Prosjektinformasjon

Program: Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Prosjektnavn: Digital aktivitet for barn med kreft

Organisasjon: Kreftforeningen

Sum: Kr 340.000

Prosjektleder: Mona Bjelland

Søknadssammendrag:

Kreftforeningen skal utvikle en digital aktivitet for barn i alderen 5-9 år med en kreftdiagnose eller som har kreft i nær relasjon, og som derfor er sosialt isolert i en hverdag preget av korona. Det vil si 5 filmer med Øisteins blyant tilpasset målgruppen, som en del av Kreftforeningens tilbud og med nettsiden kreftforeningen.no som digital plattform. Målet med prosjektet er at filmene skal bidra til en digital aktivitet som gir tegneglede hos barna, og at filmene kan bidra til å skape et utgangspunkt for dialog.

Ved at Øistein gir tegnetips får barna inspirasjon og hjelp til en aktivitet de kan holde på med hjemme, på tross av sosial isolasjon som følge av smittetiltak. Det er en aktivitet som krever lite utstyr og en aktivitet som kan gjøres sammen med andre – også digitalt. Barnet kan også se en inspirasjonsfilm sammen med en voksen. Etterpå kan barn og voksen tegne sammen, og en fin anledning for dialog er skapt.

Filmene vil ta utgangspunkt i hverdagstema som mat, fysisk aktivitet, søvn og følelser. Målet er å ha de tre første filmene klare til høstferien, og de to siste skal være klare før jul 2020. Den siste filmen skal barna selv skal få være med å bestemme temaet for. Blir det «Drømmeferien», «Årstidene», «Høytider» eller «Ønskebrønnen»? Hvem vet – barna skal få foreslå og stemme fram sitt favorittema.

Prosjektinformasjon