Vi søker etter deg som har god kjennskap til saksbehandling og prosjektstyring. Du bør ha relevant høyere utdanning, gjerne innen prosjektoppfølging og/eller helsefag. Relevant erfaring vektlegges.

Se stillingsannonsen på finn.no her

 Hovedoppgaver:

 • Saksbehandle henvendelser som er knyttet til søknader, søknadsbehandling og prosjekter innen våre programmer.
 • Veilede organisasjoner, søkere, prosjektledere og andre om våre programmer og utlysninger.
 • Tilrettelegge for søknadsbehandling og oppfølging av ekspertene vi bruker.
 • Bistå søkere og organisasjoner med hjelp i vårt elektroniske søknadssystem Damnett.
 • Være faglig oppdatert på utviklingen innen programmene, spesielt relatert til frivillig sektors rolle.

 Du har:

 • Solide dataferdigheter (fortrinnsvis elektronisk saksbehandling, prosjektstyringsverktøy og regneark).
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne.
 • Gode samarbeidsevner og serviceinnstilling.
 • Relevant erfaring og utdanning.
 • Kjennskap til frivillig sektor, gjerne også helsefrivilligheten.
 • Helsefaglig kompetanse, kunnskap eller interesse.
 • Organisasjonserfaring.

Personen vi søker etter trives med å arbeide både selvstendig og i team, er initiativrik og kan dokumentere resultater. Vi ønsker oss også en person som har interesse for det frivillige helsearbeidet i Norge.

Programdrift i vårt sekretariat består av fire personer. Sekretariatet består i dag av tolv medarbeidere og holder til i hyggelige lokaler i Oslo sentrum. Vi kan tilby spennende arbeidsoppgaver, godt arbeidsmiljø og lønnsbetingelser etter avtale.

Stillingen rapporterer til generalsekretær.

Søknadsfrist: mandag 24. februar 2020. Tiltredelse cirka 1. juni 2020.

Søknad med CV og referanser sendes elektronisk til post@dam.no.

For mer informasjon om stiftelsen og stillingen, ring generalsekretær Hans Christian Lillehagen på telefon 913 26 272 eller leder programdrift Jan H. Gulbrandsen på telefon 481 40 490.

Se stillingsannonsen på finn.no her

Stiftelsen Dam

 • Stiftelsen Dam er en av Norges største stiftelser og gir penger til helse- og forskningsprosjekter som skal gi bedre helse gjennom deltakelse, aktivitet og mestring for folk i Norge.
 • Bak stiftelsen står 38 medlemsorganisasjoner.
 • Pengene kommer fra overskuddet til Norsk Tipping.
 • Siden 1996 har Stiftelsen Dam bevilget støtte til over 10.000 prosjekter i hele landet.