I kampanjefilmen til Blærekreftforeningen møter du mennesker som selv har opplevd blærekreft. Foto: Blærekreftforeningen

Blærekreftforeningen har med sin nye kampanjefilm ett viktig budskap: Oppsøk urolog, dersom du oppdager synlig blod i urinen.

– Personer som oppdager synlig blod i urinen blir ofte gående lenge hos fastlege uten å bli henvist videre til urolog, og dette forsinker diagnostiseringen. Tidlig diagnose er det viktigste tiltaket for å redusere omfanget av dødsfall eller langtidssykdom, skriver foreningen i søknaden.

Nå er filmen ferdig, og allerede etter noen få dager har den fått mange tusen visninger på Facebook og Youtube. Hensikten er økt bevisstgjøring.

Her kan du se filmen:

Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Blod i urinen, en film som kan redde liv
Prosjektet i kortform

Vi ønsker å lage en 2 minutters film for personer som oppdager synlig blod i urinen. Disse blir ofte gående lenge hos fastlege uten å bli henvist videre til urolog, og dette forsinker diagnostiseringen. Tidlig diagnose er det viktigste tiltaket for å redusere omfanget av dødsfall eller langtidssykdom pga. blærekreft. Formålet med filmen er derfor å bevisstgjøre potensielle pasienter. Filmen skal lages i flere versjoner for bruk både på nett/SOME, på TV på reklamefrie dager, en lydfil til bruk på radio og for lansering i Europa via ECPC. Snøball Film står for produksjonen.

Organisasjon
Blærekreftforeningen
Org.ledd
Sentralt
Ekstern instans
Snöball Film
Prosjektleder/forsker

Ranveig Røtterud

Fylke(r)
Landsdekkende
Bevilget
2018: kr 570 406
Startdato
10.09.2018
Sluttdato
02.06.2019
Status
Under gjennomføring

Søknadssammendrag

 • Over ¾ av alle blærekreftpasienter debuterer med synlig blod i urinen. Dessverre blir de altfor ofte feildiagnostisert hos fastlegen og får en forsinket henvisning til urolog. Personer som ser blod i urinen må bevisstgjøres, slik at de selv kan bidra til å sikre rask henvisning til urolog. Dette er det viktigste tiltaket for å redusere omfanget av dødsfall eller langtidssykdom pga. blærekreft. Fastleger bombarderes med informasjon og har ofte et krav om å henvise mindre pga for lav urologkapasitet. Vi mener derfor det er svært viktig å treffe potensielle pasienter med bevisstgjørende kunnskap.

 • Målet for prosjektet er at i løpet av en femårsperiode skal 20% av den voksne befolkning eller 800 000 ha sett filmen eller hørt radiospoten minst en gang, enten via reklamefrie dager i pressen, via vår webside eller våre steder på sosiale medier. Vi vil støtte med SEO på begrepet «blod i urinen».

 • Vi vil nå alle som oppdager synlig blod i urinen. Pasientene finnes i alle alders- og yrkesgrupper. Filmens målgruppe er derfor hele den voksne befolkning.

 • 800000
 • 4000000
 • Filmen vil bli produsert i løpet av vinteren/våren 2018-19 av et velrenommert og erfarent produksjonsselskap, etter nøye design og planlegging i samarbeid med brukerne. I forbindelse med og etter lansering vil det bli gjort søkemotoroptimalisering (SEO) på begrepet «blod i urinen» for å sikre et høyt antall visninger på nett. Filmen vil også bli oversatt til andre språk og distribuert i Europa via ECPC (European Cancer Patient Coalition).

 • 09/2018 Oppstart prosjekt: signere avtale, tydeliggjøre konseptet, møte i faggruppa
  10-12/2018 Oppstart produksjon. Oppstart arbeid med kommunikasjonsstrategi, planlegge lansering
  12/2018-02/2019 Produksjonen fortsetter. Oppstart etterarbeid
  02/2019 Faggruppa møtes for å gi innspill til første versjon. Lansering planlegges ferdig. Etterarbeid ferdigstilles i samråd mellom Snöball og brukerne.
  03-05/2019 Lansering, evaluering og sluttrapportering

Sluttrapport

 • En måloppnåelse for visningstall på 68% innen 6 mnd må betegnes som et godt resultat. Når det gjelder subjektivt opplevd kvalitet har de tilbakemeldinger foreningen har fått, vært utelukkende gode. Filmen/lydspor er vist/sendt på TV, radio og på nett via sosiale medier og Youtube. Det er altfor tidlig å si om filmen har ført eller vil føre til noen økning i overlevelse for blærekreftpasienter ved at flere diagnostiseres i tidlig fase. Dette vil fremgå av Kreftregisterets årlige rapport «Cancer in Norway» om ca. 6-8 år. Om overlevelsen for blærekreftpasienter øker vil først være registrerbart enda lengre frem i tid, samtidig som det er en parameter som naturligvis også påvirkes av mange andre ting enn stadium ved diagnose.

 • Mål for prosjektet var å lage en film som på sikt kan bidra til at en større andel blærekreftpasienter enn i dag kommer til urolog og diagnostiseres i tidlig fase av sykdommen.

  Blærekreft er 4. hyppigste kreftform blant menn, den 7. totalt, og den tar ett liv hver dag bare i Norge. Over ¾ av alle blærekreftpasienter debuterer med synlig blod i urinen. Altfor mange feildiagnostiseres hos fastlegen og får en forsinket henvisning til urolog. Personer som ser blod i urinen må bevisstgjøres slik at de selv kan bidra til å sikre rask henvisning til urolog. Dette er det viktigste tiltaket for å redusere omfanget av dødsfall eller langtidssykdom pga. blærekreft.

  Målgruppen for prosjektet er hele den voksne befolkning, for å sikre at enten den enkelte eller dennes pårørende vet hva man skal gjøre når symptomet synlig blod i urinen dukker opp. Film er et tydelig medium hvor seeren får aktivert både følelser og intellekt via både syn og hørsel. Dette gir god læring.

 • 547971
 • Filmidé og manus ble utarbeidet i samarbeid mellom foreningens representanter og filmselskapet, opptak ble gjort i løpet av tre opptaksdager, og etterarbeid ble utført av filmselskapet i tett samarbeid med foreningen.

 • Prosjektet må betegnes som meget vellykket. Planen fremover er å fortsette å vise filmen på reklamefrie dager og via nettsider og sosiale medier. Den har blitt oversatt til engelsk og vist i Australia, og det arbeides med en versjon for det amerikanske markedet sponset av et legemiddelselskap. Videre distribusjon i Europa er under planlegging men ikke konkretisert ennå.