Det viktigste for gjengen på bowls-laget er det sosiale – etter bare noen minutter på banen blir vennskapsbånd knyttet. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

– Det var moro dette, sier Vidar Søbye.

Han har sin første dag på bowls-trening på Moss frivillighetssentral, og har akkurat plassert sin første kule en hårsbredd fra den lille kula, kalt jack. Om det er nybegynnerflaks eller et ekte bowls-talent som ligger bak vites ikke, men at spillet ga mersmak allerede etter et par runder hersker det liten tvil om.

– Det er jo veldig spennende, og så synes jeg det er veldig hyggelig å bli invitert, sier Søbye.

– Det er jo veldig trivelig å treffe nye mennesker, sier han.

Vidar Søbye kaster en av sine aller første bowls-kuler. Sekunder senere ligger den ett inntil «jacken». Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

Hyggelig sammen

Litt nervepirrende er det dog å skulle kaste seg ut i noe helt nytt, men for Søbye hjalp det å ha kompisen Ola Rinndalsholt med på laget.

– Vi har vært sammen på hyggetreff tidligere, så vi kjenner hverandre. Det er jo hyggelig å kunne gå sammen, sier Rinndalsholt, som ikke var helt ueffen med kulene han heller.

Og det kan nok komme godt med. Prosjektet som har fått det klingende navnet «Bowls for eldre herrer» er i regi av Mental Helse og Eldreliv på Frivillighetssentralen i Moss. Tanken var at man skulle invitere nettopp eldre herrer i Moss til å gjøre en hyggelig aktivitet sammen.

Ola Rinndalsholt var ikke helt fornøyd med det første kastet, men fikk dreisen på det etter hvert. Og da ga bowls mersmak! Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

Konkurranseinstinkt

Men etter bare noen få måneders drift, kom konkurranseinstinktet til gutta fram, og i oktober deltok de på sin første bowls-turnering. Riktig så flott gikk det også. Målet var å ikke komme helt sist, men da resultatene var klare, viste deg seg at de eldre herrer i Moss var godt over midten av resultatlista, som telte over 30 lag.

– Det sosiale betyr jo alt, det å kunne komme hit og treffe kamerater, men så våkner jo konkurranseinstinktet også, smiler Jorstein Bakke.

Målet er å kaste de store kulene nærmest mulig den lille hvite (jack-en). Her har det sorte laget akkurat sikret seieren. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

Passer for alle

Prosjektleder Therese Lerstad forteller at bakgrunnen for prosjektet var nettopp å finne en aktivitet som kunne engasjere menn. For mens kvinnnene har både strikkekafé og andre aktiviteter, var det et behov for å finne noe mennene kunne holde på med. Valget falt på bowl, et spill som alle kan være med på, også om man er dårlig til bens.

– Det er fint mulig å kaste kulene sittende, forteller Frank Sørqvist fra Bowls Norge.

Prosjektet fikk 11.000 kroner i støtte fra Stiftelsen Dam i 2015 gjennom Mental Helse. Pengene brukes til å kjøre og hente deltakerne hjemme. I tillegg har frivillighetssentralen gått til innkjøp av to bowls-sett, sammen med Landsforeningen for hjerte- og lungesyke. Målet nå er å fortsette spillet også neste år  – og for førstereisgutta Ola og Vidar ga bowls absolutt mersmak.

– Det første kastet var litt klønete, men det gikk bedre etter hvert. Og så er det jo veldig fint å komme seg litt ut, så jeg tror nok jeg blir med igjen, sier Rinndalsholt.

Jorstein Bakke er som veteran å regne etter at han nylig deltok i sin første bowls-turnering. Det blir definitivt ikke den siste. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

Prosjektinformasjon

Program
Forebygging (2014)
Prosjektnavn
Bowlinggruppe for eldre, ensomme menn
Prosjekttema
Fysisk aktivitet og sosialisering for å bedre livskvalitet og forhindre ensomhet.
Organisasjon
Mental Helse
Org.ledd
Sentralt
Fylke(r)
Østfold
Bevilget
2015: kr 11 000
Startdato
15.06.2015
Sluttdato
31.12.2015
Status
Avsluttet

Søknadssammendrag

 • «Hverdagsliv for eldre» ønsker å starte en Bowling-gruppe for menn. Vi har en mannlig frivillig som gjerne vil lære andre å spille bowling. Målgruppen er eldre menn som ikke er med på så mange andre aktiviteter.

 • Formålet er å nå de eldste eldre som er alene og som i liten eller ingen grad benytter nærmiljøtilbud. De som ikke har familie eller nettverk, eller som har dette i meget begrenset omfang. Hensikten er å gi de eldre tilbud om sosial støtte i en ensom hverdag i form møteplasser og trim.

 • Målgruppen er de eldste eldre som er alene. De som ikke har familie eller nettverk, eller som har dette i begrenset omfang.

 • Vi vil plukke ut 10 stykker som har behov fysisk aktivitet, og sosial omgang med andre.
  Det vil bli leid inn en minibuss, som henter disse hjemme, kjører til Bowling1 i Moss, og hjem igjen etterpå. Dette er eldre som sjelden eller aldri er ute. Det vil være frivillige med, som står for opplæring og gjennomføring av prosjektet.

  Vi ønsker å kjøre aktiviteten 6 ganger.

  Det er koordinator for «Hverdagsliv for eldre» som leder prosjektet. Det er frivillige som skal være med å spille og organisere dette å bowlingen.

 • Det vil bli startet en bowlinggruppe i juni 2014

 • Stor betydning for de som får mulighet til å delta, i form av sosialisering og fysisk aktivitet.

Sluttrapport

 • Ett formål med Eldreliv er å forebygge ensomhet blant de eldste bosatt i Moss kommune. Et kjennetegn ved målgruppen er svake sosiale nettverk. Eldreliv skal også jobbe ulykkesforebyggende gjennom å tilby eldre fysisk aktivitet. Eldreliv søkte støtte til bowls for eldre menn da vi ser at dette er en gruppe som sjelden benytter eksisterende tilbud om møteplasser og trim. Ensomhet og manglende aktivitet er to risikofaktorer når det gjelder fysisk og psykisk uhelse. Aktiviteten bowls er et lavterskeltilbud, og man kan delta uavhengig av både alder og funksjonsnivå. Spillet krever ingen forhåndskunnskaper. Målet er å tilby lavterskel og tilrettelagt fysisk aktivitet og en sosial møteplass for eldre menn som ikke er med på så mye annet for å bidra til økt livskvalitet.

 • 9
 • For å oppnå dette opprettet vi en prosjektgruppe bestående av koordinator ved Eldreliv, to frivillige, samt prosjektleder for «Friske seniorer i Østfold». Det ble bestemt at aktiviteten skulle finne sted på dagtid, og vi skulle tilby transport til og fra aktiviteten, samt gratis lunsj.

  Opprinnelig ble det søkt midler til å arrangere en bowling-gruppe, og vi hadde en tur med frivillige og menn i målgruppen. Vi erfarte at vår målgruppe var for skrøpelige til at de hadde glede av å spille bowling. Bowlingkulen var for tung. Vi søkte derfor Extrastiftelsen om en endring i støtten slik at vi kunne tilby bowls i stedet for bowling. Med bowls har vi kunnet tilby fysisk aktivitet og en sosial møteplass for eldre som har dårligere fysisk helse. Aktiviteten fant sted i egne lokaler i Skoggata bo- og servicesenter i Moss, og deltakerne ble hentet hjemme, spilte bowls 1 time før de spiste lunsj sammen og ble kjørt hjem igjen.

  Deltakerne ble rekruttert på flere måter. Tilbudet ble gjort kjent via kommunelegen som sendte ut informasjon til alle fastlegene i Moss kommune, kommuneergoterapeuten, fysioterapitjenesten og hjemmetjenesten i kommunen, og vi hadde annonse i avisa.

 • Det var en person som av helsemessige årsaker trakk seg og derfor kun var med en gang. Resten av deltakerne, 9 personer, deltok alle gangene. Tilbakemeldingen fra deltakerne var at det sosiale var en motivasjonsfaktor for å delta. Et par sitater illustrerer dette: "Det er fint å komme hit og få en avveksling fra det daglige, kjedelige livet hvor du bare sitter hjemme." "Det morsomste med bowls er samværet". Den fysiske aktiviteten kom altså som en bonus.

 • Spillet bowls er et lavterskel tilbud om fysisk aktivitet. Det krever ingen forkunnskaper, og det er lett å lære seg reglene. Bowls kan spilles både sittende og stående, og kan derfor passe for alle uavhengig av funksjonsnivå. Det er et sosialt spill som passer godt for målgruppen eldre menn som ikke er med på så mye annet.