Flyt-deltakere fra Drammen deltok på «Amazing race» i høstferien 2019. Temaet var blant annet veivalg, og de fikk muligheten til å bli bedre kjent med en rekke bedrifter, blant annet Stiftelsen Dam. Foto: Hege Bjørnsdatter Braaten

Prosjektinformasjon

Ordningsnavn
Helse vår (2019)
Prosjektnavn
Flyt -et livsmestringsprogram for ungdom
Prosjektet i kortform

Flyt skal bli et livsmestringsprogram for ungdom i overgangen til videregående skole. Programmet styrker livsmestringsferdigheter og psykisk helse, vennskap unge imellom, og skal bidra til at flere gjennomfører videregående utdanning.

Flyt foregår lokalt, skjer på fritiden og er gratis for deltakerne. I perioden 2019-2021 skal det faglige innholdet og modellen videreutvikles i samarbeid med Voksne for Barn. Målet er en modell med betydelig samfunnseffekt, som enkelt kan tilpasses lokale økonomiske forhold, og som virker i samspill med det offentlige, frivillighet og nærmiljø.

Organisasjon
Organisasjonen Voksne for Barn
Org.ledd
Kronprinsparets Fond og kommuner
Ekstern instans
Stiftelsen Kronprinsparets Fond og kommuner
Andre fylker for prosjektet
Akershus, Buskerud, Oppland, Oslo, Telemark, Vestfold, Østfold
Konkret sted/adresse
Prosjektet gjennomføres lokalt i mange forskjellige kommuner. Adressene vil derfor variere. I Hurdal gjennomføres prosjektets første moduler med base på Hurdal syn-og mestringssenter. De neste gjennomføres på Hurdal verk folkehøgskole. I Sarpsborg gjennomføres prosjektet med base på St. Olav videregående skole. I Drammen er foreløpig plan å gjennomføre med base på Kompetansesenteret og på Marienlyst skole.
Konkret sted/postnr
0274
Bevilget
2019: kr 1 000 000
Startdato
01.08.2019
Sluttdato
31.12.2021
Status
Under gjennomføring

Søknadssammendrag

 • Frafall fra videregående opplæring er en av de største samfunnsutfordringene i Norge. Det fører til store tap for den enkelte og for samfunnet. For den enkelte betyr frafall at man ikke kvalifiserer til videre utdanning og til at man får færre muligheter på arbeidsmarkedet. Frafall fører også ofte til dårligere fysisk og psykisk helse, mindre sosial deltakelse og en opplevelse av mindre mestring og dårligere livskvalitet. For samfunnet fører frafall til tap av ressurser som kunne bidratt til verdiskapning og i samfunnslivet forøvrig.

 • Bidra til at flere unge gjennomfører videregående opplæring gjennom å styrke deres livsmestringsferdigheter.

  Ungdommene skal oppleve:
  - økt tilstedeværelse på skolen
  - økt grad av livsmestring
  - økt innsikt i egne ønsker og valg for framtiden
  - å ha minst en god venn + minst en god venn på skolen

 • Tilbud for alle i 10.klasse, med prioritet for de som risikerer å ikke fullføre grunnskolen eller ikke begynne/gjennomføre videregående skole.

 • 1000
 • Både forskere og ungdom selv peker på manglende livsmestringskompetanse som en av hovedårsakene til frafall og opplevd utenforskap. Flyt skal imøtekomme dette behovet og gi ungdom gode verktøy for å mestre livets utfordringer og forme en god framtid.

  Flyt er et gratis fritidstilbud for ungdom i 10.klasse, og gjennomføres lokalt i kommunene. Gjennom Flyts fem moduler får grupper på ca. 25 ungdommer 80 timer med organiserte aktiviteter, måltider, øvelser, samtaler og veiledning i løpet av et år. Det blir konkrete temaer og øvelser som fremmer livsmestringskompetanse - og attraktive aktiviteter. Det faglige innholdet er utviklet sammen med Voksne for Barn (VfB).

  Modul 1: Aktivitetsuke
  Fire dager med fellesskap og mestring gjennom aktiviteter.

  Modul 2: Ettermiddagssamlinger
  10 temaer på 10 ettermiddager: kroppsspråk, selvhevdelse, hjernen vår, følelser, verdi, fokus, vennskap, konflikthåndtering, medborgerskap, forandringer.

  Modul 3: Temakveld for foresatte
  Foredrag og dialog om hvordan foresatte kan være gode veiledere.

  Modul 4: Midtveissamling
  Repetisjon av verktøy og fokus på valg til videregående.

  Modul 5: Oppfølgingssamling
  Motivasjon for utdanning og samfunnsengasjement, samt høytidelig avslutning av programmet.

 • 06.20
  - Faglig innhold ferdig utviklet i samarbeid med VfB
  - Opplæringsmodul for instruktører samt modul 3 utviklet i samarbeid med VfB

  10.20
  - Fafos rapport for pilotfasen publisert

  06.21
  - Bærekraftig modell utviklet i samarbeid med VfB og pilotkommunene. Målet er en modell med betydelig samfunnseffekt, som kan tilpasses lokal økonomi i samspill med det offentlige, frivillighet og nærmiljø.

  12.21
  - 12 kommuner og 1 000 ungdommer rekruttert