Kari Sæland (t.v.) og Pernille Bjerknæs har drømt om å jobbe med dyr siden de var små. Nå stortrives de i jobben på Alna ridesenter. Her sammen med hesten Pål. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

– Hvis jeg er litt morgengretten når jeg kommer på jobb, så går jeg bare inn og snakker litt med hestene. Da blir alt bedre etterpå, sier Pernille Bjerknæs.

Sammen med kollega Kari Sæland er hun i full gang med å strigle hesten Pål. Både Kari og Pernille har fått jobb gjennom HELT MED.

Fortrengt fra arbeidslivet

HELT MED er en metode for å skape arbeidsplasser for mennesker med utviklingshemming i ordinært arbeidsliv.

– Bakgrunnen for at vi startet med dette var at vi har sett over mange tiår at mennesker med utviklingshemming har blitt fortrengt fra alle former for arbeidsliv, sier prosjektleder og daglig leder i Stiftelsen SOR, Jarle Eknes.

Hundre personer har fått jobb

I 2015 fikk prosjektet Helt med – arbeid for utviklingshemmede støtte av Stiftelsen Dam. I prosjektet ble det utviklet en modell med tilhørende detaljert beskrivelse av mulig fremgangsmåte som kan bidra til at personer med utviklingshemming kunne ansettes ved ordinære arbeidsplasser.

I 2017 fikk Stiftelsen SOR igjen prosjektstøtte, sammen med Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning, til å opprette arbeidsplasser for personer med utviklingshemming i det ordinære arbeidsliv. I november 2020 rundet HELT MED hundre ansettelser.

– Ja, det har gått særdeles bra, for nå har vi rundet hundre arbeidsplasser for personer med utviklingshemming.

Kari (t.v.) og Pernille forteller at de har blitt tatt godt i mot av arbeidsgiver, Alna ridesenter. God oppfølging av både arbeidsgiver og arbeidstaker er viktig i HELT MED. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

God støtte

HELT MED-modellen innebærer støtte gjennom hele prosessen med utlysning og intervju for arbeidsgiver. I tillegg legges det til rette for en fire ukers arbeidspraksis før endelig ansettelse. HELT MED dekker honoraret i denne perioden.

Arbeidsgiver får også bistand med å forberede de ansatte med at de får en kollega med utviklingshemming. Arbeidstaker får også jevnlig oppfølging, blant annet gjennom en permanent fadder på arbeidsplassen og en kvalifsert ekstern jobbspesialist.

Drøm i oppfyllelse

Pernille Bjerknæs og Kari Sæland forteller at de har blitt tatt veldig godt mot hos sin arbeidsgiver, Alna ridesenter. Begge to jobber med å stelle hestene, stallen og å bistå med andre oppgaver på ridesenteret.

– Jeg synes det er veldig fint at folk som har lærevansker kan jobbe i vanlig arbeid også, og ikke trenger VTA-plasser eller noe sånt, men at man kan gjøre det man vil, sier Pernille.

Hun forteller at jobben har vært en drøm som går i oppfyllelse.

– Det betyr veldig mye, for drømmen min har alltid vært å jobbe med dyr. Så det var en veldig stor drøm å få denne jobben, sier hun.

Variert arbeidstilbud

Å finne jobber som er tilpasset den enkeltes evne og interesse er avgjørende i HELT MED.

– I denne modellen er det viktig at det er et bredt spekter av arbeidsmuligheter, så når man søker jobb gjennom HELT MED ligger det muligheter til å jobbe i barnehage, skole, hotell, bakeri og mange andre mulihgeter, sier Eknes, og legger til:

– Vi ser at folk som får jobber gjennom denne ordningen, de blomstrer. Det er ofte at vi får høre at dette er det beste som har skjedd dem.

Prosjektet Arbeid, helse og utviklingsfremming (Helt med) er nominert til Helseprisen 2020.

Se video om prosjektet her:

Video: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

Prosjektinformasjon

Program
Helse høst (2017)
Prosjektnavn
Arbeid, helse og utviklingsfremming
Prosjektet i kortform

Det å ha en jobb er viktig for at vi skal føle at vi er til nytte og oppleve at vi både er selvstendige
og del av et fellesskap. I dette prosjektet skal vi opprette arbeidsplasser for personer med utviklingshemming i det ordinære arbeidsliv, til mest mulig ordinære arbeidskontrakter. Dette bidrar vesentlig til bedre helse, gode levekår og økt inkludering. Det inngås avtaler med kommuner og hotell- og butikkkjeder om arbeidsplasser. Vi rekrutterer de best kvalifiserte arbeidstakerne med utviklingshemming, og sikrer god oppfølging for arbeidstaker og arbeidsgiver.

Organisasjon
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Org.ledd
Sentralt
Ekstern instans
Stiftelsen SOR
Prosjektleder/forsker

Jarle Eknes

Fylke(r)
Landsdekkende
Bevilget
2018: kr 790 000, 2019: kr 790 000, 2020: kr 790 000
Startdato
01.01.2018
Sluttdato
31.12.2020
Status
Under gjennomføring

Søknadssammendrag

 • At arbeid har betydning for helse er godt dokumentert, blant annet i Helsedirektoratets rapport Arbeid, helse og sosial ulikhet (Helsedirektoratet, 2010). I en undersøkelse TNS Gallup har utført for Helsedirektoratet svarte 96 prosent at arbeid er viktig for deres psykiske helse. Samtidig blir personer med utviklingshemming i økende grad ekskludert fra arbeidsmarkedet, deriblant varig tilrettelagt arbeid i skjermet virksomhet. Mange både kan og vil jobbe i det ordinære arbeidslivet, og vi har metoden som skal til for å realisere dette.

 • Målsettingen er å få 30-40 personer med utviklingshemming ansatt i privat og offentlig sektor i distrikts Norge i løpet av 2018-2020, med god oppfølging til arbeidstaker og arbeidsgiver. Med distrikts Norge menes i denne sammenheng arbeidsplasser utenfor Oslo og Bergen.

 • Personer med utviklingshemming som mottar uføretrygd. Jobbene vil være egnet for de fleste med lett utviklingshemming og en del med moderat utviklingshemming.

 • 40
 • 5000
 • En grunnleggende idé ved ARBEID, HELSE OG UTVIKLINGSFREMMING er å skape et stort volum med arbeidsplasser. Det arbeidet starter ved dialog med ledelsen i hotell-, butikk-, cafe-, restaurantkjeder og andre kjeder i det private næringsliv, og ikke minst gjennom kontakt med ledelsen i kommuner og store offentlige organisasjoner. Ledelsen i HR-avdelingene er sentral i dette arbeidet, sammen med leder, prosjektkoordinator og rådgiver i ARBEID, HELSE OG UTVIKLINGSFREMMING.

  Oppgaver som utføres godt av personer med utviklingshemming i en lokal enhet, vil kunne inspirere og overbevise ledelsen i en annen tilsvarende lokal enhet om at dette kan være hensiktsmessig.

  I prosjektet bidrar vi til å skape arbeidsplassene, gjør nødvendige avklaringer med tillitsvalgte / fagforeninger, rekrutterer de best egnede personene med utviklingshemming, og bidrar til en oppfølging av både arbeidstaker og arbeidsgiver.

 • 2018:
  o Etablere 5-10 nye arbeidsplasser
  2019:
  o Etablere 5-10 nye arbeidsplasser
  2020:
  o Etablere 5-20 nye arbeidsplasser

  OBS: alle 30-40 personene med utviklingshemming får arbeidskontrakter og beholder jobbene etter at prosjektet er avsluttet. Vi får mange politiske signaler på at det er aktuelt for det offentlige å videreføre ordningen når vi har vist til vellykket pilot i prosjektperioden.