Skuespillerne har selv hatt alle ideene til det de viser på scenen. Her en historie om mobbing fra Teatergruppa Pimpernell. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

– Det kommer noen vanskelige historier om tøffe temaer. Vi ville gjøre det litt abstrakt, for at ingen skal kjenne seg igjen i de konkrete historiene, både på godt og vondt, sier daglig leder på Sjiraffen kultursenter, populært kalt «teatermamma», Ragnhild Karambo Arntsen.

Lager festival

Sjiraffen Kultursenter er en frivillig drevet organisasjon for mennesker både med og uten funksjonshemninger. Teatergruppa Integretto ble opprettet som prosjekt av Trondheim kommune i 1989, men ble en selvstendig organisasjon i 2003, da Arntsen tok over som leder.

Etter dette har en rekke andre grupper kommet til, blant annet ungdomsteatergruppa Pimpernell, ungdomskoret og nå sist et band, som er helt i oppstartsfasen. Flere av gruppene har fått prosjektstøtte fra Stiftelsen Dam.

– Målet er å fylle alle flekkene på Sjiraffens hals med kultur, sier Arntsen.

7. og 8. november avvikles den første Sjiraffen-festivalen. Også den med støtte fra Stiftelsen Dam. Her deltar alle gruppene på Sjiraffen, med både teater, musikk, sang og kunst. I tillegg blir det en rekke sosiale aktivieter, som diskotek og café.

– Vi gleder oss veldig til festival og å vise hva vi har å by på, sier Arntsen.

Ingen tvil om at denne gjengen liker å stå på scenen! Jentekoret, Pimpernell og Integretto var alle samlet på Sjiraffen kultursenter, da Stiftelsen Dam var på besøk. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

«Snålingan»

Hun har selv vært en del av Sjiraffen halve livet – siden hun startet som skuespiller for 16 år siden. I dag er hun daglig leder, men trives aller best med tittelen «teatermamma».

– Jeg kaller skuespillerne for snålingan mine. De er jo litt snåle, men det er vi jo egentlig alle sammen, sier hun og ler.

Ekte vennskap

Mange av skuespillerne er funksjonshemmet, enten psykisk eller fysisk. Andre er funksjonsfriske. Målet er at mennesker med ulike funksjonsnivåer integreres.

– Dette handler om ekte vennskap, alle er her fordi de har lyst til å være her. Det er ikke sånn at de funksjonsfriske er her fordi de er støttekontakter, de betaler også for å være med i gruppa, på lik linje med de med funksjonshemninger, sier Arntsen, og fortsetter:

– Her skal de slippe å definere seg selv.

Skuespillerne viser ekte teaterglede, og gir alt på scenegulvet. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

Ikke fjas og tull

Nettopp derfor er det også profesjonelle instruktører, med teater- eller musikkfaglig bakgrunn, som jobber på Sjiraffen.

– Vi tar dem på alvor, og stiller krav, blant annet om at de må øve hjemme. Hvis noen bare vil fjase og tulle når de er her, så ødelegger de jo for de andre, sier Arntsen.

Har laget tekstene selv

Sammen med de andre instruktørene holder hun streng disiplin på teatergruppene. Men så har det da også gitt resultater. Det var en imponerende forestilling Stiftelsen Dam fikk se, da vi var på besøk, bare to uker før festival.

Skuespillerne har selv bidratt med alle ideene og utviklingen av forestillingen. Teatergruppa Integretto, som er voksengruppa på Sjiraffen, har laget forestillingen «Hanen i hønsehuset – historier om å være annerledes».

Ikke lett å være hane – og annerledes – i denne hønseflokken (se video):

Video: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

Teatergruppa Integrettos forestilling på Sjiraffen Festival 2015 heter Hane i hønseflokken. Her løper hønseflokken kaklende over scenegulvet. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

Vonde historier

Historiene spenner fra den lattervekkende hønseflokken som kaklende løper over scenen, mens de desperat prøver å komme seg vekk fra hanen – som jo er annerledes enn dem, til langt dypere og vondere tekster om mobbing og å være utenfor.

– Er du dum i hodet, eller?

– Nei, jeg er ikke det ….

– Jo, du er dum i hodet!

Dialogen er hentet fra et av numrene i forestillingen. Mange av skuespillerne har selv kjent mobbing på kroppen, og de har vært opptatt av å vise også vonde historier på scenen.

– Vi har jobbet med en del tøffe temaer. I de periodene vi gjorde det, så var vi også opptatt av å gjøre mye sosiale ting, forteller Arntsen.

Teatergruppa Integretto har laget en forestiling om det å være annerledes. Flere av historiene handler om mobbing. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

Et ess i ermet

Resultatet er imponerende.

– Det er et veldig høyt nivå, ja, smiler Arntsen fornøyd, og forteller at hun har et ess i ermet, når noen kjenner litt på nervene før en forestilling.

– Jeg vil jo at de skal ha tro på seg selv, så når de begynner å tvile, sier jeg at «joda, dette får dere til». De kjenner meg jo så godt, så da sier de at «Ragnhild har sagt at vi klarer det, så da gjør vi jo det».

Det er sterke historier om kjærlighet, forelskelse, mobbing og å stå utenfor, som formidles fra scenen av teatergruppa Integretto. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten/Stiftelsen Dam

Prosjektinformasjon

Program
Forebygging (2014)
Prosjektnavn
Kulturfestival for utviklingshemmede
Prosjekttema
Sjiraffen Festivalen - kulturfestival for fysisk og psykisk utviklingshemmede
Organisasjon
Dissimilis Norge
Org.ledd
Sjiraffen Kultursenter
Prosjektleder/forsker

Ragnhild Birgithe Juul Karambo Arntsen

Fylke(r)
Sør-Trøndelag
Bevilget
2015: kr 106 000, 2016: kr 302 000, 2017: kr 131 000
Startdato
02.01.2015
Sluttdato
30.12.2018
Status
Avsluttet

Søknadssammendrag

 • Sjiraffen Kultursenter vokser seg etter hvert større, og ønsker å samle alle våre grupper til en felles festival – slik at alle får sett hverandre, og å skape et tettere fellesskap. Vi ønsker å prøve ut å ha en ”intern” festival for Sjiraffen-gruppene annet hvert år, og å lage festivalen større, og invitere lignende kulturgrupper fra inn- og utland til å delta på festivalen annet hvert år. Det er et behov også innad i gruppene å få samlet seg, og bli inspirert av hverandre. Her vil alle gruppene få bidra med innslag, enten det er teater, musikk, poesi eller annen kunst.

 • Målet er å sette startskudd og gjennomføre et treårsløp på Sjiraffen Festivalen, som vil være en egen kulturfestival for og med utviklingshemmede i Trondheim, der vi år to vil invitere andre utenifra til å delta.

 • Utviklingshemmede barn, unge og voksne som vil delta i en kulturfestival. Alle undergruppene i Sjiraffen Kultursenter er naturlige bidragsytere

 • Sjiraffen Kultursenter skal gi kulturtilbud av ulik sort til fysisk og psykisk funksjonshemmede i Trondheim og omegn. Innholdet i kulturgruppene vil variere fra år til år, med noe fast og noe på prosjektbasis. Sjiraffen Festivalen skal favne disse gruppene, med en plan om å la den vokse seg større hvert andre år. Dette vil være en mulighet for å vise hverandre, og et større publikum hva vi har å by på. I Norge i dag finnes det mange festivaler av ulike slag. Det finnes derimot ikke så mange festivaler der utviklingshemmede deltar. Vi vil være den første i Trondheim, og etter hvert bli et tilbud for hele Sør-Trøndelag og andre kommuner som ønsker å delta. Her vil man kunne møte gamle og nye venner, og dele kulturlivet sammen med disse. Gleden av å være sammen, og å lære et kunstuttrykk sammen, å bygge en felles plattform – dette gir grunnlaget for godt samarbeid. VI vil la prosjektet gå som et forsøk i tre år, og etablere oss som et fast innslag i festivalbildet. Dette er en vitkig festival, og vi er avhengig av noen års prøving for å få store sponsormidler og annen støtte på plass. Vi ønsker å ha med utviklingshemmede også i prosjektgruppen som kan være med å utvikle og planlegge festivalen med sine synspunkter.

 • Prosjektet i 6 semester: 1. Planlegging ,tilrettelegging, påmelding annet adm, gjennomføring og evaluering. 2. finne sam.partnere, PR, invitere, planer for neste fest..3. planleggin, organisering, gjennomføring, evaluering. 4. jobbe med film og foto fra fest.. planlegge neste festival. 5. jobbe med fotogruppe for festivalen, gjennomføring av festival, arb. m/ film og foto fra festivalene.6. plan for videre drift, jobbe ferdig demo/foto. Nye part.

 • Denne festivalen vil være av stor betydning for norsk festivalliv. Dette er en festival Trondheim har ventet på, og vi vil samle alle våre kunstuttrykk og vise hva vi kan. Dette vil bli en stor opplevelse for alle aktører, og våre publikummere. Viktig tiltak for den enkelte, og byen får forøvrig.

Sluttrapport

 • Sjiraffen Kultursenter vokser seg etter hvert større, og ønsker å samle alle våre grupper til en felles festival – slik at alle får sett hverandre, og å skape et tettere fellesskap. Vi ønsker å prøve ut å ha en ”intern” festival for Sjiraffen-gruppene annet hvert år, og å lage festivalen større, og invitere lignende kulturgrupper fra inn- og utland til å delta på festivalen annet hvert år. Det er et behov også innad i gruppene å få samlet seg, og bli inspirert av hverandre. Her vil alle gruppene få bidra med innslag, enten det er teater, musikk, poesi eller annen kunst.

 • 5000
 • Vi gjennomførte følgende:
  2015: Den første Sjiraffen Festivalen ble født. Festivalen gikk over to dager med tettpakkede dager med kunst og kulturopplevelser
  2016: Dette året inviterte vi flere grupper, vi fikk gjestespill av Trønderbrazz, Danselaboratoriet og det kom besøk fra Camphill Newton Dee og Dissimilis. Dette året hadde vi også åpne workshops der vi inviterte inn skoleelever og lærere i målgruppen, samt andre interesserte.
  2017: Omreisende festival med flere forestillinger, konserter, arrangement over hele byen. Festivalen gikk over en uke.
  2018: Omreisende festival med foredrag, arrangement, konserter over hele byen, Hoved-festivalforestillingen var Ronja Røverdatter som ble spilt i Olavshallen.

 • Vi har på disse årene gjennomført festivaler årlig. Festivalene har sett forskjellige ut, og blitt til underveis. Det første året hadde vi to tettpakkede dager over en helg, det andre året hadde vi fire tettpakkede dager over en weekend, der vi startet med åpne workshops der vi inivterte inn elever, lærere og andre interesserte til felles kurs. Vi hadde flere gjestespill fra andre grupper, som var veldig spennende. Vi gjennomførte også en ”Festivalspeeddate” som var veldig populær blant deltagerne. Vi fotograferte og filmet mye underveis, og vi har brukt disse bildene i videre promotering. Siste år fortsatte vi å ha festival over flere dager – men da i en mer omreisende form. Vi hadde en festivalforestilling som hovedattraksjon, og en uke på for- og etterkant hadde vi ulike arrangement ulike steder i byen. Både forestillinger og konserter, kino, foredrag og kurs. Denne formen kommer vi til å fortsette med, for å nå ut bredest mulig.

 • Prosjektet har vært veldig vellykket, og bidratt til store kulturopplevelser for alle deltagere – både på og foran scenen. Vi har fått utvikle oss som kulturaktør i Trondheim, og knyttet flere nye kontakter. Det har vært viktig for oss å ha med alle, og å la alle komme frem. Derfor har det vært fint med alt fra små improvisasjoner på åpen scene til fjorårets festivalforestilling Ronja Røverdatter i Olavshallen. Det er et tydelig behov for denne type festival, og vi planlegger å videreføre prosjektet.