Prosjektinformasjon

Program: Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Prosjektnavn: Digitale Hverdagsgledekurs

Organisasjon: Rådet for psykisk helse

Sum: Kr 630.000

Prosjektleder: Werner Fredriksen

Søknadssammendrag:

Folkehelseinstituttets rapport fra 2011, indikerte at blant 3,7 millioner nordmenn over 16 år opplevde minst 851 000 lite vitalitet og 950 000 dårlig mestring. Slike plager har store ringvirkninger på mange livsområder, inkludert utdanning og yrkesaktivitet, inntekt og produktivitet, personlige relasjoner og sosial deltagelse.

Rådet for psykisk helse (RPH), frisklivssentraler, Hdir og Folkehelseinstituttet (FHI) har utviklet kurset «Hverdagsglede». Kurset holdes av blant annet kommunenes frisklivssentraler.

Målet med kurset er å bedre deltakernes livskvalitet, helse og mestring. Bedre livskvalitet øker sannsynligheten for å komme ut i utdanning eller arbeid. I kurset legger deltagerne personlige og konkrete planer om hvordan de skal bruke de 5 grepene.

Kommunene har redusert mulighet for å holde fysiske kurs i koronasituasjonen på grunn av smittevernhensyn, krav til avstand i små lokaler, usikkerhet i koronasituasjonen, og omdisponering av personell. De etterlyser mulighet for å holde digitale kurs.

Den overordnede målsettingen er å kunne holde kurs til tross for smittevernhensyn. Målet er at den digitale versjonen av kurset skal være tilnærmet like god som den med fysisk oppmøte.

Prosjektets målgruppe er personer som har sykdom eller økt risiko for sykdom, og som trenger støtte til å endre levevaner eller mestre helseutfordringer. Særlig egnet for voksne over 18 år, som har mistet motivasjon og retning i livet, ofte med svakere tilknytning til arbeidslivet.

Den digitale versjonen er et supplement til Hverdagsgledekurset i en periode hvor smittevernhensyn gjør det vanskelig å holde fysiske kurs.

Prosjektet har 4 hoveddeler:
1. Avklare hvilken digital plattform som skal brukes, inkludert personvernvurderinger
2. Omarbeide undervisningsmaterialet så det fungerer digitalt.
3. Prøve ut i pilot, evaluere, revidere.
4. Implementere digitalt kurs i kommunene

Målet er å kunne implementere det digitale kurset i kommunene i løpet av våren 2021.

Resultatet av prosjektet er at frisklivssentralene skal kunne tilby et personvernsikkert digitalt Hverdagsgledekurs til sine innbyggere under pandemien.

Prosjektinformasjon