Ordfører Hans-Jacob Bønå (t.v.) og generalsekretær i Stiftelsen Dam, Hans Christian Lillehagen (t.h.) ble imponert over både idrettsglede og samhold hos Vadsø Turn, som er et foregangslag for inkludering. Her med både spillere og foreldre. Foto: Hege Bjørnsdattere Braaten
Fargerik idrett-prosjektet handler om å få flere jenter med minoritetsbakgrunn med på de etablerte lagene og aktivitetene. Så langt er prosjektet en stor suksess. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten
Målet var at ti prosent av de aktive i Vadsø Turn skulle ha minoritetsbakgrunn. Nå har 20 prosent av de aktive utøverne minoritetsbakgrunn. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten
Vadsøs ulike jentelag har vokst betraktelig de siste årene. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Forebygging (2014)
Prosjektnavn
Fargerik idrett i Vadsø
Prosjekttema
Inkludering av innvandrere i alderen 0-18 år i idretten i Vadsø med spesielt fokus på innvandrerjenter
Organisasjon
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Org.ledd
Vadsø turnforening
Prosjektleder/forsker

Lise Aanesen

Fylke(r)
Finnmark
Bevilget
2015: kr 240 000, 2016: kr 240 000, 2017: kr 150 000
Startdato
01.01.2015
Sluttdato
25.06.2017
Status
Avsluttet

Søknadssammendrag

 • Vadsø kommune har mange bosatte flyktninger samt et statlig mottak for asylsøkere. 10% av innbyggerne i Vadsø er innvandrere. Få innvandrerjenter i Vadsø deltar i idrettslivet. VTF trenger å jobbe med å beholde barn og unge i klubben. VTF fikk høsten 2013 midler via Norges håndballforbund for å gjennomføre samtaler med aktuelle samarbeidspartnere med sikte på å utforme et inkluderingsprosjekt.
  VTF ønsker å:
  - bidra til trivsel og fellesskap for barn og unge
  - skape gode aktivitetsvaner
  - være en støttespiller til det offentlige,
  - rekruttere og beholde barn og unge i sine idretter

 • Minimum 10 % av medlemmene i VTF er innvandrere (ca. 40 stk)
  -øke andelen innvandrere på åpen hall
  -alle 1. og 2. klassinger deltar på Idrettsskolen
  -egen aktivitetsskole for innvandrerjenter
  -arr. 4 aktivitetsuke i ferien
  -innvandrerjenter i alle treningsgruppene
  -etablere samarbeidsforum

 • Barn og unge i alderen 0-18 år med innvandrerbakgrunn tilknyttet Oscarsgata mottaket og flyktningetjenesten i Vadsø , men spesielt fokus på innvandrerjenter.

 • Åpen hall 1 t/u for førskolebarn i følge med foreldre ukentlig fra oktober til mai. VTF legger til rette for lek og aktivitet i Vadsøhallen på ettermiddagstid.
  Idrettsskole 1t/u inntil 4 ganger pr. uke 30-40 barn pr gang. Til sammen ca. 150 barn i 1. og 2. klasse. Arrangeres i samarbeid med SFO på Fossen og Melkevarden skole.
  Aktivitetsskole for innvandrerjenter fra 13-18 år. VTF stiller med instruktør. Gjennomføres på ettermiddagstid 1t/u fra september til juni. Grunnleggende opplæring i VTF sine idretter håndball, turn og friidrett. På sikt skal alle jentene over i VTF sine ordinære idrettsgrupper.
  Aktivitetsskole i ferien. Arrangeres min 4. ganger i løpet av perioden. Aktiviteter vil være, håndball, friidrett, turer i skog og mark m.m.

  Informasjonsmøter på alle skoler og barnehager i byen ang prosjektet årlig.
  Mottaket og flyktningetjenesten informerer jevnlig sine brukere om viktigheten av deltakelse i frivillig lag og foreninger med tanke på integrering og språkopplæring.

  Etablere samarbeidsforum med tanke på integrering i idretten i Vadsø (invitere lag og foreninger)

  Prosjektmøter hvert kvartal med vurdering av fremdrift og gjennomføring.

 • Prosjektet starter opp aug 2014 med midler fra IMDI og UDI. Prosjektmøte med samarbeidspartnerne aug 2014 deretter prosjektmøter hvert kvartal. Åpen hall fra oktober, Idrettsskole fra september, Aktivitetsskole for innvandrerjenter 13-18 fra september.
  Ordinære idretter i VTF starter opp etter sommerferien i sept. 2014. Tilbud om Håndball, friidrett og turn.
  Evalueringsmøtet årlig i mai/juni
  Samarbeidsforum etabl. vinteren -15 - seminar i mars

 • bedre helse, skape gode aktivitetsvaner, knytte vennskap, skaper arena for samhandling, bidrar til større forståelse og toleranse, språk praksis, integrering, styrker samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig arbeid. rekruttere og beholde ungdom i klubben. Skape samhandling mellom klubbene i byen.

Sluttrapport

 • Vadsø kommune har mange bosatte flyktninger samt et statlig mottak for asylsøkere. 10% av innbyggerne i Vadsø er innvandrere. Få innvandrerjenter i Vadsø deltar i idrettslivet. VTF trenger å jobbe med å beholde barn og unge i klubben. VTF fikk høsten 2013 midler via Norges håndballforbund for å gjennomføre samtaler med aktuelle samarbeidspartnere med sikte på å utforme et inkluderingsprosjekt.
  VTF ønsker å:
  - bidra til trivsel og fellesskap for barn og unge
  - skape gode aktivitetsvaner
  - være en støttespiller til det offentlige,
  - rekruttere og beholde barn og unge i sine idretter

  Minimum 10 % av medlemmene i VTF er innvandrere (ca. 40 stk)
  -øke andelen innvandrere på åpen hall
  -alle 1. og 2. klassinger deltar på Idrettsskolen
  -egen aktivitetsskole for innvandrerjenter
  -arr. 4 aktivitetsuke i ferien
  -innvandrerjenter i alle treningsgruppene
  -etablere samarbeidsforum

 • 100
 • Åpen hall 1 t/u for førskolebarn i følge med foreldre ukentlig fra oktober til mai. VTF legger til rette for lek og aktivitet i Vadsøhallen på ettermiddagstid.
  Idrettsskole 1t/u inntil 4 ganger pr. uke 30-40 barn pr gang. Til sammen ca. 150 barn i 1. og 2. klasse. Arrangeres i samarbeid med SFO på Vadsø barneskole.
  Aktivitetsskole for innvandrerjenter fra 13-18 år. VTF stiller med instruktør. Gjennomføres på ettermiddagstid 1t/u fra september til juni. Grunnleggende opplæring i VTF sine idretter håndball, turn og friidrett. På sikt skal alle jentene over i VTF sine ordinære idrettsgrupper.
  Aktivitetsskole i ferien. Arrangeres min 4. ganger i løpet av perioden. Aktiviteter vil være, håndball, friidrett, turer i skog og mark m.m.

  Informasjonsmøter på alle skoler og barnehager i byen ang prosjektet årlig.
  Mottaket og flyktningetjenesten informerer jevnlig sine brukere om viktigheten av deltakelse i frivillig lag og foreninger med tanke på integrering og språkopplæring.

  Etablere samarbeidsforum med tanke på integrering i idretten i Vadsø (invitere lag og foreninger)

  Prosjektmøter hvert kvartal med vurdering av fremdrift og gjennomføring.

 • • Vi har øke deltakelsen blant småbarnsfamilier med innvandrerbakgrunn på Åpen hall-arrangementene fra dagens antall på 0-1 familie pr. gang til 7-8 familier pr. gang.
  • Over 80% av alle elever på 1. og 2. trinn ved Vadsø barneskole har delta på VTF-Idrettsskole
  • VTF har innvandrerjenter i så godt som alle treningsgruppene i håndball, turn og friidrett.
  • VTF har arrangerer aktivitetsuker i skolens ferier både sommer og vinter.
  • Det er etablert en egen aktivitetsskole for innvandrerjenter i alderen 13-18 år. Denne videreføres i 2018
  • Vi har ikke klart å etablere at samarbeidsforum med andre lag og foreninger, men det er i kommunen på gang et arbeid med å utarbeide en ny frivillighetspolitikk der inkludering i idretten blir et eget tema.Prosjekt Fargerik idrett i vadsø har vært en viktig pådriver med tanke på å få dette arbeidet i gang.

  Prosjektets mål er langt på vei nådd. Klubben har pr i dag 21,3 % aktive innvandrere og tiltakene som ble startet i prosjektet forsetter i 2018.

 • Prosjektet har vært en stor suksess. Klubben har fått mange nye medlemmer og så godt som alle treningsgruppene har minoritetsspråklige deltakere.
  Allidretten for minoritetsjenter som ble etablert i prosjektet forsetter med frivillige instruktører i 2018.
  Flere av våre minoritetsjenter har tatt kurs som barneidrettsinstruktører og treningskompiser og de bidrar nå som trenere i klubben.
  Trenere og ledere i klubben har økt sin inkluderingskompetanse og har nå en større forståelse for at inkludering av barn og unge fra andre kulturer krever litt mer arbeid.
  Klubben er en foregangsklubb i nord.