Gjennom bilder og video fra kjente steder før og nå, håper prosjektleder John Arvid Berger at de eldre skal kunne ha gode samtaler basert på egne opplevelser og erfaringer. Foto: John Arvid Berger

– Episoden starter med et historisk kjent sted, i tillegg til å ta med seerne til nåtid der det handler om de endringene eller planene som er aktuelt for stedet akkurat nå. Altså et sted, et bygg, en park eller noe kjent, før og nå. Like viktig er mulighetene til samtale, kommentarer, spørsmål, og at seeren kan komme med egne tilleggsopplysninger, forteller prosjektleder John Arvid Berger.

Prosjektet Filmavisa for de eldre har fått støtte gjennom Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre (forkortet til Aktivitetsprogrammet), som er et samarbeid mellom Helsedirektoratet og Stiftelsen Dam.

– Ideen kom fra erfaring med film og foredrag for eldre i samarbeid med Den kulturelle spaserstokken, sier prosjektleder John Arvid Berger.

Ved å «besøke» historisk kjente steder og vise til endringer fra datid til nåtid, kan beboere dele av sine erfaringer og kjenne seg igjen i utviklingen.

Erfaring viser at formidling av historisk film gjennom bilder og musikk av engasjerte personer er velfungerende for å vitalisere eldre og demente. Muligheten for samtale som skapes gjennom prosjektet er viktig for å skape deltakelse, og følelse av mestring og verdighet.

Prosjektinformasjon

Program: Frivillighetens program for besøk og aktivitet for sårbare eldre

Prosjektnavn: Filmavisa for de eldre

Organisasjon: Norske Kvinners Sanitetsforening

Sum: Kr 300.000
Prosjektleder: John Arvid Berger

Søknadssammendrag:

Filmavisa for de eldre er basert på erfaring med film og foredrag med medvirkning fra de eldre.

Korona har ført til isolering og filmavisa vil bøte på utfordringene dette fører med seg. Film, foto og musikk basert på lokalhistorie vekker minner og åpner for samtaler der de eldre deltar og får bidra med sin kunnskap. Filmavisa fungerer også som et lite nyhetsbrev med «hvordan forandrer stedet seg i dag».

Produksjon starter høsten 2020 med 5 episoder som starter sending allerede rundt nyttår. Distribusjon skjer i samarbeid med kommune og frivillige organisasjoner.

Prosjektinformasjon