Søknadsskjemaene for de to programmene åpner 2. juni 2020, men allerede nå kan du lese utlysningsteksten.

Onsdag 20. mai 2020 publiseres utlysningene for Stiftelsen Dams to programmer Helse høst 2020 og Utvikling 2021.

Den største endringen fra tidligere utlysninger kommer på Helse høst, der maks søknadssum blir begrenset til 1,4 millioner kroner over tre år.

Her kan du lese hele utlysningsteksten:

Helse høst 2020

Utvikling 2021

Må unngå unødig belastning på søker

De siste årene har det vært en stor økning i hvor mye penger det søkes om. Det har også ført til en dramatisk nedgang i hvor stor andel av søknadene som innvilges. For to år siden var det 27 prosent av søknadene som ble innvilget, i tildelingen som skal offentliggjøres 15. juni (Helse vår 2020) vil innvilgelsesandelen ligge på 16 prosent.

– Lav innvilgelsesandel er et problem fordi søkerne legger ned veldig mye tid i søknadene. Vi som deler ut midler må gjøre vårt for å begrense den unødige belastningen på søkerne, sier programsjef Jan-Ole Hesselberg.

Programsjef Jan-Ole Hesselberg. Foto: Yann Aker

Midlertidig løsning

Som en følge har styret gått nærmere inn i saken og sett på hvilke tiltak som kunne settes inn for å unngå at tildelingsprosenten blir for lav – og dermed også unngå en unødig belastning på søker.

Mandag 18. mai behandlet styret saken, og landet der på en midlertidig løsning for Helse høst 2020.

– Vi ser at flerårige prosjekter nå beslaglegger en stor del av summene som er tilgjengelig for utdeling. Den midlertidige løsningen blir derfor å begrense søknadssummen til 1,4 millioner kroner. Færre dyre og lange prosjekter gjør at det er mulighet til å støtte flere prosjekter, sier Hesselberg, og legger til:

– På sikt skal vi gjennomføre en grundigere evaluering av hva som bør gjøres. Medlemsorganisasjonene blir naturligvis inkludert i dette arbeidet og vil bli invitert til en stor innspillsrunde om ikke altfor lenge.

Styret vil følge situasjonen tett i de kommende utlysningene.

Les også: Utlysning Ekspress høst 2020