Prosjektinformasjon

Program: Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Prosjektnavn: Covid-19 og døve/hørselshemmede innvandrere/asylsøkere

Organisasjon: HLF Hørselshemmedes Landsforbund

Sum: Kr 275.000

Prosjektleder: Joseph Murray

Søknadssammendrag:

COVID-19-pandemien har medført en ufrivillig «informasjonskarantene» for en gruppe interseksjonelle døve og hørselshemmede innvandrere/asylsøkere i Norge. Med begrepet interseksjonell synliggjør vi at det er ulike sosiale kategorier som kjønn, rase, etnisitet, religion, sosial klasse, seksuell orientering og funksjonsevne innenfor målgruppen «døve/hørselshemmede innvandrere/asylsøkere». Gruppen er kort sagt sammensatt.

Denne gruppen behersker ofte ikke norsk tegnspråk, og mangler likepersoner og nettverk i det norske tegnspråklige miljøet. Det er også store ulikheter innad i gruppen med hensyn til grad av utdanning og lese- og skriveferdigheter, både på hjemlandets skriftspråk og norsk.

Prosjektets mål er å gi gruppen informasjon om smittefare og beskyttelsestiltak, ved bruk av internasjonale tegn på filmsnutter tekstet på tre ulike språk. Tiltaket er å lage fire filmer med «internasjonalt tegnspråk» om Covid-19 med undertekster på norsk, engelsk og arabisk.

Resultatene distribueres gjennom alle samarbeidspartenes nettverk, samt nettstedene tegn.tv og nydovinorge.no.

Prosjektinformasjon