Generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen, er svært fornøyd med regjerings forslag til endringer i Kringkastingsloven. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

Regjeringen la 15. mars frem forslag til endringer i Kringkastingsloven. Forslaget innebærer at Medietilsynet får hjemmel til å pålegge distributører å iverksette tiltak som hindrer spillreklamen å nå norske seere.

– Dette har vi og mange andre ventet på i mange år. Gjentatte regjeringer har forsøkt å gjøre noe med den ulovlige spillreklamen. Trine Skei Grande skal ha ros for at vi nå endelig kan stoppe den, sier generalsekretær i Hans Christian Lillehagen.

Stiftelsen Dam har sendt inn høringssvar som gir full støtte til lovendringen. Lillehagen oppfordrer alle medlemsorganisasjonene og frivilligheten for øvrig til å gjøre det samme før fristen 17. juni.

– Å beskytte de spillavhengige og verne om enerettsmodellen, er noe hele frivilligheten bør kunne enes om. Jeg vil derfor oppfordre resten av frivilligheten til å gi sin støtte til Rregjeringen i denne saken. Vi har nå muligheten til å få slutt på spillreklamen som forsøpler offentligheten og skaper mer spillavhengighet. Da gjelder det å kjenne sin besøkelsestid.

Offensivt lovforslag

Regjeringens forslag gir også Medietilsynet hjemmel til å vurdere om det er begått et lovbrudd, med støtte fra Lotteritilsynet. Der det vurderes at loven brytes, kan tilsynet raskt tildele pålegg for brudd på loven, uten å måtte forholde seg til potensielt lange rettsprosesser i domstolene.

For Stiftelsen Dam er det særlig positivt at Medietilsynet med de foreslåtte bestemmelsene kan slå raskt ned på lovbrudd.

– Om disse sakene skal opp i domstolene, er det fare for at de trekker ut. Mange rettssaker vil dessuten belaste domstolene unødig. Når ansvaret ligger hos Medietilsynet blir det derimot mulig å håndheve loven raskt og effektivt.

Et verdivalg

Lillehagen påpeker at frivillighetens verdigrunnlag gjør det naturlig å støtte lovforslaget.

– Dette handler om å prioritere mennesker over penger. Jeg synes Trine Skei Grande sier det godt: «Dette er et verdivalg. Vi ønsker å lytte til alle de som sliter med spilleproblemer og mener dette hensynet må veie tyngre enn eventuelle økonomiske konsekvenser». Det er vi helt enige i.

Fakta: Forslag til endringer i Kringkastingsloven

  • I Norge er det bare tillat å markedsføre de to nasjonale spillselskapene Norsk Tipping og Norsk Rikstoto
  • Siden 2012 har norske kanaler basert i utlandet likevel sendt reklame for utenlandske spillselskap
  • I det indre markedet, som Norge er knyttet til gjennom EØS, er det reglene i avsenderlandet som gjelder
  • Kanalene er for det meste basert i Storbritannia, hvor spillreklame er tillatt
  • Endringer i regleverket gjør at Kulturdepartmentet nå vurderer det som i tråd med reglene å stoppe distribusjonen av reklamen i Norge
  • Regjeringen sendte 15. mars ut på høring et forslag til endringer i Kringastingsloven som gir Medietilsynet rett til å pålegge norske distributører å stoppe reklamen
  • Forslaget har fått støtte fra frivilligheten og organisasjoner som ønsker bedre vern av spillavhengige. Motstanden har kommet fra tv-aktører som vil tape penger på reklamestopp
  • Høringsfrist er 17. juni