Frivillighet Norge fra og med januar, når vi skal arrangere fire nye seminarer i fire forskjellige byer, sier han.

Frivillighet Norge og Stiftelsen Dam har gode erfaringer med å samarbeide, blant annet gjennom Frivillighetens dag de siste tre årene. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

Vil styrke samarbeid

For i tillegg til å spre konferansen utover flere dager og flere måneder, får Stiftelsen Dam altså med seg Frivillighet Norge på de fire neste seminarene. Frivillighet Norge har i fem år arrangert Møteplass folkehelse, som er en idédugnad for folkehelse sammen med frivilligheten og kommunene.

Frivillighet er folkehelse i praksis, og vi ser at det er et uforløst potensiale i å styrke samarbeidet mellom frivillige organisasjoner og kommuner, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen.

Faglig input og diskusjon

I løpet av januar, februar og mars blir det arrangert seminarer i Ålesund, Kristiansand, på Hamar og i Oslo. Stiftelsen Dam starter seminarene med et to timers program, der prosjektledere fra organisasjonene vil få mye plass. Deretter tar Møteplass folkehelse over med en to timers workshop.

– Dette blir en ypperlig anledning for både frivilligheten og kommunene til å få inspirasjon, faglig input og praktiske diskusjoner rundt hvordan man kan tenke nytt og bra rundt folkehelse, sier Lillehagen.

– Første bud for å få til gode samarbeid er å møtes og bli kjent. Vi gleder oss derfor til å reise rundt i landet med Stiftelsen Dam for å skape gode og inspirerende møteplasser, sier Johnsen.

Her kan du følge med på nyheter om de fire arrangementene

Frivilligheten avgjørende for folkehelsen

Både Stiftelsen Dam og Frivillighet Norge er opptatt av å synliggjøre at folkehelse handler om mer enn friluftsliv, idrett og fysisk helse.

– Folkehelsearbeid handler om samfunnets innsats for å opprettholde og fremme befolkningens helse. Selv om den norske folkehelsen generelt er god, vet vi at det er mange som av ulike grunner faller utenfor, og her gjør frivilligheten en fantastisk innsats for å inkludere alle, sier Lillehagen.

En viktig suksessfaktor er at kommunene utvikler en frivillighetspolitikk som bidrar til vekst og utvikling i lag og foreninger lokalt. Workshopen vår er skreddersydd for å få konkrete innspill til hva en frivillighetspolitikk bør inneholde, sier Johnsen.

Se Facebook-arrangement for de ulike seminarene her:

LEV VEL og Møteplass folkehelse Ålesund

LEV VEL og Møteplass folkehelse Kristiansand

LEV VEL og Møteplass folkehelse Hamar

LEV VEL og Møteplass folkehelse Oslo