Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Rehabilitering (2013)
Prosjektnavn
Barnekor
Prosjekttema
Det skal dannes et barnekor for funksjonshemmede barn i Trondheim og omegn, under ledelse av en dirigent.
Organisasjon
Dissimilis Norge
Org.ledd
Sentralt
Prosjektleder/forsker

Ragnhild Birgithe Juul Karambo Arntsen

Fylke(r)
Sør-Trøndelag
Bevilget
2014: kr 91 000, 2015: kr 90 000, 2016: kr 110 000
Startdato
01.01.2014
Sluttdato
31.12.2016
Status
Avsluttet

Søknadssammendrag

 • Sjiraffen Barne- og ungdomskor er et prosjekt vi ønsker å sette igang - på bakgrunn av interesse blant målgruppen. Vi har fått flere henvendelser, og ønsker å kunne tilby et kortilbud for vår målgruppe.

  Målet med Sjiraffen Barne - og ungdomskor er å gi utviklingshemmede barn og unge mulighet til å synge i kor, der alle blir tatt på alvor for den man er. Dette er en målgruppe som ofte skvises ut av kulturlivet for øvrig, og det ønsker vi å ta tak i. Koret vil ledes av dirigent Gunnhild Haasund som har 6 års musikkutdanning fra høgskole, samt erfaring fra sangundervisning med den aktuelle målgruppen. Vi ønsker å tilby følgende:

  - En arena der likesinnede får møtes til sang og musikkglede

  - En sosial arena der man kan møte gamle og nye venner

  - La kormedlemmene få elementer innføring i musikk og kor, på deres premisser og med deres muligheter

  - Øve inn sanger og korverk som fremføres for andre

  - Ta de unge sangerne på alvor, og la de blomstre på scenen med sin sang

  Det er viktig for et hvert menneske å føle mestring, og man ønsker selvsagt å oppleve mestring på det området man liker best. Denne målgruppen faller ofte utenfor og får ikke muligheten til å vokse på sine interessefelt. Derfor er det viktig å kunne bygge opp sanggleden sammen, og å få være den man er uten å måtte late som om man er en annen. Målet er ikke å bli verdensmester i presisjon, men å utvikle sangglede og få delta i et positivt fellesskap. Dette vil ha stor betydning for deltagerne, og være et friskt innspill i Trondheims korliv.

  Vår framdriftsplan for de tre nærmeste årene:

  Vår 2014: Oppstart og rekruttering

  Høst 2014: Etablere gruppen, bli kjent, sanglek og innføring i "kor" som kunstform.

  Jul 2014: Synge 1-3 steder (eks. sykehjem, skoler, interesseorganisasjoner etc.)

  Vår 2015: Øve inn mot en lengre fremførelse, konsert til sommeren.

  Sommer 2015: Deltagelse på Sjiraffen festivalen med et mindre innslag

  Høst og vinter 2015/2016: Arbeid inn mot en Cd-innspilling med 3-6 lydspor

  Sommer 2016: Deltagelse på Sjiraffen festivalen.

  Høst - jul 2016; Jobbe inn mot et samarbeid med et større kor, og å få delta med et nummer i deres julekonsert.

  Vi ønsker å samarbeide med flere på sikt - andre kor og andre kulturgrupper for utviklingshemmede.

Sluttrapport

 • Sjiraffen Kultursenter ble stiftet i 2012 av prosjektleder Ragnhild Arntsen og et styre. Dette kom etter at Teatergruppen Integretto og Teater Pimpernell hadde eksistert som faste tilbud i flere år, og det var stor etterspørsel etter gode musikktilbud for utviklingshemmede, noe kommunen ikke bidrar til. Vi søkte derfor inn penger for oppstart av blant annet dette kor-prosjektet.
  Målet med Sjiraffen Barne - og ungdomskor er å gi utviklingshemmede barn og unge mulighet til å synge i kor, der alle blir tatt på alvor for den man er. Dette er en målgruppe som ofte skvises ut av kulturlivet for øvrig, og det ønsket vi å ta tak i.

 • 16
 • Konkrete mål for perioden var:
  • Å utvikle individuelle talenter hos mennesker med utviklingshemming
  • Å ta hver og en aktør på alvor
  • Å utvikle metoder som gjør det enklere for mennesker med utviklingshemming å delta i koret
  • Å se enkeltindividet i gruppa, og gruppa som helhet
  • La den enkeltes talent gi grunnlag for det musikalske uttrykket
  • La elevene møte likesinnede i et trygt miljø
  • La elevene oppleve mestring igjennom musikken
  Ved å ta folk på alvor, og å møte de der de er, vil vi la våre elever blomstre og bli ekte musikere og sangere. Det er viktig for alle mennesker å få utvikle de talentene man sitter inne med.

 • • Holdt i alt 12 konserter;
  - huskonserter
  - Sjiraffen Festivalen
  - UKM
  - Kirkekonserter
  - Julekonserter på ISAK
  - 17.mai-konsert
  - Musikkfest
  - For interesseorganisasjoner.
  • Deltagerne har utviklet seg personlig og som et ensamble.
  • Deltagerne har lært ulike stemmeøvelser, sanglek, å synge flerstemt
  • Deltagerne har fått øving i å synge i mikrofon, både på øving og på konsert
  • Vi har hatt flere sosiale treff forutenom korøvingen, for å bygge miljø og samhold i gruppa
  Koret er etablert, og har et stadig voksende antall deltagere, publikummere og repertoar.

 • Prosjektet har vært veldig vellykket, og bidratt til en jevn økning av medlemmer. Vi har fra 2017 forandret på aldersgruppen, og har ingen øvre aldersgrense. Dette åpner for at flere kan få utvikle seg musikalsk i fellesskap med andre. Kunst og kultur er viktig, og å få bygge en kulturplattform sammen med andre skaper glede, mestring og bedre livskvalitet. Kunsten er iboende hos oss mennesker, og vi ser hvor viktig musikken er for våre deltagere.