Det starter en brann hvert 20. minutt i Norge. Men hva gjør man hvis ulykken er ute? Her lærer kvinner i Larvik om brannsikkerhet. Foto: Norske Kvinners Sanitetsforening

«Jeg hadde aldri hørt ordet «førstehjelp» før vi begynte med Trygg sammen»

«Det er ikke så vanlig å bruke bilbelte i mitt hjemland, selv om man burde»

«Det er frustrerende når ambulansen bare spør om fødselsnummer og stiller mange spørsmål».

«Frustrerende når man ikke skjønner».

«Er hjerneslag det samme som hjerteslag?»

Sitatene over er uttalt av kvinner som har deltatt på Norske Kvinners Sanitetsforenings Trygg sammen-opplæring. For når du flytter til et nytt land er det ikke bare språket som må læres. En rekke små og store ting må læres – og forstås.

Det har Sanitetskvinnene tatt på alvor, og gjennom Trygg sammen bidrar de nettopp til økt trygghet for både kvinnene og deres familier.

Brann, trafikk og førstehjelp

Trygg sammen er en opplæringspakke som skal bidra til at flere gjør trygge valg. Sanitetskvinnene har valgt ut tre områder med stort ulykkes- og skadepotensiale; Brann, trafikk og førstehjelp – der mer kunnskap kan bidra til å redde liv.

– Mange synes det er vanskelig å vite hvordan de skal få hjelp og hvordan de skal varsle om akutte situasjoner, fordi de har begrensede norskkunnskaper eller har kort botid i Norge. Dette ønsket Sanitetskvinnene å gjøre noe med gjennom Trygg sammen, sier prosjektleder May Britt Buhaug, og legger til:

– N.K.S. har lange beredskapstradisjoner og for å stille opp for sårbare grupper.

May Britt Buhaug er prosjektleder for Trygg sammen. Her viser hun fram materiellet i opplæringspakken. Foto: Norske Kvinners Sanitetsforening

Øver på å ringe

Det starter en brann i Norge hvert 20. minutt, og det er mange dødsbranner hvert år. Tre av fire som dør i brann tilhører risikoutsatte grupper, og de fleste omkommer hjemme.

I opplæringspakken Trygg sammen, lærer deltakerne hvordan de kan forebygge brann, hvordan man bruker brannsikringsutstyr og ikke minst varsling.

– Vi vet at mange synes det er vanskelig å bli forstått, så derfor er det lagt inn noen enkle ringeøvelser i opplæringspakken. AMK-sentralen har også meldt om at mange tar kontakt for sent eller ikke vet hvor de skal ringe. Derfor er en viktig del av Trygg sammen å fortelle når du skal ringe fastlege, legevakt og 113, sier Buhaug.

Mange bilder og lite tekst

Hun forteller at N.K.S. gjennom prosjektet har fått mange gode samarbeidspartnere, som har bidratt med viktige råd for å være trygg i trafikken, hjemme og ved alvorlig og akutt sykdom.

Trygg sammen er fleksibelt, forutsetter ingen forkunnskaper og passer både til små grupper og større forsamlinger.

– Vi har laget et eget veiledningshefte med hjelpetekst til den som skal bruke materiellet, vi har faktakort og nødnummerkort. Materiellet har mange bilder og lite tekst, og det passer fint til norskopplæring, sier Buhaug.

Lærerikt for mange

Hun forteller at det heller ikke er sånn at alle som er født i Norge har denne kunnskapen, og at opplæringen derfor kan være nyttig for mange.

– Trygg sammen har vært lærerikt å jobbe med for oss alle. Vi som er født i Norge har også en del å lære, og det vi snakker om i Trygg sammen er ferskvare og må gjentas. Så nå er brannslokningsapparatet lett tilgjengelig, jeg tar av store vinterjakker før jeg tar på bilbelte og jeg kan nummeret til legevakten, sier hun.

Se video om Trygg sammen:

Video: Norske Kvinners Sanitetsforening

Prosjektinformasjon

Program
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Beredskap og inkludering
Prosjektet i kortform

N.K.S. ønsker å samle relevant tilgjengelig informasjon om brann-, trafikksikkerhet og førstehjelp, for å tilpasse dette til målgruppen minoritetskvinner og utvikle nytt materiell der dette trengs. Gjennom et Trondheimsbasert pilotprosjekt med fokusgrupper bestående av minoritetskvinner ønsker vi å kartlegge hva gruppen har av forkunnskaper, og hvordan de ønsker at slik informasjon fremstilles og tilgjengeliggjøres. Kvinner har ofte ansvar for hus, hjem og familiens helse, derfor ønsker vi i dette prosjektet å fokusere på minoritetskvinner.

Organisasjon
Norske Kvinners Sanitetsforening
Org.ledd
Trondhjem sanitetsforening
Prosjektleder/forsker

May Britt Buhaug

Fylke(r)
Sør-Trøndelag
Kommune(r)
Trondheim
Konkret sted/adresse
Ragnhildsgate 3
Konkret sted/postnr
7030
Bevilget
2018: kr 509 000, 2019: kr 421 900
Startdato
01.09.2018
Sluttdato
01.06.2020
Status
Under gjennomføring

Søknadssammendrag

 • N.K.S. ønsker å samle relevant tilgjengelig informasjon om brann-, trafikksikkerhet og førstehjelp, for å tilpasse dette til målgruppen minoritetskvinner og utvikle nytt materiell der dette trengs. Gjennom et Trondheimsbasert pilotprosjekt med fokusgrupper bestående av minoritetskvinner ønsker vi å kartlegge hva gruppen har av forkunnskaper, og hvordan de ønsker at slik informasjon fremstilles og tilgjengeliggjøres. Dette er et prosjekt som faller innenfor N.K.S.’ strategiske områder, da både beredskap, integrering og inkludering er viktige satsningsområder for organisasjonen.

 • Å ha utviklet en opplæringspakke om beredskap som er tilpasset minoritetsspråklige som ikke behersker norsk godt, eller som har behov for tilpasset opplæring. Prosjektet har som mål at kvinner med minoritetsbakgrunn på sikt kan ta beredskapsansvar både i egen familie og ellers i samfunnet.

 • Kvinner med minoritetsbakgrunn bosatt i Norge, uavhengig av etnisitet og botid i Norge
  Sanitetskvinner i lokalforeninger

 • 40
 • 450000
 • N.K.S. vil utarbeide et undervisningsmateriell om brannsikkerhet, trafikksikkerhet og førstehjelp i tett samarbeid med Trondhjem sanitetsforening. Minoritetskvinner fra inkluderingsgruppen vil delta i fokusgrupper hvor materiellet testes ut og tilpasses underveis. Brukermedvirkning er styrende i hele prosessen.
  Vi vil først kartlegge hva målgruppen kan fra før om de tre risikoområdene, hva de ønsker og ser behov for samt hvordan denne informasjonen skal tilgjengeliggjøres best mulig. Vi vil også kartlegge hvilke aktører som har oppgaver knyttet til de tre risikoområdene, samt kartlegge hva som allerede finnes av materiale og informasjon, hvordan dette best kan tilpasses og brukes og hva som bør utvikles av nytt materiale.
  Vi vil utvikle materiale som kan brukes til temakvelder/undervisning i lokalforeningenes språkkafeer.
  Vi vil inngå et samarbeid med Ressurssenter for migrasjonshelse som vil bidra med kompetanse på utvikling av pedagogisk materiale som ivaretar ulike hensyn med tanke på språk og informasjonforståelse hos målgruppen samt kultursensitivitet. referansegruppen vil kvalitetssikre materialet. Prosjektet vil evalueres i etterkant, samt oppnåelse av mål.

 • Fase 1: målgruppekartlegging og kunnskaps-kartlegging. 1.8.2019-1.03.2019
  Fase 2: Utvikling, teste og tilpasse materiell. 1.03.2019- 01.12.2019
  fase 3: Evaluering, plan for implementering og nasjonal spredning. 01.12.2019-01.03.2020