Prosjektinformasjon

Program: Stimuleringsprogram for helsefrivilligheten

Prosjektnavn: Faglig tilpasset webinar for mennesker med cystisk fibrose

Organisasjon: Norsk forening for cystisk fibrose

Sum: Kr 120.000

Prosjektleder: Mona Lund Veie

Søknadssammendrag:

Mennesker med Cystisk Fibrose (CF) og Primær Cilie Dyskinesi (PCD) og deres nærmeste har stort behov for tilpasset og korrekt helsefaglig informasjon, i forhold til CF/PCD og Covid19. Vi ser derfor et behov for å gi våre medlemmer aktuell og viktig informasjon innenfor en trygg kommunikasjonskanal, i en krevende periode. Det ønsker vi å gjøre ved å gjennomføre aktuelle webinar, der det er mulig med toveis kommunikasjon.

Målsetningen er at mennesker med CF/PCD skal få en tilpasset, trygg digital kommunikasjonskanal for å bli oppdatert, stille spørsmål og bli tryggere i sin egen situasjon, i forhold til CF og Covid 19. Dette må gjøres i samarbeid med aktuelle faglige spesialister, som kan gi direkte, konkret og korrekt informasjon til våre medlemmer.

Prosjektet omfatter tilrettelagte, helsefaglige webinarer der vi skal knytte til oss dyktig helsepersonell, som har CF/PCD som sitt spesialfelt. Tanken er at vi samler medlemmer til felles webinar, der de kan få tilgang til helsefaglig ekspertise, kan føle et fellesskap, få utløp for frustrasjoner, stille spørsmål, tydeliggjør utfordringer og at vi sammen kommer frem til eventuelle løsninger, for felles utfordringer.

Vi skal gjennomføre 4 aktuelle faglige webinar, i løpet av 2020 og 2021, med mulighet for toveis kommunikasjon, men som samtidig sikrer personvernet.

Prosjektet kan bidra til at våre medlemmer blir mer sikre på sin egen situasjon gjennom tilpasset informasjon, I tillegg har de en kanal der de føler fellesskap og forståelse. Dette igjen kan bidra til bedre selvfølelse, større trygghet og bredere kunnskap som gjør dem i stand til å møte hverdagen i perioden med Korona, i eventuell jobb og andre situasjoner i og utenfor hjemmet.

Prosjektinformasjon