2. januar 2020 åpnet søknadsskjemaene for de tre ordningene. Særlig store endringer er det dersom du skal søke om forskningsmidler.

Forskning 2020

For med lanseringen av Forskning 2020 innfører Stiftelsen Dam en totrinns søknadsprosess. Det betyr at alle søkere først må fylle ut en skissesøknad. Søknadsfristen for skissesøknadene er 17. februar 2020. Deretter skal fagutvalget vurdere skissesøknadene, og svaret på om man er med videre i prosessen eller ikke kommer 14. april. Totalt hundre søkere blir invitert til å sende inn utvidede søknader, med søknadsfrist 10. juni.

Den endelige tildelingen skjer 15. oktober 2020.

Alle søknader må fremmes i samarbeid med en organisasjon som har søkerett hos Stiftelsen Dam, og søknadene må sendes inn via stiftelsen søknadssystem Damnett.

I forbindelse med omleggingen av forskningsordningene er det også flere endringer i utlysningsteksten sammenliknet med tidligere år. Det anbefales at søkere setter seg godt inn i utlysningen, og tilhørende dokumenter, som du finner på denne siden.

Helse og Ekspress

Ordningene Helse vår 2020 og Ekspress vår 2020 vil være omtrent identiske som forrige utlysning. Likevel anbefales det å sette seg godt inn i både utlysningsteksten, brukerveiledning og andre relevante dokumenter. Du finner alt du trenger å vite om Helse her og om Ekspress her.

Som tidligere har Helse og Ekspress felles søknadsfrist 15. mars. Tildeling skjer henholdsvis 15. juni og 15. mai. Merk at Ekspress er eksklusivt for Stiftelsen Dams medlemsorganisasjoner.