Norsk Revmatikerforbund, LHL og MS-forbundet er blant organisasjonene som får penger i denne runden. Foto: Stiftelsen Dam

Totalt tolv prosjekter kan glede seg over prosjektstøtte gjennom Stiftelsen Dams pilotprogram Utvikling.

– Vi er veldig spente på å følge disse prosjektene videre. Det har vært en lang prosess, men endelig kan prosjektene komme i gang, sier generalsekretær Hans Christian Lillehagen, og legger til:

– Pågangen av søkere var langt høyere enn vi hadde forventet, så det er tydelig at dette er et kjærkomment tilskudd til de øvrige programmene våre.

Se hele listen over tildelte prosjekter her

Viktig utvikling av kunnskap

Utvikling er et pilotprogram, der første utlysning skjedde i 2019. I første omgang skulle søkere levere en skisse, som så ble vurdert av et fagutvalg. I den første runden kom det inn 131 søknader. Deretter ble 34 søkere invitert til å levere full søknad. Av disse igjen får altså 12 prosjekter innvilget støtte med en ramme på totalt 20,8 millioner kroner.

– Kvaliteten på søknadene har vært veldig høy, så fagutvalget har hatt en krevende jobb, sier Lillehagen, som tror prosjektene vil bety mye for de ulike målgruppene.

– Vi tror dette vil bidra til viktig utvikling av nye metoder og fagkunnskap, og på sikt kan programmet bidra til viktig implementering i den ordinære helsetjenesten. Det er vi veldig stolte av å kunne bidra til, sier han.

Målet er at Utvikling skal bidra til ny kunnskap og nødvendig metodeutprøving som vil bidra til bedre helse og deltakelse for mange mennesker rundt om i landet.

– Både prosjektene som får støtte og de øvrige søknadene inneholder mye nyskaping og innovasjon. Vi ser også at det er mange samarbeid mellom sterke fagmiljøer i og utenfor organisasjonene, i tillegg til solid brukermedvirkning, sier Lillehagen.

– Veldig velkomne midler

I uken før tildelingene har Lillehagen vært med på å overraske tre prosjektledere som får midler til sine prosjekter. Aller først ut var LHLs prosjekt «Hjertehelse ved psykisk utviklingshemming: sjeldent, glemt eller oversett?».

Prosjektleder Line Oldervoll trodde hun skulle ha en skypesamtale med prosjektkoordinator i LHL, Irene Steinsvik, da Stiftelsen Dam dukket opp i skjermbildet.

– Nå er jeg veldig glad, dette er svært velkomne midler. Dette er veldig viktig for en gruppe mennesker, som det har vært veldig lite fokus på tidligere, sa Oldervoll, som til daglig jobber på NTNU.

– Fantastisk med skissesøknad

Anne Therese Tveter, som til daglig jobber på Diakonhjemmet ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering, får penger til prosjektet «HAPPY hands: Bedre hverdag med håndartrose» i samarbeid med Norsk Revmatikerforbund. Prosjektet skal utvikle en app, sammen med Universitetets senter for informasjonsteknologi.

Hun er svært godt fornøyd med den nye søknadsrunden.

–Vi synes skissesøknaden er fantastisk. Du bruker mye mindre tid på skissen, og sannsynligheten er mindre for at du kaster bort tid på selve søknaden, sier hun, og legger til:

– Dette er det vi alltid har manglet. Nå kan vi lage noe som kan testes ut. Det er virkelig fantastisk, så jeg håper Dam fortsetter med denne ordningen, sier Tveter.

Hun får støtte fra Charlotte Haug, seniorforsker ved Sintef, som får penger til prosjektet EgenMS, sammen med MS-forbundet.

– Prosjektene våre passet aldri inn i Helse eller Forskning, for det jeg driver med er innovasjon og utvikling. Derfor synes jeg det er kjempefint med dette nye programmet.

Se hele listen over tildelte prosjekter her

Utvikling 2020