Illustrasjon: Simon Brun

I begynnelsen av 2019 lanserer Afasiforbundet en ny informasjonsfilm om afasi.

Denne saken er skrevet av Afasiposten.

Som del av denne informasjonsfilmen er det laget en kort animasjonsfilm. Animasjonen er en selvstendig liten film som forklarer afasi kort og på en enkel måte.

Målet er informasjonsspredning og hvem har vel ikke tre minutter å sette av til å lære litt om afasi?

Animasjonsfilmen kan du se her:

Og her kan du se hele informasjonsfilmen:

Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Helse vår (2017)
Prosjektnavn
En afasifilm - Når språket går i stykker
Prosjektet i kortform

Afasiforbundet ønsker å lage en informasjonsfilm om afasi som skal bidra til økt bevissthet om afasi, nyttige råd og tips i afasihverdagen og strategier til bruk i kommunikasjon med afasirammede. Filmen skal rettes mot afasirammede, pårørende, helsepersonell og folk flest. Det er generelt sett for liten bevissthet om afasi og rammede og pårørende melder om for lite informasjon i etterkant av skaden.

Organisasjon
Afasiforbundet i Norge
Org.ledd
Sentralt
Prosjektleder/forsker

Annika Nadira de Leon

Fylke(r)
Landsdekkende
Bevilget
2017: kr 389 500
Startdato
01.07.2017
Sluttdato
01.01.2019
Status
Avsluttet

Søknadssammendrag

 • Afasiforbundet jobber for at afasirammede og pårørende skal få en bedre hverdag og vi jobber for å spre bevissthet om afasi. Forskning viser at det generelt sett er for dårlig kunnskap om afasi i befolkningen. Rammede og pårørende oppgir mangel på informasjon i etterkant av skaden og helsepersonell trenger kunnskap om afasi og strategier for kommunikasjon. Det er behov for en informasjonsfilm som gir økt innsikt i hva afasi er, tips til å mestre hverdagen og kommunikasjonsstrategier.

 • Målet er å lage en film som informerer om afasi, som gir nyttige råd og tips til afasihverdagen samt konkrete strategier for kommunikasjon med afasirammede. Det er viktig at filmen gir informasjon som målgruppen har behov for og som kan bidra til hverdagsmestring.

 • Målgruppen er afasirammede, pårørende, helsepersonell og folk flest.

 • 80000
 • 80000
 • Afasiforbundet vil ha en kvalitativ tilnærming til både kartlegging og intervjuer. Planen er å benytte en semi-strukturert datainnhentingsmetode via telefonsamtaler og møter. Det er viktig å understreke at det er administrasjonen i Afasiforbundet som vil lede dette prosjektet.

 • Juli – oktober (Planleggingsfase)
  Kartlegging, drøfting, pilotprosjekt, kontakt med produksjonsselskap

  November – mars (produksjonsfase)
  Bearbeiding etter pilotprosjekt, innspill faglig utvalg, innspilling/opptak, redigering

  April – juni (distribusjonsfase)
  - Markedsføring og distribuering

  Se vedlagt prosjektbeskrivelse for utdypende informasjon.

Sluttrapport

 • Afasiforbundet er stolt av prosjektets resultater. Vi har mestret å lage gode filmer som inneholder den tematikken vi i utgangspunktet ønsket at filmene skulle inneholde og vi er takknemlige for alle modige bidragsytere. Det er laget tre separate filmer; En på 20 min, en på 3 minutter og en på 30 sekunder. Vi har også lager flere artikler i medlemsblader om prosjektet og resultatene, samt informert på diverse andre plattformer som nettside og Facebook-side.

  Filmene vi har laget er gode og informative. I tråd med målsetningen har vi laget filmer som gir informasjon om afasi, som gir tips og råd (særlig i forbindelse med språkrehabilitering, som jo er essensielt for personer som har fått afasi) og som på en god måte formidler hvordan man kan tilrettelegge for kommunikasjon i samtale med afasirammede. Å la afasirammede og pårørende få tydelige stemmer i filmen viser at vi har lagt stor vekt på brukermedvirkning. Alle skuespillere i filmen har deltatt på frivillig grunnlag.

 • Afasiforbundet jobber for at afasirammede og pårørende skal få en bedre hverdag og vi jobber for å spre bevissthet om afasi. Forskning viser at det generelt sett er for dårlig kunnskap om afasi i befolkningen. Rammede og pårørende oppgir mangel på informasjon i etterkant av skaden og helsepersonell trenger kunnskap om afasi og strategier for kommunikasjon. Det er behov for en informasjonsfilm som gir økt innsikt i hva afasi er, tips til å mestre hverdagen og kommunikasjonsstrategier. Afasiforbundet søkte midler for å lage en langfilm (20 min) rettet mot personer med afasi, pårørende og andre interessenter, en kortere film (3 min) som lett kan spres bredt, rettet mot "folk flest" og en reklamefilm (30 sek) ment for bruk i reklamefrie dager.

 • 10000
 • November 2017 – april 2018

  Karlegging i forbindelse med filmens tematikk. Drøfting med representanter fra Afasiforbundets faglige utvalg og brukere.
  Kontakt og avtale med produsent. Diskusjon av rammer for prosjektet.
  Mai 2018 – juni 2018 Utarbeidelse av storyline.
  Kontakt og avtale med de som skulle filmes (afasirammede, pårørende, fagpersoner).
  Utforming av spørsmål til «skuespillerne» + deler av manus.
  Kvalitetssikring

  Juli 2018 – september 2018

  Gjennomføring av filmopptak.
  Kvalitetssikring
  Publisering og deling av animasjonsfilm (3 min)
  Teknisk arbeid (teknisk produsent)

  Oktober 2018 – desember 2018

  Sak om informasjonsfilmene (og prosessen) i medlemsbladet Afasiposten (se vedlegg).
  Teknisk arbeid (teknisk produsent).
  Kvalitetssikring og godkjenning fra medvirkende.
  Informasjon om kommende film per epost, i sosiale medier og i Afasiposten.

  Januar 2019

  Publisering og deling av teaser (reklamefilm 30 sek)
  Publisering og deling av film (20 min.)

 • Afasiforbundet vil fortsette å spre filmene og vise dem derdet er relevant. Vi fikk nylig innvilget søknaden om å få bruke reklamefilmen på reklamefrie dager på TV2 og TVNorge. Vi er fornøyde med prosjektets resultat, og vil fortsette å søke om og gjennomføre prosjekter som kommer personer med afasi og deres pårørende til gode.