I 2020 endres behandlingen av søknadene innen Stiftelsen Dams ordning Forskning. Blant annet innføres det en prekvalifiseringsrunde der søkere sender prosjektskisser. Basert på vurderingen av disse inviteres noen til å sende utvidede søknader.

Dette innebærer blant annet et helt nytt søknadsskjema, og derfor ønsker Stiftelsen Dam å invitere aktuelle søkere og veiledere av prosjektsøknader til et nettmøte. På nettmøtet går vi gjennom den nye søknadsflyten og skisseskjemaet. Og vi besvarer spørsmål som du kan sende inn på forhånd, gjennom påmeldingsskjemaet.

Tidspunktet for møtet er torsdag 9. januar kl 12.30-13.15.

Nettmøtet vil foregå i Microsoft Teams og det er en fordel om du laster ned og tester løsningen før møtet. Linken til møtet vil bli sendt på e-post noen dager før møtet. Det er et begrenset antall plasser til møtet, men det er fortsatt ledige plasser igjen. Meld deg på her!

Husk at du alltid vil finne relevant informasjon om å søke forskningsmidler på denne siden.

Dersom du er usikker på om du kan søke midler gjennom Stiftelsen Dam anbefaler vi at du leser utlysningsteksten for Forskning 2020.