I dagene før offentliggjøringen av Helse vår 2019 hadde Stiftelsen Dams ansatte reist rundt i Norge for å overraske prosjekter. Totalt 14 prosjekter på ti ulike steder ble overrasket med midler. Prosjektene viser noe av bredden i det stiftelsen støtter. Foto: Stiftelsen Dam

Lørdag 15. juni kan totalt 166 prosjektledere juble over støtte når 102 nye prosjekter og 64 pågående prosjekter får innvilget støtte gjennom ordningen Helse vår 2019.

– Det er veldig mange fine prosjekter som får støtte. Frivilligheten er i storslag og får virkelig fram de gode ideene. Det er så mye flott aktivitet og faglig utvikling rundt om i landet, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

Generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen

SE HELE LISTEN OVER PROSJEKTER SOM FÅR STØTTE HER

Enormt engasjement

Selv har han de siste dagene vært i blant annet Elverum, Dovre og Folldal for å overraske prosjekter som får støtte.

– Uansett hvor vi er i landet så møter vi et enormt engasjement og en vilje til å få til noe som bidrar til at andre mennesker får bedre liv. Det er utrolig imponerende, og inspirerer oss til å jobbe for så gode tildelingsordninger som mulig, sier han.

Vil du følge Stiftelsen Dam på tur? Sjekk vår instastory her!

Etterrettelig søknadsbehandling

Lillehagen understreker at stiftelsens viktigste oppgave er at alle søknader skal få en så kvalitetsmessig høy og etterrettelig behandling som mulig. Åpenhet om prosessene er også viktig.

– Vi vet jo at organisasjonene og prosjektlederne legger veldig mye arbeid i søknadene, og da fortjener de en skikkelig behandling. Derfor jobber stiftelsen hele tiden med å kvalitetssikre og forbedre ordningene, slik at søkerne skal være trygge på at søknadene deres får en skikkelig og faglig god behandling, sier han, og legger til:

– Kvalitetssikring handler også om åpenhet, og vi er opptatt av å gi innsyn i hvordan pengene våre fordeles. Derfor jobber vi mye med å analysere og evaluere søknadsrundene og tildelingene våre.

På stiftelsens nettsider kan du blant annet se en rekke statistikker, og fra 2018 gir stiftelsen ut en årlig analyse over bevilgningene og samfunnsnytten i disse.

Lurer du på hvordan søknaden din behandles? Les mer her

Høyere summer

Tildelingene denne gangen viser at tildelingssummene har økt noe sammenliknet med tidligere år. Søknadsmengden var også høy i denne runden, noe som gjør at tildelingsprosentene har gått noe ned.

– Vi ser at det er litt høyere tildelingssummer per prosjekt denne gangen. Det betyr at omtrent hver femte søknad blir innvilget. Med over hundre nye prosjekter blir det spennende å følge med på framover, sier Lillehagen.

SE HELE LISTEN OVER PROSJEKTER SOM FÅR STØTTE HER

Stiftelsen Dam

  • Mottar 6,4 prosent av overskuddet fra Norsk Tipping, som fordeles til helseprosjekter og -forskning gjennom frivillige organisasjoner.
  • I 2019 utgjør dette 305,7 millioner kroner.
  • Lørdag 15. juni fordeler stiftelsen 80 millioner kroner til 166 prosjekter gjennom ordningen Helse vår 2019.
  • Av disse er 102 prosjekter nye, mens 64 er inne i sitt andre eller tredje år.