Prosjektbeskrivelse Utvikling

Her finner du malen Stiftelsen Dam anbefaler for prosjektbeskrivelsen som skal følge med søknader i ordningen Utvikling.

Nedenfor ser du disposisjonen i malen. Den er kun ment for å gi deg et overblikk over elementene i malen.

Selve malen laster du ned her. I den finner du også mer informasjon om de enkelte elementene.

Husk:

  • Den endelige prosjektbeskrivelsen kan ikke overstige ti sider, inkludert referanser.
  • Ikke gjør endringer på formatet. Skrifttype er Calibri, skriftstørrelse er 11, enkel linjeavstand.
  • Ikke alle elementer i malen vil være like aktuell for alle prosjektsøknader, og omfanget og innholdet av beskrivelsen under hvert element vil følgelig variere.
  • Dersom du har behov for å beskrive flere aspekter enn det som fremkommer i malen kan du legge til ekstra overskrifter med tilhørende tekst etter punkt 4.6 Forventet verdi for målgruppe og samfunn.
  • Prosjektbeskrivelsen kan skrives på norsk eller engelsk.
  • Lag en pdf av prosjektbeskrivelsen og last den opp som et vedlegg til søknaden i SurveyMonkey Apply.

DISPOSISJON

1 TITTEL PÅ PROSJEKT

2 INNLEDNING

2.1 Bakgrunn for prosjektet
2.2 Mål for prosjektet

3 METODE, GJENNOMFØRING OG ANALYSE

3.1 Målgruppe
3.2 Tiltak/Aktivitet
3.3 Gjennomføring og fremdriftsplan
3.4 Måloppnåelse og resultatevaluering

4 ANDRE OPPLYSNINGER

4.1 Etiske vurderinger og personvernhensyn
4.2 Frivillighet
4.3 Brukermedvirkning
4.4 Tilleggsfinansiering og andre ressurser
4.5 Formidling av resultater
4.6 Forventet verdi for målgruppe og samfunn

5 REFERANSELISTE