Emanuel Fabios Bakk (28) kom til Norge for 6 måneder siden. Takket være Caritas infosenter snakker han nå norsk og er i jobb. Foto: Amanda Schei

– Flere av arbeidsinnvandrerne havner til slutt sovende under en bro. Jeg var virkelig ikke klar over at situasjonen var så elendig før vi begynte med dette sier Gunnar Solheimsnes, daglig leder i Caritas Bergen.

Får arbeidsinnvandrere i jobb

Caritas infosenter i Bergen er et tilbud gjennom den katolske hjelpeorganisasjonene Caritas Norge, som hjelper arbeidsinnvandrere å lære seg norsk og komme seg i arbeid. Det siste året har de også hjulpet flyktninger. Caritas mener at arbeid og språk er de to viktigste faktorene som trengs for å få til en vellykket integrering.

Solheimsnes forteller at den katolske hjelpeorganisasjonen Caritas er den eneste frivillige organisasjonen i Norge som hjelper arbeidsinnvandrere på denne måten. Infosenteret har fått til sammen 900.000 kroner fra Stiftelsen Dam. Midlene er avgjørende for at senteret skal kunne eksistere.

– Når vi møter folk her er det veldig ofte fattige mennesker som i fortvilelse har måttet forlate sitt hjemland fordi de har mistet jobben og trenger en ny start. Det er ikke så enkelt som de tror når de forlater land i Sør- eller Øst-Europa. Mange tror for eksempel at hvis de kan noen ord på engelsk så går det greit. Problemet er at de strever med å komme inn på arbeidsmarkedet, sier Solheimsnes.

– De har gjerne flotte CV-er, men de snakker ikke norsk, og har dårlig engelsk. De kommer heller ikke inn på boligmarkedet. Enten fordi de ikke har råd til det eller fordi de har et fremmedartet navn som gjør at de dessverre ikke blir tatt i betraktning. Etter en stund er pengene brukt opp. Da begynner de også å slite med det helsemessige. De får det vanskelig psykisk, de har ikke råd til å kjøpe nok mat eller rett mat. Det ene problemet avler det andre, sier Solheimsnes.

F.v: Gunnar Solheimsnes, Emanuel Fabios Bakk, Alexander Golding. Foto: Amanda Schei

Må kunne norsk

Caritas infosenter tilbyr gratis norskkurs på flere nivåer og hjelper innvandrerne med å komme i arbeid. De driver også veiledning og rådgivning om arbeidsrettigheter. Målet var å få 1.900 enkeltbesøkende i løpet av et år. Det har ikke vært noe problem å finne folk å hjelpe – 2.200 enkeltbesøkende har vært innomr. Caritas har lignende infosentre i Oslo, Trondheim og Stavanger.

Emanuel Fabios Bakk (28) er en av dem som har fått hjelp gjennom Caritas infosenter. Han emigrerte fra Romania til Spania for 14 år siden.

I fjor høst flyttet han til Norge for å finne lykken, på grunn av arbeidsledigheten i Spania. Da han kom kunne han ikke et ord norsk. Nå, et halvt år senere snakker han språket såpass godt at intervjuet flyter fint på norsk.

Emanuel forteller at han trodde det skulle være lettere å komme til Norge enn det hadde vært å komme til Spania.

– Folk hadde fortalt meg at det var nok å kunne engelsk for å bo i Norge, men det stemmer jo ikke. Man er nødt til å lære seg norsk for å få jobb her. Vi må fortelle folk at om de vil bli en del av det norske samfunnet må de lære seg norsk, sier han.

Har tre jobber

På sin andre dag i Bergen oppsøkte han Caritas.

– De har hjulpet meg siden, sier han.

– De har lært meg norsk og skaffet meg jobb. Jeg jobbet først på Ricks (en pub i Bergen, red. anm.) der jeg fikk flere og flere vakter. Jeg har også fått taxi-sertifikat og nå har jeg fått en prosjektstilling her i Caritas!

– Han har virkelig gjort en lynkarriere, sier Solheimsnes.

– Han startet på null. Nå jobber han her hos oss. Han har vært gjennom løypen selv og vet hvor skoen trykker.

– De hjalp meg med alt

Emanuel kan fem språk. Nå vil han opp på et enda høyere nivå i norsk og planlegger å ta Bergens-testen i desember. For i Bergen vil han bli boende. Her trives han, på tross av litt dårligere vær enn han er vant til.

På spørsmål om hva han ville gjort om Caritas infosenter ikke eksisterte, bare ler han og rister på hodet.

– Det er tøft å forestille seg. Jeg vet ikke! De hjalp meg så mye med alt, sier han.

Skulle greie seg selv

I Caritas er det to faste ansatte og to prosjektansatte. I tillegg har de mange frivillige.

– Frivilligheten er en nøkkel. Dette ville ikke vært mulig uten den frivillige innsatsen, sier Solheimsnes.

Ettersom arbeidsinnvandrere ikke har noen rettigheter eller plikter knyttet til sin innvandring faller de mellom to stoler. Alexander Golding, som er leder for innenlandsavdelingen i Caritas Norge, mener en FAFO-rapport fra 2013 beskriver situasjonen godt i sin undertittel: «innvandrerne som skulle greie seg selv».

De kan ikke få hjelp av NAV og de har ikke rett på legehjelp før de har jobbet i minst 6 måneder. Men å få jobb når man ikke kjenner språket eller kulturen er lettere sagt enn gjort.

– Vi holder altså på med direkte fattigomsbekjempelse. For at mennesker skal lykkes trenger de en forankring. Uten språket er man stort sett «lost».

Infosenteret har holdt på i drøyt to år.

– Når arbeidsinnvandrerne kom fra Sør- og Øst-Europa, kom de og banket på døren til kirken og lurte på hvor de kunne få hjelp. Vi skjønte at vi måtte få til et opplegg for å møte behovet. Derfor opprettet vi infosenteret. Vi tar selvfølgelig imot alle her. Katolikker eller ikke, sier Solheimsnes.

Dårlig helsetilbud

– Helseproblematikken til vår målgruppe er mye verre enn vi trodde da vi gikk inn i dette, sier Solheimsnes.

– Arbeidsinnvandrere får for eksempel ikke tilgang til en fastlege før de har vært i arbeid i seks måneder. Før det kan det ha gått seks måneder hvor de har måttet lære seg norsk. Det kan gå over et år uten at de har tilgang på skikkelige helsetjenester. Det eneste vi kan si til de hvis de blir syke er at de må gå til legevakten, hvor det er lange køer og helst akutte ting som blir behandlet.

Solheimsnes forteller at de bruker en del tid på å prøve å overtale dem det ikke er noe håp for, om å vende hjem igjen.

– Dessverre er det mange som sier «vi har ikke noe sted å vende tilbake til. Vi har ikke noe hjem. Det er en grunn til at vi kom hit».

Integrering er en toveisprosess

Alexander Golding mener integrering er en toveisprosess.

– De som kommer til Norge må tilpasse seg vår kultur, men det norske samfunnet må også tilpasse seg til et mer flerkulturelt samfunn, sier han.

– Det er mange grunner til at arbeid er så viktig. Det handler om å føle tilhørighet, om å føle seg en del av noe og om å være med i et fellesskap. Når man har språket blir man også i mye større grad en likeperson.

– Vi må heller ikke glemme at Norge trenger arbeidskraften disse menneskene bidrar med, sier Solheimsnes.

– Det er ofte snakk om jobber nordmenn selv ikke vil ha, men landet ville ikke gått rundt hvis ingen tok dem. Én ting vi ikke vil er at de drar, med den kompetansen de har opparbeidet seg. Til nå har vi vært heldige i Norge. Vi har klart å være attraktive nok for arbeidsinnvandrerne, sier Solheimsnes.

Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Forebygging (2015)
Prosjektnavn
Caritas Infosenter Bergen
Prosjekttema
Infosenter for arbeidsinnvandrere, Bergen
Organisasjon
Caritas Norge
Org.ledd
Caritas St. Paul, Bergen
Prosjektleder/forsker

Gunnar Solheimsnes

Fylke(r)
Hordaland
Bevilget
2015: kr 450 000, 2016: kr 450 000
Startdato
02.01.2015
Sluttdato
31.12.2016
Status
Avsluttet

Søknadssammendrag

 • I dag opplever vi en stor arbeidsinnvandring til Norge. Norge har et økende behov for kvalifisert arbeidskraft, og mange land i Europa har stor arbeidsløshet. I St. Paul menighet har vi de siste årene opplevd pågang av utlendinger fra EØS-land som har kommet til Bergen for å søke arbeid, og vi vet at flere organisasjoner i Bergen opplever det samme. Vi mener derfor at det er behov for et informasjons- og veiledningssenter for denne gruppen i Bergen. Vårt infosenter åpnet 2. september 2013 som et prøveprosjekt og har vist at det er behov for våre karitative tjenester.

 • Arbeidsinnvandrere bosatte i Bergensområdet skal gjennom tilpasset informasjon, veiledning og deltakelse i enkel kursvirksomhet erverve kunnskap om hvordan norske samfunnsinstitusjoner og regelverk fungerer, for å kunne bli inkludert på en god måte i arbeidslivet og deltakelse i samfunne

 • Bosatte og nyankomne arbeidsinnvandrere fra EØS-landene, og andre som ikke omfattes av introduksjonsordningen. De fleste nås i Stor-Bergen området.

 • Bakgrunn for prosjektet: Mange nyankomne arbeidsinnvandrere fra Polen, Litauen og søreuropeiske land søker til Den katolske kirken gjennom Caritas, menighetene og nasjonale prester for å få veiledning og praktisk hjelp. Daglig kontakt med arbeidsinnvandrere fra disse landene viser at det er et stort og udekket informasjons- og veiledningsbehov i disse gruppene, og også mye sosial nød. De trenger ofte grunnleggende, helhetlig informasjon som dekker deres behov for at de raskest mulig skal kunne gjøre seg kjent med mulighetene i Norge. Det gjelder informasjon om alt fra husvære, arbeid, helse, hvor lære norsk mm. Informasjon om offentlige systemer som NAV mm står sentralt. Prosjektets hovedmålsetning: At nyankomne arbeidsinnvandreres første områdingstid, hvor de har behov for helhetlig og mangesidig informasjon, blir så effektiv som mulig for å gjøre best mulige valg. Delmålsetninger: a) At nyankomne arbeidsinnvandrere raskest mulig skal kunne orientere seg ved hjelp av et helhetlig informasjons- og veiledningstilbud på områder som er viktige for å kunne lykkes som arbeidsinnvandrer i Norge. b) Få hjelp til å finne frem på boligmarkedet, c)Få informasjon om hvordan lære seg norsk

 • Forprosjekt gjennomføres fra september 2013 og ut 2014.
  2015: prosjektet starte opp med én prosjektleder i 100% stilling og 10 kvalifiserte frivillige. 1900 besøkende
  2016: Utvidelse med 40% stilling. Underkant av 300 besøkende. 15-20 frivillige
  2017: Stabilisere drift. Påvirkningsarbeid for å sikre eventuell videre finansiering ut over prosjektperioden. Evaluering av prosjektet

 • Kontakten med den enkelte arbeidsinnvandrer har en helhetlig karakter som bidrar til at vedkommende kan ta riktigst mulige valg med hensyn til sitt arbeidsinnvandringsprosjekt.Ved det virker informasjonssenteret forebyggende for den enkeltes psykiske og fysiske helse, og fremmer en raskest mulig inkludering i

Sluttrapport

 • Arbeidsinnvandrere bosatte i Bergensområdet skal skal gjennom tilpasset informasjon, veiledning og tilpasning og deltakelse i enkel kursvirksomhet erverve kunnskap om hvordan norske samfunnsinstitusjoner og regelverk fungerer, for å kunne bli inkludert på en god måte i arbeidslivet og deltakelse i samfunnet. Målgruppen er bosatte og nyankomne arbeidsinnvandrere fra EØS-landene, og andre som ikke omfattes av introduksjonsordningen. De fleste nås i Stor-Bergen-området. Man planlegger å nå 7.000 personer i prosjektperioden.

 • 7000
 • Caritas Infosenter ble startet som et prosjekt i regi av Caritas Bergen 01.09.2013.
  Infosenteret har i prosjektperioden vær finansiert av tilskudd fra Bergen kommune, Extrastiftelsen, Justisdepartementet, NAV og IMDi. Vi har også skaffet egne midler gjennom innsamlinger og donasjoner. Prosjektet har siden 2014 vært ledet av Gunnar Solheimsnes. Det har vært tilsatt noen få prosjektmedarbeidere i deltidsstillinger til forskjellige tilskuddsordninger, herunder tilskuddet fra Extrastiftelsen.
  I tråd med reglene fra Extrastiftelsen, ble det inngått en kontrakt mellom Caritas Norge og Caritas Bergen i forkant av prosjektets oppstart. Kontrakten regulerer rolle- og oppgavefordelingen mellom Caritas Norge og Caritas Bergen.
  Fra 01.09.2013 til 15.06. 2016 har Caritas Infosenter leid kontor i Robin Hood-huset i Magnus Barfotsgate 22 i Bergen sentrum. Fra 15.06.2016 har vi leid lokaler i Sigurdsgate 8, 5015 Bergen.
  Besøkstallen har gjennom prosjektperioden økt kraftig. I 2016 hadde Caritas Infosenter 6.000 besøk. Totalt har infosenteret hatt 7.000 personer på besøk i 2015+2016.

 • I prosjektperioden har vi klart å hjelpe 378 personer til å finne ordinært arbeid. Ca 100 personer har kommet seg inn på boligmarkedet ved vår hjelp. Vi har drevet forebyggende helseinformasjon til ca. 3.000 personer. Brukerne er svært godt fornøyd med våre tilbud. Vi mener selv at våre resultater er meget gode.

 • Caritas Infosenter Bergen skiftet navn i 2016 til Caritas ressurssenter Bergen. Prosjektet har vært vellykket, og våre brukere er fornøyde med våre tilbud. Caritas Ressurssenter Bergen vil derfor fortsette driften i sin nåværende form med tilskudd fra Bergen kommune, NAV, Justisdepartementet, IMDi og egne innsamlede midler.