Prosjektinformasjon

Program: Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Prosjektnavn: Digitale samtalegrupper

Organisasjon: Hjelpekilden

Sum: Kr 280.000

Prosjektleder: Hilde Langvann

Søknadssammendrag:

Å bryte med et lukket trossamfunn setter mennesker i en livskrise lik andre alvorlige kriser mennesker kan gå gjennom. I henhold til kriseteori så er det viktig å komme seg gjennom ulike faser for å til slutt komme til fasen der du kan leve videre uten at de negative erfaringer påvirker livet ditt. Det viktigste for å komme igjennom den sentrale bearbeidingsfasen er å snakke om det man har opplevd og det man går gjennom. Samtalegrupper er et godt og viktig tiltak for at mennesker skal komme gjennom en krise som bruddet med trossamfunnet representerer.

Dette prosjektet vil ivareta mennesker i en sårbar fase etter å ha gjennomgått en religiøs bruddprosess, og som kjenner på økt tvil, redsel for dommedag og et økt press fra troende familie parallelt med en pandemi som har forsterket isolasjonsfølelsen. Samtaler med andre i samme situasjon vil muliggjøre drøfting av de utfordringene de står i med familie, tvil og angst som følger pandemien, i tillegg til å motvirke følelsen av å være alene. Gjennom våre grupper vil de kunne etablere nye og viktige nettverk. Hjelpekilden vil gjennom prosjektet samtidig kunne høste ny kunnskap om digitale muligheter for fremtiden

Prosjektet skal rekruttere i alt 30 gruppeledere, som vil bli gitt opplæring gjennom tre digitale workshoper fordelt utover prosjektperioden, som starter september 2020 og forventes avsluttet desember 2021. Workshopene skal gi opplæring i det tekniske rundt drift av digitale grupper, skape retningslinjer i fellesskap for digitale samtalegrupper, samt drøfte viktige tema som: Hvordan sikre at alle blir hørt, hvordan opparbeide trygghet i gruppen, hvordan bistå de som ikke er trygge på teknologi. Det etableres 5 samtalegrupper etter hver workshop, og hver gruppe skal gå over 4 måneder. Avhengig av om samme deltagere vil delta i flere runder, vil vi kunne ha 60-150 deltager i løpet av prosjektet.

Prosjektinformasjon