Krav om åpen publisering av vitenskapelige artikler

Vitenskapelige artikler fra forskning finansiert av Stiftelsen Dams skal gjøres åpent tilgjengelige.

Kravet gjelder prosjekter som har fått midler under ordningen Forskning og som har oppstartsdato etter 01.01.2018

Oppdatert 28.05.18

Åpen publisering

Forskere skal publisere sine artikler i åpne tidsskrifter (såkalt «gold open access») der det er faglig forsvarlig. Det er mulig å søke etter åpent tilgjengelige tidsskrifter i Directory of Open Access Journals (DOAJ).

I unntakstilfeller kan artikler basert på finansiering fra Stiftelsen Dam publiseres i abonnementsbaserte tidsskrifter og da under den forutsetning at artikkelen kjøpes fri til åpen publisering (såkalte hybridløsninger).

Alle vitenskapelige artikler basert på finansiering fra Stiftelsen Dam skal deponeres i et egnet vitenarkiv senest ved publiseringstidspunktet, uavhengig av publiseringskanal og uavhengig av når det er mulig å gjøre dem åpent tilgjengelig.

Stiftelsen Dams retningslinjer for åpen publisering ligger svært tett opp til Nasjonale retningslinjer for åpen tilgang, men med den vesentlige forskjell at kravet om åpen publisering er absolutt. I tråd med retningslinjene forventer også Stiftelsen Dam at forskningsutførende institusjoner dekker kostnader til åpen publisering på linje med kostnader til annen nødvendig virksomhet.

Stiftelsen Dam refunderer inntil 15.000 kroner for hver artikkel, forutsatt at utgiftene kan dokumenteres og at de ikke dekkes av andre eller burde vært dekket av andre.

Her kan du lese Stiftelsen Dams retningslinjer for forskningsprosjekter

Les også om krav om forhåndregistrering av studier finansiert av Stiftelsen Dam

Nysgjerrig på helseforskning og Stiftelsen Dams forskningsinnretning? Abonner på vårt forskningsnyhetsbrev her!