Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Aktivitetshus i sentrum
Prosjektet i kortform

Fauske Røde Kors har gjennom flere år avdekket et stort behov fot at det etableres et nytt tilbud til personer som trenger arbeidstrening og en arena for å bygge sosial kapital i Fauske kommune. Fauske Røde Kors ønsker nå i imøtekomme dette humanitære behovet ved å etablere et aktivitetshus i Fauske sentrum for målgruppen.

Fauske Røde Kors ønsker å etablere en bruktbutikk som skal fungere som et aktivitetshus med hensikt å fremme trivsel og livskvalitet for definerte målgrupper gjennom arbeidstrening og nettverksbygging gjennom prosjektperioden.

Organisasjon
Norges Røde Kors
Org.ledd
Fauske Røde Kors
Prosjektleder/forsker

Siw Iren Furnes

Fylke(r)
Nordland
Kommune(r)
Fauske
Konkret sted/adresse
Solvollveien 13
Konkret sted/postnr
8200
Bevilget
2018: kr 600 000, 2019: kr 500 000, 2020: kr 500 000
Startdato
01.07.2018
Sluttdato
30.06.2021
Status
Under gjennomføring

Søknadssammendrag

 • Fauske Røde Kors har avdekket at det er behov for at det blir etablert tilbud for personer i kommunen som ha behov for økt sosial trening og arbeidstrening. I Fauske kommune er det blant annet over 170 personer på tiltak gjennom NAV, som ikke får tilbud om arbeidspraksis. Det er mange som faller utenfor fellesskapet og blir ensomme og isolerte. Fauske Røde Kors ønsker å tilby både arbeidspraksis, nettverk, språktrening samt bygge sosial kapital gjennom et aktivitetshus. Innholdet i aktivitetshuset er en bruktbutikk hvor deltakere får bruke sine ressurser i en trygg og sosial setting.

 • Prosjektets målsetting er å tilby arbeidstrening, nettverk og språkpraksis for enkeltpersoner med behov for arbeidstrening og økt sosial kontakt med andre. Prosjektet skal fremme fysisk og psykisk helse, øk livskvalitet og mestring for målgruppen.

 • -Bosatte flyktninger
  -Personer på NAV-tiltak
  -Bodø fengsel, avd. Fauske - Åpen soning
  -Ensomme personer i kommunen
  -Brukere innen rus- og psykiatri og psykisk

 • 90
 • 500000
 • Fauske Røde Kors skal leie et egnet lokale i Fauske sentrum, hvor aktivitetshuset blir etablert. Det skal være et sted hvor lokalbefolkningen kan levere inn brukte møbler, tøy og tekstil med mer, som de frivillige og deltakerne selger videre. Det skal bli et sosial treffpunkt i byen, og det er planlagt å etablere en egen kafe` i butikken. Det er også planlagt å sette opp et verksted hvor man kan pusse opp/bygge om møbler. Det er planlagt å ansette frivillighetskoordinatorer i hel stilling, som får ansvar for tilrettelegging og oppfølging av tiltaket. Det er gjennomført en grundig behovsanalyse i forkant, og det er etablert kontakt med potensielle samarbeidspartnere. Det er tydelig at i Fauske kommune er veien til fast jobb lang for mange, særlig for unge og migranter. Gjennom vårt tiltak kan vi skape en forskjell for enkeltmennesker, samt gi langsiktige virkninger som gir befolkningen et bedre Fauske.

 • 2018:
  Leie av lokaler, samarbeidsavtaler med samarbeidspartnere. rekruttering og skolering av nye frivillige, og oppstart av aktivitetene. tilby arbeidspraksis til 5-10 deltakere.

  2019:
  10-20 gis tilbud om arbeidspraksis
  Evaluering gjennomføres kontinuerlig i samarbeid meg samarbeidspartnere.

  2020: 20 -30 gis tilbud om arbeidstrening/praksis. evalueres fortløpende.

  2021: 20 -30 får praksisplass. Prosjektet planlagt selvfinansierende