Prosjektinformasjon

Program: Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Prosjektnavn: Du og jeg og ADHD

Organisasjon: ADHD Norge

Sum: Kr 460.000

Prosjektleder: Hanne Skarsvaag

Søknadssammendrag:

Forskningen levner ingen tvil: Å takle ADHD i parforhold over mange år er en ordentlig utfordring! ADHD symptomer som oppmerksomhetsvansker, sterke følelsesutbrudd, impulsivitet og avtaler som ikke følges opp – vil over tid sette parforholdet på prøve. Høyt konfliktnivå er ikke uvanlig. Heldigvis vet man stadig mer om hvorfor det er slik, og hva som kan gjøres for å minimere de negative effektene ADHD kan ha på parforholdet.

Forskning anslår at rundt 5 % av den voksne befolkningen har ADHD, noe som betyr at mange familier lever med ADHD problematikk. Ikke overraskende viser det seg at par hvor en eller begge har ADHD, har høy risiko for samlivsbrudd. En amerikansk studie på par hvor den ene har ADHD viste at personer med ADHD hadde i snitt vært skilt flere ganger enn kontrollgruppen (Barkley & Murphy, 2007). Personer med ADHD har også lavere nivåer av ekteskapelig tilfredshet enn personer uten ADHD (Wymbs & Pelham, 2008).

Samlivskurset «Du og jeg og ADHD» er utviklet av psykologspesialist og familieterapeut Anne Marie Fosse Teigen og psykolog med spesialisering på nevroutviklingsfsorstyrrelser Line Lotherington. Kurset bygger på det evaluerte Bufdir kurset «Bufferkurs for par», men det er tilpasset personer med ADHD. Det finnes per i dag ingen forskningsbaserte kurskonsepter spesielt utviklet for par med ADHD foruten vårt kurs.

Det vil bli avholdt fem kurs i 2021 for par med ADHD, og kursene vil gå over to dager, lørdag til søndag. Kursene annonseres på våre nettsider www.adhdnorge.no og våre ande SoMe kanaler, så følg med!

Prosjektinformasjon