Den siste uken har Stiftelsen Dam overrasket prosjekter som får støtte. Foto: Stiftelsen Dam

– 2020 blir enda bedre enn 2019, sa Dag Vargset i Keep Coming Back Band, da Stiftelsen Dams generalsekretær Hans Christian Lillehagen overrasket bandet med penger til prosjektet «Med musikken som speil» torsdag kveld.

Her kan du se hele listen over innvilgede prosjekter

Viktig med faglig god behandling

Den siste uken har Lillehagen overrasket en rekke prosjekter med penger til prosjekter, og han er imponert over hva organisasjonene får til.

– Dette er kanskje den aller hyggeligste delen av jobben, og det gjør inntrykk å se hvor mye det betyr for dem som får innvilget prosjektmidler, sier Lillehagen, og fortsetter:

– Å møte prosjektledere, deltakere og organiasjoner gir oss ekstra motivasjon til å sørge for solide og etterretterlige tildelingsordninger. Når vi ser hvor viktig det er for så mange mennesker, er det vår jobb å sørge for at de pengene vi forvalter får en skikkelig og faglig god behandling, sier han.

Lurer du på hvordan Stiftelsen Dam fordeler midler?

Her kan du fordype deg i tall og statistikk fra Stiftelsen Dams tildelinger de siste årene

Søknadsvurdering Helse

Instruks fagutvalg Helse

Færre søknader

Og når tildelingen offentliggjøres i dag så er det 87 prosjekter som får innvilget støtte. I tillegg får 48 allerede igangsatte prosjekter videført midler. Totalt tildeles 65 millioner kroner i denne runden.

Det tilsvarer en innvilgelsesprosent på 20. Sammenliknet med tidligere år kom det i denne runden inn en del færre søknader.

– Vi antar at det skyldes at vi i 2019 har lansert pilotordningen Utvikling, som nok har avlastet Helse-ordningen noe, sier Lillehagen.

Les mer om ordningen Utvikling her.

Åpenhet – også om avslag

Stiftelsen Dam er opptatt av at det skal være åpenhet rundt søknadsvurderingen. Fra og med tildelingen for Helse høst 2019 får derfor alle søkere som har fått avslag innsyn i vurderingene av søknadene.

Dette erstatter den tidligere avslagsbegrunnelsen.

Søkere som har fått avslag mottar en egen epost som viser hvilke karakterer medlemmene av fagutvalget har gitt søknaden. Alle søknader blir lest og vurdert av minimum tre fagutvalgsmedlemmer. Denne behandlingen skjer individuelt.

– Vi håper at innsynet i vurderingene ved avslag vil være til hjelp for å forstå avslaget, og at det kan bidra i søknadsarbeidet ved en senere anledning, sier Lillehagen.

Ordningen med innsyn i avslagsbegrunnelsen er ny, og det vil derfor ta noe ekstra tid å gjennomføre prosessen i søknadssystemet Damnett. Det betyr at det kan ta opp mot fire timer før innvilgelse eller avslag blir gjort tilgjengelig i Damnett.

Hele listen over innvilgede prosjekter for Helse høst 2019 kan du imidlertid se her.

Helse høst 2019

  • Helse er Stiftelsen Dams største ordning, og i denne runden fordeles 65 millioner kroner.
  • I hele 2019 har stiftelsen fordelt 271 millioner kroner.
  • I denne søknadsrunden får 87 prosjekter tildelt støtte. Totalt for hele 2019 er det omtrent 900 prosjekter som har fått innvilget støtte.
  • Neste søknadsfrist er 15. mars 2020.