Prosjektinformasjon

Program: Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Prosjektnavn: Digital aktivitetsfestival

Organisasjon: Norsk Revmatikerforbund

Sum: Kr 380.000

Prosjektleder: Lina Bjelland Myrvoll

Søknadssammendrag:

Burg Norge – Digital aktivitetsfestival

Barn med revmatisk sykdom er vanligvis mer isolert enn friske jevnaldrende. Under koronapandemien er de ekstra isolert, pga. immundempende medisin. Også barnas familier er mer isolert, fordi familien hegner om familiemedlemmet som er sykt. Vi er bekymret for at disse går en tøff vinter i møte. Vi vil derfor lage en aktivitetsfestival for dem.

MÅL: Barn og ungdom med revmatisk sykdom, og foreldrene deres, skal ikke føle seg alene med sykdommen. De skal få tilbud som fremmer mestring og fellesskap, og bedrer den psykiske helsen.

Gledesfeiring – BURG 40 år. Alle BURG-gruppene (våre lokallag) lager en gledesfeiring med barnebursdagspreg. For å sikre gledesfeiring selv om lokallagene må avlyse pga. korona, lager vi ferdig, digitalt innhold:
– Filmatisert barne-show med en kjendis.
– Tik Tok-filmer om vanlige utfordringer rundt å leve med kronisk sykdom.
– Tik Tok utfordring som aktiverer revmatikerbarn og ungdom alder 12-18.

Webinar – Spør revmatologen
Et interaktivt webinar for foreldre, der de får snakke direkte med en revmatolog.
Webinar – Finn veien i NAV-systemet
Et interaktivt webinar for foreldre der de kurses i NAV-regler.

Webinar – Smooth overgang
Et interaktivt webinar, som gir ungdom kunnskap om, og trygghet i, overgangen fra barneavdeling til voksenavdeling.

Alle: Mulighet for å snakke med en likeperson i etterkant.

Forventet resultat:

  • En arena for målgruppene som åpner for «møte» med andre, og følelse av fellesskap, gjennom digitale samlingsgrupper og interaksjon.
  • Kunnskap og erfaringsdeling som gir barn og unge med revmatisk sykdom fornyet styrke i sin situasjon.
  • Kunnskap og erfaringsdeling som gir foreldre fornyet styrke i sin situasjon.
  • Ungdom som skal bytte fra barneavdeling til voksenavdeling kjenner mestring i overgangen og kan bedre ta ansvar for egen helse.
  • En aktivitetsfestival som gir tilbud til medlemmer som føler seg sosialt isolert grunnet korona

Prosjektet er i samarbeid med Nasjonal kompetansetjeneste for barne- og ungdomsrevmatologi.

Prosjektinformasjon