Generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen, er glad for at frivilligheten bidrar til å motvirke isolasjon og ensomhet blant eldre. Fredag kom den første tildelingen i Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

– Mange eldre har vært særlig ensomme i koronaperioden og de frivillige organisasjonene står klare i mange lokalsamfunn for å bidra, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

Fredag 2. oktober kommer den første tildelingen i Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre (Aktivitetsprogrammet).

Den mest sårbare gruppen

Programmet er et resultat av at regjeringen besluttet å bevilge 400 millioner kroner til en tiltakspakke for sårbare eldre. Som ledd i dette har Stiftelsen Dam fått i oppgave av Helsedirektoratet å forvalte 50 millioner kroner.

Assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad. Foto: Finn Oluf Nyquist/Helsedirektoratet

– Det å ha frivilligheten til å avlaste helsetjenesten, særlig når vi står i en langvarig krise som nå, det er viktig, sier assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, og legger til:

– De eldre har vært den kanskje aller mest sårbare gruppen under pandemien, og derfor er disse midlene veldig viktig. For mange eldre har besøksforbudet rammet hardt, og det har vært vanskelig å opprettholde kontakten med pårørende.

Målgruppe for programmet er sårbare eldre og deres pårørende, som har blitt rammet hardt av smitteverntiltakene.

– Menneskelig kontakt er viktig

Lillehagen er glad for at stiftelsen nå kan offentliggjøre den første tildelingen. Det innebærer at mange som før har vært isolerte nå kan se fram mot nye aktiviteter. Særlig tror han de fysiske møteplassene vil være viktig.

– Det er mange frivillige som ønsker å bidra til at færre er ensomme, og programmet åpner for at organisasjonene kan få støtte til møteplasser og aktivitet for eldre, både de som bor på institusjon og de som bor hjemme.

– Jeg tror mange har vært mer isolerte fordi de har følt seg utrygge. Menneskelig kontakt er så viktig for alle og det er givende og takknemlig å kunne være en frivillig støtte.

Veldig glad for frivillighetens bidrag

Blant de første prosjektene som får støtte er blant annet treffsteder med ekstra vekt på smittevern, treningsgrupper og praktisk hjelp. Assisterende direktør i Helsedirektoratet, Espen Rostrup Nakstad, er glad for at frivilligheten bidrar der helsetjenesten ikke har kapastitet.

– Vi er veldig glade for at disse prosjektene nå får penger. Vi må huske på at vi skal stå i dette ganske lenge, kanskje opp mot et år til, og da er disse initiativene rettet mot de sårbare eldre veldig viktig. Det tror jeg er noe både vi og hele helsetjenesten ser positivt på, sier han.

Gode muligheter til å søke

Programmet har – i likhet med Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten – løpende søknadsfrist og tildeling. Rammen er på 50 millioner kroner, og foreløpig er i overkant av seks millioner kroner fordelt. Det betyr at det er gode muligheter for organisasjoner som nå vurderer å sende inn en søknad.

– Vi forventer mange gode søknader fra hele landet utover høsten, og anbefaler dem som har en god idé til et prosjekt om å sende inn søknader, sier generalsekretær Lillehagen.

Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre

  • Program opprettet som følge av et forlik i Stortinget, der 400 millioner kroner ble bevilget til sårbare eldre.
  • Som ledd i dette har Stiftelsen Dam fått i oppgave av Helsedirektoratet å forvalte 50 millioner kroner.
  • Målgruppe for programmet er frivillige organisasjoner med helseformål som er godkjent som søkerorganisasjon i Stiftelsen Dam.
  • Programmet skal støtte tidsavgrensede tiltak med mål om å fremme levekår, fysisk og psykisk helse, mestring, livskvalitet eller sosial deltakelse hos sårbare eldre og eldre som har fått redusert sine tjenester grunnet smittevernhensyn forbundet med koronapandemien.
  • Programmet har løpende søknadsfrist og tildeling. Se hele listen over tildelte prosjekter her.