Prosjektinformasjon

Program: Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Prosjektnavn: Digitalisering av likepersonsarbeid

Organisasjon: Rådet for psykisk helse

Sum: Kr 404.000

Prosjektleder: Stian Sandø

Søknadssammendrag:

Covid-19-pandemien har ført til et redusert tilbud fra både helsetjenesten og organisasjoner. Når personer som ellers trenger hjelp blir sittende hjemme uten gode behandlings-/aktivitetstilbud blir det et stort behov for digitalt likepersonsarbeid, altså organisert overføring av personlige erfaringer.

Mange organisasjoner driver i dag med forskjellige former for likepersonsarbeid men det er finnes ikke en lettdrevet og moderne digital løsning som nettside eller app der organisasjoner og deres lokallag på en god måte kan presentere sine tilbud, og hvor målgruppen kan nå organisasjonen med lavterskel kommunikasjon som anonym chat.

Rådet for psykisk helse og et utvalg medlemsorganisasjoner og samarbeidspartnere skal sammen med Hverdagshelt AS utvikle en ny digital løsning som gjør det lettere for organisasjoner og lokallag å presentere sine tilbud. Løsningen vil gjøre det mulig å finne informasjon og relevante aktiviteter (foredrag, kurs, møter, samtalegrupper osv.), melde seg på og ta kontakt med organisasjonen eller spesifikke likepersoner via en anonym chat. Dette vil lette arbeidet med å orientere seg om forskjellige tilbud og senke terskelen for å ta kontakt.

Hovedmålgruppen til prosjektet er personer mellom 16 og 30 år med psykiske plager og som foretrekker digital kommunikasjon.

Prosjektet starter opp i løpet av september 2020. Prosjektansvarlig bedrift vil stå for organisering, planlegging og gjennomføringen av prosjektet. Involverte organisasjoner som Mental Helse Ungdom og Angstringen vil bidra med tilbakemeldinger og testing gjennom design- og utviklingsfasen for å sikre best mulig resultat. Målsetningen med prosjektet er å ha en ferdig løsning klar til å brukes av organisasjoner og deres lokallag i løpet av januar 2021.

Prosjektinformasjon