Gjennom 16 episoder kan du lære mer om epilepsi, og hvordan man håndterer diagnosen. Foto: Norsk Epilepsiforbund

Gjennom 16 episoder vil Norsk Epilepsiforbunds nye frilmserie «Hva er epilepsi?» forsøke å gi svar på de vanligste spørsmålene om epilepsi.

– Det er mange spørsmål som stilles om epilepsi hver eneste dag. Vi har nå laget en serie med korte opplysningsfilmer som skal svare på noen av de absolutt vanligste spørsmålene folk har, forteller generalsekretæren i Epilepsiforbundet, Henrik Peersen.

Svarer på vanlige spørsmål om epilepsi

Hver av episodene er laget for å svare på et vanlig spørsmål knyttet til epilepsi, blant annet hva er epilepsi, er epilepsi farlig, hvordan behandles epilepse og hvordan håndteres et anfall.

Den første episoden legges ut på en egen Youtube-kanal søndag 19. november. Deretter kommer ytterligere sju episoder i løpet av november. De resterende åtte episodene publiseres i løpet av januar.

Gratis og tilgjengelig

Episodene er laget både på norsk og engelsek, og filmene er en viktig del av Norsk Epilepsiforbunds informasjonsarbeid, der målet er å gjøre kunnskap om epilepsi lettere tilgjengelig for alle.

Filmene lanseres på forbundets egen YouTube-kanal, og på nettsidene deres. Dersom du abonnerer på kanalen (gratis) vil du automatisk få tilsendt informasjon når filmene publiseres. Stiftelsen Dam vil også dele filmene på denne prosjektsiden.

Her kan du se videoene etter hvert som de lanseres:

Prosjektinformasjon

Program
Helse høst (2016)
Prosjektnavn
Epilepsi på Tube
Prosjektet i kortform

Ikke alle leser brosjyrer eller lange, informative tekster. For mange kan levende bilder og film være langt letter å lære av. Norsk Epilepsiforbund har det seneste året utarbeidet målsetninger med tanke på utvikling av en kanal på YouTube. Planen innebærer å etablere en kanal der vår viktigste informasjon og budskap er tilgjengelig i film og levende bilder. Prosjektet innebærer å etablere et tydelig fundament for YouTube-kanalen om epilepsi for å nå ut til langt flere mennesker, og andre målgrupper, enn dem vi når med skriftlig informasjon.

Organisasjon
Norsk Epilepsiforbund
Org.ledd
Sentralt
Prosjektleder/forsker

Henrik Peersen

Fylke(r)
Landsdekkende
Konkret sted/adresse
Oslo og Sandvika for prosjektmøter
Konkret sted/postnr
0154
Bevilget
2017: kr 285 000
Startdato
01.01.2017
Sluttdato
15.02.2018
Status
Avsluttet

Søknadssammendrag

 • Ikke alle leser brosjyrer eller lange, informative tekster. Vi har derfor et ønsket om å modernisere informasjonsarbeidet om epilepsi gjennom etablering av en informasjonskanal med ikke-skrevet informasjon. Vi har det seneste året utarbeidet målsetninger med tanke på utvikling av en kanal på YouTube. Denne planen innebærer å etablere en kanal der vår viktigste informasjon og budskap er tilgjengelig i film og levende bilder. På denne måten kan vi nå ut til langt flere og nye målgrupper enn vi gjør gjennom tradisjonelt informasjonsarbeid.

 • Overordnet mål:
  Etablere en kvalitetssikret og ledende informasjonskanal om epilepsi på YouTube

  Delmål:
  Produsere og publisere innhold for å etablere et tydelig fundament for en YouTube-kanal om epilepsi.

 • Primært mennesker med epilepsi, pårørende og fagpersoner med tilknytning til epilepsi.
  Sekundært, øvrig befolkning.

 • 40000
 • 100000
 • Første skritt i prosjektet vil være å nedsette en prosjektgruppe med representanter bestående av fagpersoner fra Speisalsykehuset for epilepsi og brukere. Prosjektgruppen vil i fellesskap gjøre en utvelgelse av hvilke 10 temaer som ansees som viktigst i grunnleggende epilepsiinformasjon. Når temaene er utvalgt, vil filmproduksjonsselskap involveres. I forbindelse med planlegging av filmatiseringen, vil det legges en tydelig plan for produksjon og publisering. Avhengig av hvor raskt de enkelte filmene kan ferdigstilles, vil det legges en plan for enkeltvis publisering med noe tidsrom i mellom publiseringene. Dette for å sikre løpende aktivitet på kanalen, og mulighet til å få maksimal promotering på enkeltfilmene gjennom ulike sosiale medier. Prosjektgruppen vil være delaktig i dialog underveis i produksjonen, samt ferdigstillelse av filmene. Prosjektleder vil ha ansvaret for selve publiseringen og ”annonseringen” gjennom sosiale medier. Avslutningvis vil prosjektelder jobbe med teksting og og søkemotoroptimalisering av filmene og kanalens spilleliste.

 • November – februar: Utvelgelse av temaer for 10 filmklipp.
  Februar – mars: Inngå samarbeid med produksjonsselskap.
  April – mai: Planlegge filmproduksjon og publisering
  Mai – september: Filmproduksjon
  August – oktober: Jevnlig publisering av film
  November: Analysere seertrafikk og planlegge videre utvikling av kanalen.
  Etter prosjektets utløp: Videreføre arbeidet med kanalen gjennom egne midler og lavkostproduksjoner i andre spillelister.

Sluttrapport

 • Prosjektet har resultert i en betydelig modernisering av tilgjengelig informasjon om epilepsi på nett. Det ble produsert 16 kvalitetsfilmer på både norsk og engelsk som hver svarer på et ofte stilt spørsmål om epilepsi. Videre har prosjektet bidratt til betydelig kvalitetsinnhold og en bedre gjennomarbeidet YouTube-kanal om epilepsi i regi av Norsk Epilepsiforbund. Kanalen har i løpet av prosjektperioden generert flere hundre nye følgere og over en halv million avspillinger på det samlede innholdet på YouTube. I tillegg har flere av filmene gjennom direktelansering på facebook oppnådd god viraleffekt med flere hundretusen visninger. Prosjektets resultat har blitt lagt godt merke til i prosjektperioden, og at det har skapt en langt bedre tilgjengelighet på epilepsirelatert informasjon. Gjennom film treffer vi også en helt annen målgruppe enn med tradisjonelt trykket materiell, som gjør at informasjonen blant annet treffer unge og mennesker med leseutfordringer på en langt bedre måte.

 • Overordnet mål:
  Etablere en kvalitetssikret og ledende informasjonskanal om epilepsi på YouTube
  Delmål:
  Produsere og publisere innhold for å etablere et tydelig fundament for en YouTube-kanal om epilepsi.
  Målgruppe:
  Primært mennesker med epilepsi, pårørende og fagpersoner med tilknytning til epilepsi. Sekundært, øvrig befolkning.

 • 75000
 • Projektgruppen silte i sin innledende researchfase ut 16 ofte stilte spørsmål om epilepsi, som var ønket besvart med en kort informativ film. Dette ble gjort med nettbaserte analyseverktøy, sett opp mot erfaringer fra klinisk virksomhet på Spesialsykehuset for Epilepsi og rådgivning i forbundet. Basert på antall temaer ble produksjonen utvidet og ytterligere finansiering sikret. Produsent utviklet et filmkonsept basert på lekne, informative filmer som utgjorde episoder i en filmserie med gjenkjenbare elementer gjennom all filmene. Filmene ble ferdigstilt senhøsten 2017 og en lanseringsplan ble satt opp. Denne baserte seg på at hver av filmene skulle få mest mulig spredning i sosiale medier, med hovedmål om trafikk på YouTube-kanalen som i løpet av prosjektperioden var optimalisert og hadde samlet mye nytt filminnhold av allerede eksisterende film. Lanseringen ble lagt opp i to sesonger a 8 episoder, der den første ble lansert i november/desember og den andre i januar. Lanseringen foregikk henholdsvis på youtube, facebook, twitter og www.epilepsi.no

 • Prosjektet har vært svært vellykke med konkrete og varige resultater. I etterkant av lansering har vi blitt kontaktet av flere andre organisasjoner både i innland og utland som ønsker å enten oversette filmene eller lære av våre erfaringer for overføring til andre områder. YouTube-kanalen vil videreføres etter endt prosjektperiode og vi er allerede i gang med å produsere ulike former for filmer. Det er nemlig nå mulig å lage egne produksjoner med lavere kvalitet, uten at dette skaper negativt omdømme for vår kommunikasjon gjennom film, nå som kanalen er rigget på en svært profesjonell måte.