Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Rehabilitering (2016)
Prosjektnavn
Energigiverne
Prosjekttema
Utvikle likepersonsbaserte mestringsgrupper for personer som lever med utmattelse som følge av revmatiske sykdom
Organisasjon
Norsk Revmatikerforbund
Org.ledd
Sentralt
Prosjektleder/forsker

Kristi Herje Haga

Fylke(r)
Landsdekkende
Bevilget
2016: kr 170 000
Startdato
14.02.2016
Sluttdato
31.12.2017
Status
Avsluttet

Søknadssammendrag

 • Kronisk utmattelse er en følgetilstand ved revmatisk sykdom som gir store plager for dem som er rammet. Mange vet ikke hvordan man skal håndtere utfordringene, og det har tradisjonelt vært lite hjelp å få. Mange føler seg ensomme i sin situasjon. NRF ønsker å utvikle et gruppebasert selvhjelpskurs ledet av en likeperson basert på et allerede utviklet opplegg innen veiledet selvhjelp. Kurset baserer seg på mentale strategier, og er forankret i klinisk forskning. Kurset skal gi konkrete verktøy for mestring av hverdagen med kronisk utmattelse.

 • NRF skal tilby mennesker med revmatisk sykdom likepersonsbaserte mestringsgrupper, basert på det beskrevne opplegget, som skal bidra til en bedre hverdag med utmattelse og der deltakeren møter andre i samme situasjon.

 • Personer som lever med vedvarende utmattelse som følge av revmatisk sykdom.

 • Det utvikles et gruppebasert mestringskurs for utmattelse, ledet av en likeperson. Kurset tar utgangspunkt i det ferdigutviklede materialet som alt foreligger om teamet, men skreddersys ved at temaet smerte og likepersonsperspektivet inkluderes. 15 likepersoner skal få opplæring i kurset gjennom en kurshelg. I etterkant av kurset skal disse likepersonene gjennomføre kurset i en mestringsgruppe i sitt lokalsamfunn.

 • 1. kvartal 2016 - utarbeiding av mestringskurs
  2. kvartal 2016 - utarbeiding av mestringskurs, rekruttering av likepersoner.
  3. kvartal 2016 - gjennomføring av kurshelg, arrangering av kurs i lokalsamfunn, oppfølgingsarbeid
  4. kvartal 2016 - gjennomføring av kurshelg, evaluering og sluttrapportering.

 • Prosjektet vil resultere i et gruppebasert mestringskurs for utmattelse, samt en opplæringshelg i bruk av dette kurset. Ved at kurset tilbys i lokalsamfunn, styrkes mulighetene for at flere kan få et godt og rikt liv med fatigue og oppleve fellesskap med andre i samme situasjon.

Sluttrapport

 • Fatigue og utmattelse er utbredt problem for de med kroniske lidelser. Det finnes lite hjelp å få hos fastlege eller spesialisthelsetjenesten, og de som sliter med disse problemene har ofte vanskelig for å snakke om det. Det går blant annet utover livskvalitet og familielivet til de som rammes. NRF ønsket å lage et likepersonbasert opplegg med mestringsgrupper som skulle bidra til bedre hverdag med utmattelse og der deltagerne møter andre i samme situasjon. Et allerede utarbeidet kurskonsept av to erfarne psykologspesialister ønsket vi å ta i bruk og tilpasse til våre brukergrupper. Vi ønsket å lære opp erfarne likepersoner til å holde kurs for deltagere i sitt lokalmiljø for å tilgjengeliggjøre metodene.

 • 120
 • I samarbeid med to psykologspesialister ved Nasjonal Kompetansetjeneste for Revmatologisk rehabilitering utarbeidet vi et kursopplegg for likepersoner, der innholdet var rettet mot revmatikere som sliter med fatigue og utmattelse. Det ble laget kurshefte både for likepersoner som skal holde kurset og for kursdeltagere. Vi hadde en opplæringshelg der erfarne likepersoner ble opplært i innholdet slik at de kunne holde kurset videre i sine lokallag. Utarbeidelsen av kursopplegget er en sentral del av prosjektet da dette blir videreført i NRFs kursdatabase. Videre holdt flere av kursdeltagerne kurs i sine lokalmiljø til revmatikere som sliter med fatigue og utmattelse.

 • Vi har fått gode tilbakemeldinger både fra likepersoner som har tatt kurset og de som har tatt kurset i regi av likepersoner. Vi har fått nyttige innspill fra deltagerne slik at opplegget kan justeres og gjøres lettere tilgjengelig. Det er mye tungt fordøyelig innhold og tilbakemeldingene sier at man trenger mer tid i opplæringsfasen. Det har også være litt vanskelig å rekruttere kursledere og det har vært noen avlysninger på grunn av sykdom. Men totalt har vi oppnådd gode resultater i tråd med målsettingene.

 • Kurslederheftet og deltagerheftet, skal NRF bruke videre. Kurset vil bli tilgjengelig i NRFs kursdatabase, slik at likepersoner som har lyst til å ta kurset, kan arrangere det på eget initiativ. Vinteren 2018 skal kurset arrangeres for likepersoner fra hele lande. Prosjektet er videreført som en del av NRFs drift og planer videre, og vil bli brukt som underlag når vi i 2020 skal mestring av fatigue som tema. Fatigue og utmattelse er alltid aktuelt både for nye og "gamle" muskel- og skjelettplagede. NRF ser også på muligheten til å digitalisere kurset, slik at det skal bli enklere å arrangere