Prosjektinformasjon

Program: Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Prosjektnavn: Al-kalam al-mohim – Den viktige samtalen

Organisasjon: Caritas Norge

Sum: Kr 450.000

Prosjektleder: Inas Vasty

Søknadssammendrag:

Prosjektet «al-kalam al-mohim» (arabisk for «den viktige praten») er et samarbeid mellom Caritas Norge og Radio Mangfold Norge. Gjennom dette prosjektet skal vi sette fokus på psykisk helse under koronapandemien blant arabisktalende innvandrere i Norge.

Caritas Norge er en humanitær organisasjon som arbeider for å bidra til bedre integrering av innvandrere i Norge. Radio Mangfold Norge er en arabiskspråklig nyhetskanal, hovedsakelig på Facebook, som retter seg mot arabisktalende som bor i Norge. Sammen skal vi lage ti arabiskspråklige videosendinger på Facebook om ulike tema relatert til psykisk helse og livsmestring nå under koronapandemien.

Mange innvandrere er særlig hardt rammet av pandemien. Dette gjelder særlig innvandrere med begrensede norskkunnskaper, lite nettverk og kort botid i Norge. Mange har nå utfordringer knyttet til isolasjon og ensomhet, opplever å stå utenfor arbeidslivet, er bekymret for familie i hjemlandet og lever med betydelig psykiske påkjenninger som følge av Covid-19. Dette blir ytterligere forsterket av at pandemien nå har blitt svært langvarig.

Gjennom prosjektet ønsker vi å øke kunnskapen om psykisk helse, redusere stigma knyttet til psykiske helseproblemer og gjøre det lettere å be om hjelp. Sendingene har oppstart i desember 2020 og målsetningen er at hver sending skal ha minst 2 500 visninger. Temaene skal formidles på et enkelt språk og baseres på likepersonsmetodikk. Enkelte av programmene skal etter planen sendes live for å tilrettelegge for aktiv dialog med målgruppen.

Som del av prosjektet vil det også være tilbud om helserådgivning ved Caritas ressurssenter. Rådgivningen skal gis av arabisktalende frivillige med helsefaglig bakgrunn gjennom fysisk oppmøte, på telefon eller via chat, anonymt om ønskelig. Tilbudet om helserådgivning er et samtaletilbud, ikke et behandlingstilbud, og ved behov skal det henvises til det offentlige helsetilbudet. Målsetningen er at minst 200 personer mottar individuell helserådgivning på arabisk i løpet av prosjektperioden.

Prosjektinformasjon