Fra feiringen av Frivillighetens dag 2018

Faktorer som utdanning, inntekt og området du bor i er med på å påvirke helsa. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at det er betydelige sosiale helseforskjeller i Norge, og forskjellene er større i Norge enn i mange europeiske land.

Det er bakgrunnen når Stiftelsen Dam inviterer til fagseminar om sosial ulikhet i helse på Frivillighetens dag på Sentralen i Oslo torsdag 5. desember. Seminaret blir fulgt opp med møteserien Lev vel som skal besøke fire norske byer med samme tema i løpet av vinteren 2020.

Generalsekretær Hans Christian Lillehagen mener sosial ulikhet i helse er et naturlig tema å løfte for Stiftelsen Dam.

– Skal vi jobbe for god folkehelse, må vi også forholde oss til at folk har forskjellig utgangspunkt. Helse handler ikke bare om hva den enkelte gjør, det påvirkes også av omgivelser og bakgrunn. Møter vi barrierer for deltakelse og opplever utenforskap går det utover psykisk og fysisk helse. Det er et naturlig mål for alle som bryr seg om folkehelsa at adresse og inntekt ikke skal bestemme om man lever et langt og godt liv, sier han.

Stiftelsen Dams fagseminar starter 14:20. Se fullt program for Frivillighetens dag.

Generalsekretær Hans Christian Lillehagen. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

Mange veier til målet

Stiftelsen Dam støtter hvert år over tusen små og store prosjekter innen helsefrivilligheten. På frivillighetens dag presenteres tre prosjekter som har fått støtte av Stiftelsen Dam. De bidrar på hvert sitt vis til å redusere sosiale forskjeller i helse. De er nytenkende, inkluderende og når målgrupper som ofte faller utenfor det ordinære tilbudet.

Prosjektene er meget forskjellige, noe generalsekretær Hans Christian Lillehagen mener er en styrke.

– Vi får besøk av tre prosjekter som angriper problemstillingen på helt ulike vis, og som vi gleder oss til å vise frem. Bredden viser at hele frivilligheten har en rolle i å bekjempe sosial ulikhet i helse.

Ressursvenn ved Norske Kvinners Sanitetsforening

Har man vært utsatt for vold kan det være tøft å stole på andre mennesker, legge av seg frykten og bygge et nytt liv. Mer enn noe annet trenger man støtte fra noen en kan stole på. Med prosjektet Ressursvenn gir Norske Kvinners Sanitetsforening voldsutsatte kvinner en trygg støttespiller som kan hjelpe på veien tilbake.

Prosjektansvarlig Trine Munkvold Lindset har erfaring fra sosiale inkluderingsprosjekt, og har også jobbet med migrasjon og integrasjon for organisasjoner som Røde Kors, KFUM og Redd Barna. Hun mener det er viktig å fortelle om vanskelige temaer som vold mot kvinner og vold i nære relasjoner, og er stolt av hva sanitetskvinnene har fått til med ressursvenn.

– Vi bidrar til at kvinner som har vært utsatte får en pause i hverdagen og til at de kan leve et liv fritt for vold. Samtidig når vi ut til mange med informasjon. Jo flere som har kunnskap, jo flere kan få hjelp, sier hun.

Bandy for utviklingshemmede ved Norges Bandyforbund

Hva om du ville spille lagsport, men det ikke fantes noe lag for deg? Mange med funksjonsnedsettelser opplever at veien inn i idretten er stengt. Bandyforbundet tok utfordringen med å organisere lag for utviklingshemmede. Iherdig innsats og pågangsmot har gitt nok lag til en egen serie og 200 aktive spillere.

Ann Katrin Eriksson jobber med paraidrett i Norges Bandyforbund, og har ansvar for prosjektet. Hun forteller at noe av det beste med jobben er å få være tilstede på turneringer og oppleve idrettsgleden til deltakerne.

– Innebandy er lavterskel og krever ingen fysiske eller taktiske ferdigheter for at spillet skal fungere og spillerne opplever mestring. I Sverige er det mange lag med utviklingshemmede spillere, og vi mener at potensialet i Norge er stort, sier hun.

Kompass Oslo ved Den Norske Turistforening Oslo og omegn

Oslo omtales ofte som en by med marka og friluftsliv på dørstokken. Men uten familier, venner eller foreninger som tar deg med kan det være vanskelig å komme seg ut. For mange barn som vokser opp i sentrum er marka langt unna. Derfor bestemte Turistforeningen seg for å møte sentrumsbarna og skape friluftsopplevelser der de er.

Helene Øygardslia er prosjektleder for Kompass Oslo, et prosjekt som retter seg spesifikt mot barn og barnefamilier i sentrale deler av Oslo. Tilbudet inkluderer være organisert lek, turer eller aktiviteter i ferien. Det er et viktig poeng at mesteparten av tilbudet foregår i sentrum der deltakerne bor og at det er gratis. Det gjør terskelen for å være med lav.

Helene er utdannet innen folkehelse og fysioterapi for barn og unge, og vet hvor viktig det er for helsa å være i aktivitet.

– Noe av det jeg liker best med å jobbe med dette prosjektet, er å inspirere barnefamilier til å bruke naturen i sitt eget nabolag til friluftsliv og fysisk aktivitet, selv midt i Oslo sentrum.

Innleder Helene Øygardslia (fra h.) sammen med Glenn og Kjersti fra DNT Oslo og Omegn og Oslobyråd Rina Mariann Hansen i forbindelse med prosjektbesøk til Kompass Oslo

Et tema som angår hele landet

I 2020 løfter Stiftelsen Dam temaet sosial ulikhet i helse gjennom seminarserien Lev vel. Stiftelsen skal arrangere frokostmøter i fire forskjellige byer med innledere som møter problemstillingen fra svært forskjellige innfallsvinkler. Først ut er Bergen 15. januar.

Generalsekretær Hans Christian Lillehagen gleder seg til å diskutere sosial ulikhet i helse rundt om i landet, og håper å få inn mange nye ideer til hvordan frivilligheten og Stiftelsen Dam kan bidra i årene frem.

­– Små forskjeller fremheves ofte som en norsk verdi. Nå ser vi at forskjellene øker, og det har vi som samfunn et felles ansvar for å gjøre noe med. Vi kommer til å snakke om dette med alle vi møter, men det viktigste vi gjør er selvsagt å støtte gode prosjekter. Forhåpentligvis vil vi få enda flere søknader på prosjekter som kan gi en del av løsningen.