I perioden januar til mars skal Stiftelsen Dam arrangere fire frokostseminarer med tema sosial ulikhet i helse. Illsutrasjon: Stiftelsen Dam

«De som har lang utdanning og god økonomi, lever lengre og har færre helseproblemer enn de som har kortere utdanning og dårligere økonomi. Slike sosiale helseforskjeller ser vi både for landet som helhet og i fylker og kommuner».

Slik innledes Folkehelserapporten 2018. Og selv om Norge er et rikt land, så øker de sosiale helseforskjellene.

– Det er alvorlig, og er et stort folkehelseproblem. Derfor ønsker vi å løfte dette temaet gjennom seminarrekken Lev Vel, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

Generalsekretær Hans Christian Lillehagen.

Samleside: Lev Vel 2020 – les mer om de ulike arrangementene og meld deg på her

Glad for å starte i Bergen

Og allerede 15. januar går det første arrangementet av stabelen. Da inviterer stiftelsen til frokost og faglig påfyll på Litteraturhuset i Bergen.

– I Bergen er sosial ulikhet allerede et tema som diskuteres mye, blant annet gjennom en artikkelserie i Bergens Tidende. Derfor er vi glad for å åpne Lev Vel nettopp her, sier Lillehagen, og legger til:

– Vi har også støttet en rekke prosjekter i Bergen – gjennom flere år – som har bidratt til å utjevne forskjeller. Vi er glad for at flere prosjektledere har takket ja til å komme og fortelle om sine prosjekter, og vi håper det kan inspirere flere frivillige organisasjoner til å sette i gang nye prosjekter.

Frokostseminar i fire byer

Totalt skal Lev Vel arrangeres i fire byer, der Bergen er først. Deretter følger Trondheim (5. februar), Tromsø (26. februar) og Oslo (18. mars). Målet er både deling av kunnskap og inspirasjon.

Stiftelsen Dam er en av Norges største stiftelser, og deler vært år ut omlag 300 millioner kroner til prosjekter som skal bidra til økt deltakelse, aktivitet og mestring.

– Det bygges enormt mye kunnskap i prosjektene vi støtter – alt fra de små lokale aktivitetsprosjektene, til store forskningsprosjekter – og derfor har vi et ansvar for å bidra til å spre denne kunnskapen. Frivilligheten tar allerede et stort ansvar for å utjevne forskjeller rundt om i landet, og vi vet at veldig mange mennesker nyter godt av at organisasjonene tar dette ansvaret, sier han, og legger til:

– Derfor gleder vi oss til å reise rundt i landet og bidra til at kanskje enda flere får gode ideer til nye prosjekter, som på sikt kan bidra til at flere mennesker kan leve gode liv.