Filmen tar for seg de emosjonelle sidene ved å få parkinsons sykdom – både for den syke og de pårørende. Foto: MOVE

– Jeg vil vise hvordan både den som har sykdommen og pårørende påføres ulike livsendringer av Parkinsons sykdom, sier danser og produsent, Elisabeth Oterholt Peersen.

Hun har selv vokst opp med parkinson i nær familie, og på den måten sett hvordan det påvirker både den som har sykdommen og de som står rundt.

Det var dette som inspirerte henne til å sende en epost til generalsekretær i Norges Parkinsonforbund, Magne Wang Fredriksen, i 2016. Peersen hadde nemlig en idé til hvordan man kunne bruke dans til å formidle hvordan sykdommen rammer.

Håper på økt forståelse

Resultatet har blitt tre videoer, som tar for seg de følelsesmessige sidene av hvordan det kan være å leve med parkinson. Hver film visualiserer på ulike måter hva slags endringer sykdommen fører til, og hvordan de rammede og pårørende har mulighet til å leve et verdifullt liv i takt med disse endringene.

– Dette er jo en tolkning av hvordan det kan oppleves, men kanskje kan filmene skape nysgjerrighet, og også bidra til mer kunnskap, sier Peersen, og legger til:

– Jeg håper også det kan være med på å skape forståelse. Og så når dette kanskje ut til annet publikum enn de som allerede oppsøker parkinson.no, sier hun.

Brukermedvirkning

Filmene har blitt til gjennom en lang prosess, der både Parkinsonforbundet og brukermedvirkere, som selv har parkinsons sykdom, har vært rådgivere underveis.

Og for generalsekretær Magne Wang Fredriksen har prosjektet Move betydd mye.

– Det har vært vår baby helt fra starten, sier han og utdyper:

– Filmene holder veldig høy kvalitet, og jeg må jo si at de gjør seg i så stort format, sier han og viser til premieren på Vega scene i Oslo.

Her kan du se videoene:

 

 

Dam-tur

Og Fredriksen inviterte generalsekretær i Stiftelsen Dam Hans Christian Lillehagen til å overvære premieren, som en del av «Dam-tur», der stiftelsens medlemsorganisasjoner inviterer Lillehagen til et av sine favorittprosjekter.

– Parkinsonforbundet hadde ikke vært der vi er i dag uten Stiftelsen Dam, så vi synes jo det var veldig hyggelig å invitere hit, sier Fredriksen.

 


 Her kan du se oversikten over alle prosjektene som besøkes gjennom Dam-tur:

Generalsekretær i Norges Parkinsonforbund, Magne Wang Fredriksen (f.v.), prosjektleder Elisabeth Oterholt Peersen og generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen. Foto: Norges Parkinsonforbund

Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Helse vår (2018)
Prosjektnavn
Danseserien MOVE
Prosjektet i kortform

Med dette prosjektet ønsker vi gjennom dans som medium å illustrere forskjellige former for livsendringer og utfordringer en kan rammes av når man har Parkinsons sykdom. Det vil produseres tre videoer som på hver sin måte skal visualisere hva slags endringer sykdommen fører til, men hovedsakelig hvordan de rammede og de pårørende har mulighet til å leve et verdifullt liv i takt med disse endringene

Organisasjon
Norges Parkinsonforbund
Org.ledd
Sentralt
Ekstern instans
Elisabeth Otherholt Peersen
Prosjektleder/forsker

June Alexandersen

Fylke(r)
Landsdekkende
Bevilget
2018: kr 325 000
Startdato
01.07.2018
Sluttdato
31.12.2019
Status
Under gjennomføring

Søknadssammendrag

  • Prosjektgruppen består i hovedsak av mennesker som har sykdommen selv eller er pårørende til mennesker med Parkinsons sykdom. Filmenes betydning for bruker vil være en inspirasjon, samt en større forståelse ute i samfunnet om livsendringer og utfordringer en med parkinson kan rammes av.

  • Målet er å øke kunnskapen, bidra med å øke oppmerksomheten rundt parkinson som sykdom til allmennheten, samt være en inspirasjon til de som er rammet.

  • Vår primærmålgruppe er allmennheten som ikke kjenner til sykdommen. Vår sekundærmålgruppe er rammede av sykdommen, pårørende og helsepersonell.

  • 10000
  • 10000
  • Valg av formidlingsmetode er på bakgrunn av at dans og musikkterapi i stigende grad er blitt anerkjent som et virksomt tiltak ved nevrologiske lidelser. Tanken er at utrykket i filmene skal omfatte en forståelse av parkinson gjennom et kunstnerisk uttrykk, som videre bygger på en helhetlig forståelse av menneskets liv med sykdommen gjennom korte informative tekster. Hvert opptak vil klippes og redigeres fortløpende slik at det gir rom for evalueringer, innspill og eventuelle tiltak før neste innspilling gjennomføres. Prosjektleder og ideinnehaver Elisabeth Oterholt Peersen vil stå for koordinering og produksjon av filmene sammen med definerte partnere. Elisabeth vil ha tett dialog med forbundet og prosjektgruppen, som på sin side vil bidra med støtte, innspill, planlegging og gjennomføring av lansering, samt annonsering og distribusjon.

  • Den første måneden vil brukes til booking av lokaler, signering av avtaler og rettigheter, samt ferdigstillelse av en detaljert framdriftsplan og strategi for spredning. Ferdig produksjon, klipp og redigering er satt til slutten av mars slik at filmene kan lanseres på utvalgte arrangementer. Filmene vil deretter markedsføres gjennom sosiale medier og per e-post. Disse verktøyene gir gode muligheter for evalueringer og målinger.