Det er store behov i helseorganiasjonene i forbindelse med den pågående koronaepidemien, og Stiftelsen Dam har hatt stor pågang til det nye ekstraprogrammet. Illustrasjonsfoto: Adobe stock

– Vi er imponerte over den omstillingsevnen organisasjonene har vist i denne situasjonen, sier generalsekretær Hans Christian Lillehagen.

Generalsekretær Hans Christian Lillehagen

Onsdag 8. april offentliggjøres den andre tildelingen i Stiftelsen Dams Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien. Totalt har det kommet inn nesten 200 søknader så langt, og med den andre tildelingen er omtrent halvparten av rammen på 20 millioner kroner fordelt.

Se hele listen over tildelte prosjekter her

Har du fått tildelt midler? Husk at du må signere kontrakt og fylle ut oppstartsrapport før pengene blir utbetalt!

Mye nyskaping

Den pågående koronaepidemien er særlig krevende for de sårbare gruppene, og helseorganisasjonene har derfor fått mange og store oppgaver – samtidig som inntektene i stor grad har forsvunnet. Likevel viser søknadsbunket at så mye som 69 prosent av tiltakene det søkes om midler til er nyopprettede.

– Frivilligheten har lang tradisjon for å tenke nytt for å nå brukergruppene sine, og behovet har vel sjelden vært større for god og faglig fundert informasjon. Situasjonen vi er inne i nå har nok tvunget mange til å være ekstra kreative. Det tror vi vil gagne brukergruppene både i den akutte situasjonen vi er i nå – og på sikt, sier Lillehagen, og legger til:

– Jeg tror organisasjonene har utviklet prosjekter som vil bety mye i lang tid framover og som vil  være nyttig også etter at denne krisen er over, sier han, og viser til at en rekke organisasjoner har søkt om midler til digitalisering av for eksempel likepersonstjenester, samtaletilbud og treningstilbud for sine medlemmer.

I tabellen kan du se forholdet mellom hva det er søkt om og hva som er innvilget på henholdsvis helseområde og om det er et nytt tiltak eller en styrking av eksisterende tiltak. Prosentandelen av nye prosjekter er imponerende høy, mener generalsekretær Hans Christian Lillehagen. Illustrasjon: Stiftelsen Dam

Enorme behov

Totalt har 58 prosjekter på til sammen 9,91 millioner kroner nå fått støtte gjennom ekstraprogrammet – bare to uker etter at det ble åpnet for søknader. Lillehagen mener dette bare er en brøkdel av behovene ute i organisasjonene.

– For de sårbare gruppene vil også situasjonen være uavklart i mange måneder, kanskje år, framover. Mange i de sårbare gruppene må få behandling i nye rammer, og det vil bli utfordrende å opprettholde kvaliteten i behandling og tilbud. Det betyr at det er behov for en stor omstilling og digitalisering i vår sektor, slik at de 1,6 millioner menneskene som er definert som utsatte grupper kan leve gode liv i tiden som kommer, sier Lillehagen, og fortsetter:

– Det innebærer at vi må finne løsninger for deltakelse i arbeidsliv, skole og fritidsaktiviteter. Foreløpige anslag viser at organisasjonene trenger 200 millioner kroner til å få til dette, sier han.

– Vi ser at tildelingen i dag bidrar til at mange organisasjonene kan brette opp ermene og sette i gang med viktig arbeid.

Les også:

Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien

  • Stiftelsen Dam har utlyst et ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien med en ramme på 20 millioner kroner.
  • Programmet har løpende søknadsfrist og -tildeling.
  • Alle prosjekter må startes innen 31. mai og avsluttes innen 31. desember 2020.
  • De første tildelingene gjennom programmet skjedde 3. og 8. april.
  • 58 prosjekter på tilsammen 9,91 millioner kroner har så langt fått støtte.
  • Her kan du se hele listen over tildelte prosjekter