Du er ikke alene

Søknadssammendrag

Mange revmatikere går på immundempende medisin eller er på grunn av alder, hjerte/kar- eller kronisk lungesykdom, i risikogruppen for å ha et alvorlig forløp av Covid-19. Derfor må de holde seg hjemme i lang tid fremover.

Henvendelser til våre likepersoner viser at mange har vært isolert i hjemmene sine allerede fra februar, og at dette tærer på både fysisk og psykisk. For denne gruppen kommer isolasjonen til å vare lenge. Selv når de strenge tiltakene fra regjering og kommuner mykes opp, må folk i risikogruppen holde seg hjemme. De vil måtte leve et svært begrenset liv i lang tid framover, antageligvis helt til det finnes en effektiv vaksine. Dette prosjektet vil kunne bidra for å hjelpe disse menneskene gjennom en svært krevende tid. Alle revmatikere i risikogruppen, uansett hvor de bor, vil ha tilgang til en forståelsesfull og kunnskapsrik frivillig veileder som kan lytte og hjelpe.

Gjennom prosjektet skal vi styrke telefonveiledningstjenesten i Norsk Revmatikerforbund ved å rekruttere og lære opp 20 nye veiledere.

Vi skal gjennomføre 4 kursdager via webinarer fra Oslo, med opplæring i god samtaleteknikk for telefonveiledning. Prosjektet skal også produsere en manual for veiledere, i form av en mappe med all relevant informasjon for å ta imot ulike typer samtaler og spørsmål.

Prosjektleder/forsker

Anna Fryxelius

Detaljer
Program
Ekstraprogram i forbindelse med koronaepidemien
Prosjektnavn
Du er ikke alene
Organisasjon
Norsk Revmatikerforbund
Beløp Bevilget
Kr 75.000
Startdato
07.04.2020