Prosjektinformasjon

Program: Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Prosjektnavn: Digital temakafé for tarmkreftpasienter

Organisasjon: Norsk forening for stomi, reservoar og mage- og tarmkreft

Sum: Kr 123.000

Prosjektleder: Elisabeth Fidjeland

Søknadssammendrag:

Tarmkreft er en av de vanligste kreftformene i Norge. Hvert år rammes ca 4500 kvinner og menn av tarmkreft. For denne gruppen kan korona-krisen oppleves som ekstra tøff. Tarmkreftpasienter er en sårbar gruppe og oppfordres til å holde seg hjemme og ha lite kontakt med andre for å unngå smitte. Dette kan for mange føre til isolasjon og ensomhet, og bli en ekstra belastning på toppen av en allerede utfordrende situasjon. NORILCO ønsker å opprette en digital møteplass for tarmkreftpasienter og pårørende der de kan få god informasjon, stille spørsmål de lurer på og gi de mulighet til å komme i kontakt med andre som står i samme situasjon som dem.

Vi vil gjennomføre 5 digitale temakafeer som organiseres av NORILCO sentralt. Temakafeene vil gjennomføres en gang i måneden i totalt 5 måneder med oppstart i mars. Det overordnede målet for prosjektet er å bidra til at tarmkreftrammede får god informasjon om temaer som er relevante for dem, og får muligheten til å komme i kontakt med andre som står i samme situasjon. Målgruppen er alle som har/har hatt tarmkreft og deres pårørende.

Temakafeene vil arrangeres som et webinar der det holdes et innlegg og det åpnes for at deltakere kan stille spørsmål i etterkant. Det vil bli opprette en lukket Facebookgruppe knyttet til temakafeen hvor deltakere kan dele egne historier og erfaringer, råd og støtte. Vi håper dette kan hjelpe de å mestre hverdagen ved å gi god informasjon og råd, og samtidig få være med i et fellesskap med andre hvor man kan utveksle erfaringer og historier.

Prosjektinformasjon