Mental Helse så behovet for å skape en digital møteplass for ungdom i tiden følgende av COVID-19. Foto: Mental Helse

Prosjektinformasjon

Program: Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien

Prosjektnavn: Digitale venner

Organisasjon: Mental Helse

Sum: Kr 200 000

Prosjektleder: Veronica Pedersen

1 av 5 ungdom opplever ensomhet, og nå vil dette tallet øke som følge av koronasituasjonen.

Derfor ønsket Mental Helse å skape en trygg møteplass for ungdom gjennom en digital løsning. Der kom ideen til «Digitale venner».

Samle ungdom med felles interesser

Ideen er å skape digitale møteplasser, der ungdom vil knytte kontakter med hverandre gjennom felles interesser og videreføre digitale vennskap.

– Tanken er å samle ungdom med felles interesser. Derfor vil hvert chatterom ha forskjellige temaer, som for eksempel YouTube, gaming, trening eller bokklubb, forteller prosjektleder Veronica Pedersen.

Det er frivillige som oppretter chat-rommene, og ungdommene vil bli invitert via en lenke. Hvert chat-rom vil ha 5-7 deltakere inkludert en moderator. Moderatoren vil snakke om et felles tema for chatten.

Moderatorene er frivillige i Mental Helse, som har gjennomgått opplæring og sertifisering.

Mindre ensomhet

– Vi forventer at digitale venner vil bidra til at ungdom føler seg mindre ensom i korona-tiden. Vi vil bidra til en digital møteplass hvor ungdom kan knytte nye vennskap i trygge omgivelser, sier Pedersen.

Prosjektet fikk støtte i første tildelingsrunde av Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien.

Digitale venner er en møteplass for unge mellom 12 og 25 år. Illustrasjon: Mental Helse

Prosjektsammendrag

Digitale venner er ett lavterskel samtaletilbud for ungdom. Vår visjon er å skape en digital arena hvor ungdom kan samles over felles interesser og knytte nye kontakter.

Mental Helse ser at det er helt nødvendig å tenke nytt som følge av COVID-19 om hvordan vi kan ta best vare på sårbare ungdom og bekjempe ensomhet. Derfor tilbyr vi nå «Digitale Venner» et tilbud hvor ungdom kan møtes i trygge omgivelser på nett.

Målgruppen er ungdom mellom 12-25 år som opplever ensomhet og kjenner at denne er forsterket i følge av dagens situasjon. De vil få mulighet til å ta del i en digital møteplass som samler ungdom gjennom felles interesser. Det kan være: sport, YouTube, gaming og lignende

Det vil opprettes chatrom med 5-7 deltakere som kan delta. I hvert chatrom vil det være en frivillig moderator som deltar i samtalen. Moderatoren sin rolle er fasiliteter praten og skape trygge rammer for ungdommene. Chatten vil være 45-55min og hver ungdom vil få en kort oppfølgingssamtale etter endt gruppe chat.

Visjonen er at det vil knyttes nye vennskap på bakgrunn av felles interesser i trygge omgivelser som vil vare utover dagens situasjon hvor det er begrenset med sosial kontakt.

Digitale venner driftes av Mental Helse.

Prosjektinformasjon