Prosjektene som får støtte gjennom Helse høst 2020 imponerer generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

– Jeg er imponert over organisasjonene, som holder et veldig høyt nivå på prosjektene de ønsker å få gjennomført, sier generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen.

Tirsdag 15. desember er det klart for årets siste tildeling i stiftelsens ordinære programmer, når listen for Helse høst 2020 offentliggjøres.

Se alle prosjektene som får støtte her

Totalt fordeles nesten 61 millioner kroner til 75 prosjekter fra 38 ulike organisasjoner.

Høy aktivitet

Etter et krevende år, med pandemien som bakteppe, har helsefrivilligheten jobbet hardt for å opprettholde tilbud og tiltak for sine medlemmer. Lillehagen tror dagens tildeling vil være et sårt tiltrengt tilskudd for mange.

– Selv om dette er prosjekter som ikke er direkte rettet inn mot pandemien, så tror jeg det er viktige penger i en krevende tid, sier han, og legger til:

– Forhåpentligvis vil 2021 bli et år der vi igjen kan leve mer som normalt, men det er ingenting som tyder på at helseorganisasjonene roer ned aktivitetene av den grunn – heller tvert i mot. Det er vi glade for å kunne bidra til.

Søk om «koronaprosjekter»

Bevilgningsrammen i denne søknadsrunden er lavere enn normalt. Det skyldes at stiftelsen i mars satte av 20 millioner kroner til et ekstraordinært program i forbindelse med koronapandemien. Disse pengene ble raskt brukt opp, og i tiden etterpå har Stiftelsen Dam samarbeidet med Helse- og omsorgsdepartementet og Helsedirektoratet om ytterligere to koronarelaterte programmet med  prosjektmidler til helsefrivilligheten.

Etter all sannsynlighet vil disse midlene videreføres også i 2021, noe som betyr at det fremdeles er muligheter for å søke om midler gjennom Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten og Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre.

Helse høst 2020

  • Helse er Stiftelsen Dams største program og omlag to tredjedel av stiftelsen midler går til dette.
  • Helse-programmet har to utlysninger/tildelinger per år, Helse vår og Helse høst.
  • Helse høst 2020 har en ramme på 61 millioner kroner.
  • Totalt får 75 prosjekter fra 38 organisasjoner støtte gjennom programmet.
  • Se hele listen over prosjekter som får støtte her